dr Sana Stojanović Đurđević - assistant professor

Faculty of Mathematics

University of Belgrade
Studentski trg 16, 11000 Belgrade, Serbia

Member of the Automated Reasoning GrOup ARGO

ResearchGate profile

e-mail: sana[at]matf.bg.ac.rs

Curriculum Vitae

 


Kursevi u tekućoj školskoj godini

Kursevi u prethodnoj školskoj godini

Arhiva kurseva