Ako ne vidite ovu stranicu pravilno podesite vas browser na encoding:Center European(ISO-8859-2)
Ova opcija se nalazi u preferences, options ili view meniju, zavisno od browsera.
 
Radionica za racunarske prezentacije 

   Back 
 

   Ssi 
   Cgi 
   Java 


Dinamičko programiranje WWW stranica 

   U poslednje vreme sve više se javlja potreba da prezentacije na internetu ne budu statičkog tipa. Često je potrebno prikazati određeni sadržaj određenim osobama, pretražiti prezentraciju ili internet pa sve to prikazati u obliku koji korisnik želi, dodati mogućnost komuniciranja sa drugim ljudima koji razgledaju isti sajt i slično. U tom slučaju mora se pribeći dinamičkom programiranju web stranica. 

    Ono se ostvaruje na više načina. Moguće je da server na kome se nalazi prezentacija obavlja skoro ceo posao, a moguća je ( i sve se više koristi ) veza gde se server ne opterećuje izračunavanjima, već se jedan deo posla odradi na računaru na kome se posmatra prezentacija. 

    SSI i CGI su tipični protokoli usko vezani za server. SSI je skraćenica od "Server Side Includes", a CGI od "Common Gateway Interface". Više podataka o SSI-ju ćete dobiti ukoliko kliknete na ovaj link, a ako vas inersuje CGI, kliknite ovde. 

    Ako želimo da malo rasteretimo server deo posla ćemo prebaciti na klijenta. U tom slučaju se koristi Java programski jezik, kao i skripting jezici, a najčešći su Javascript i Visualscript. Više o njima kad kliknete ovde. 

    Ove stranice su samo mala pomoć da biste mogli početi sa kreiranjem dinamičkih WWW stranica. Na njima ćete naći i linkove na sajtove koji sadrze detaljne informacije o ovim protokolima i jezicima. Da li ćete to pogledati prepuštamo vama i vašem interesovanju, a ako se zainteresujete više, javite se radionici za HTML u kojoj će se o ovome govoriti nešto više. 

 
Radionica za HTML
 
 
web pripremio: Aleksandar Prodanović