Radionica za racunarske prezentacije 

    Nazad na dinamicko programiranje 
 

    Ssi 
    Cgi 
    Java


Java i Javascript 

    Java je relativno nov programski jezik koji je bio prvenstveno napravljen za potrebe interneta od strane SUN korporacije. Kao takav, Java je morala biti potpuno portabilna, a njeni idejni tvorci su se vodili krilaticom "write once - run everywhere". To su postigli time što se Java program prilikom kompajliranja prevodi u tzv. "Java bytecode" za virtualni Java računar, koji se kasnije izvršava preko interpretera. Danas SUN proizvodi i u svoje SPARC radne stanice ugrađuje Java čipove kojima je "Java bytecode" mašinski jezik, pa je i samo izvođenje Java aplikacija znatno brže. Za obične smrtnike preostaju Just-In-Time kompajleri koji prevode "Java bytecode" u mašinsli kod računara na kome se aplikacija ili aplet izvršavaju. Java je takođe prevazišla svoju "internet orjentaciju" pa se sada mogu naći programi sasvim ozbiljne namene pisani u Javi. 

   Obzirom da je Java kompletan programski jezik, derivat C++, u njoj se može napraviti sve što vam ikada zatreba za jednu web stranicu. Tada se koriste Java apleti, što su u stvari Java programi ugrađeni u web stranicu. Za njihovo izvršavanje vam nije potreban poseban interpreter, on je već ugrađen u većinu novih browser-a. Za ugrađivanje apleta u stranicu koristi se HTML tag <applet>. Pošto je priča o Javi malo veća nego što bi moglo da se kaže ovde, a Sun je pripremio sasvim lepe stranice o njoj, predlažem da pogledate http://java.sun.com, a ako već poznajete Javu, pogledajte http://developer.javasoft.com, registrujte se i potražite sve što vam treba tamo. Naravno, postoje i newsgroups vezani za javu kao news:comp.lang.java i još mnogo toga. 

   Javascript se od Jave ne ralzikuje puno po samoj sintaksi, ali se on za razliku od java apleta ne kompajlira i piše se u okviru samog HTML fajla. 'Krivci' za nastanak Javascripta su ljudi iz Netscape-a kojima je trebao programski jezk manje komplikovan od Jave, sa manje mogućnosti, ali dovoljan za manipulaciju prozorima 'Netscape Navigatora', njegovim linkovima, slikama u okviru HTML dokumenta i slično. Javascript takođe može bez ikakvih problema komunicirati sa Java apletima na stranici. Za efekat osvetljivanja dugamdi sa linkovima na ovim stranicama je korišćen baš javascript - pogledajte source!Da sad ne bi izmišljali toplu vodu, najbolje je da pogledate http://developer.netscape.com i pronađete na tom sajtu informacije o najnovijoj verziji Javascript-a. I ovde se možete registrovati i pri tom dobiti razne povlastice, ali za 400$ godišnje ili tako nekako. 

   Na prethodnoj stranici pomenuti Visualscript je bio odgovor Microsoft Internet Explorer-a na Netscape-ov Javascript, ali je daleko manje rasprostranjen od Javascripta. Visualbasic je derivat, pogađate, Microsoft Visual Basic-a. Još jedan pokušaj Microsofta da ostane u trci sa Javom je ActiveX tehnologija koja u potpunosti sarađuje sa Windows NT i 95 sistemima, ali je nažalost znatno nesigurnija od Jave, pa se zato manje koristi, iako je jako moćna stvar. Za informacije o Visualscript-u i ActiveX-u obratite se na http://www.microsoft.com.

 
web pripremio: Aleksandar Prodanović