info o predmetu    obaveštenja:  

   G E O M E T R I J A 1

1. godina, drugi semestarvežbe:
Gordana Stojanović,
kabinet 839,
e-mail:

gstojanovic@matf.bg.ac.rs
Način polaganja ispita možete da vidite ovde.
Zadaci po kojima se drže vežbe.
Zadaci za samostalnu vežbu (nekadašnji praktikum).
Primeri kolokvijuma test1, test 2.
Uslov za izlazak na usmeni deo ispita je
sakupljenih 30 poena na dva kolokvijuma i na
pismenom delu ispita, od čega barem 11 poena mora
biti dobijeno na pismenom delu ispita.
Ispitna pitanja.
 
   e-mail: mira@matf.bg.ac.rs    
 
Copyright © 2008 by Miroslava Antić