clip1 (116317 bytes)
PRVE INFORMACIJE O SIMPOZIJUMU
SAVREMENI TOKOVI
MATEMATIČKIH NAUKA

  Ukoliko imate dodatnih pitanja u vezi sa simpozijumom molimo Vas da ih dostavite elektronskom poštom na Symposium Services, ili tel/fax +381-11-630-151 

O SIMPOZIJUMU

Cilj simpozijuma je da okupi  najcenjenije članove matematičke naučne zajednice, posebno one koji su saradjivali sa Matematičkim fakultetom tokom poslednjih decenija. Simpozijum Savremeni tokovi matematičkih nauka je posvećen  125-oj godišnjici Matematičkog fakulteta i 190 godina predavanja matematike u Srbiji. Svi matematičari i studenti su dobrodošli da prisustvuju simpozijumu. Organizator simpozijuma je Matematički fakultet, Univerziteta u Beogradu.POVRATAK


POLJA INTERESOVANJA

Planirana su četrdesetominutna izlaganja.


POVRATAKORGANIZACIONI ODBOR


Predsednik: prof. dr Neda Bokan,
dr Miloš Arsenović,
dr Olga Atanacković Vukmanović,
mr Dubravka Mijuca,

Matematički fakultet,
Univerzitet u Beogradu, YUPOVRATAK


PRIJAVLJENI UČESNICI

POVRATAK


MESTO I VREME ODRŽAVANJA


Simpozijum će biti održan na Matematičkom fakultetu, Studentski trg 16, 11000 Beograd, Jugoslavija.  Predavanja su planirana za:
POVRATAK


POZIV ZA DOSTAVLJANJE APSTRAKATA

Mole se autori da dostave apstrakte do četvrtog decembra 1998. god. napisane na engleskom jeziku.


POVRATAK


JEZIK

Radni jezik simpozijuma je engleski.


POVRATAK


PUBLIKACIJE

Specijana izdanja će biti naknadno predstavljena.


POVRATAK


ROK ZA PRIJAVLJIVANJE

Dostava abstrakata je do četvrtog decembra 1998. godine.

Dostava radova je do juna 1999. godine.


POVRATAK

POVRATAK


DOSTUPNE DATOTEKE

Apstrakti su sadrzani u datoteci abstracts.zip. Posle raspakivanja datoteke u direktorijum (recimo, direktorijum c:\abstracts ) možete ih prevesti koristeći, na primer, Scientific Word ili WORD for WINDOWS.

Raspored predavanja na simpozijumu nalaziće se u datoteci schedule.zip :
 • SCHEDULE files u zip formatu.
 • Raspored  će takođe biti prikazan.


  POVRATAK


  MATEMATIČKI FAKULTET-UNIVERZITETA U BEOGRADU

  Matematički fakultet Univerziteta u Beogradu zvanično postoji kao samostalna naučno nastavna ustanova od 1995. Medjutim, jos 20.decembra 1873. godine na Velikoj skoli osnovana je prva  Katedra za matematiku na tadašnjem prirodno-matematičkom odseku Filozofskog fakulteta. Ove godine se, otuda, navršava 125 godina od početka nastave matematike na Univerzitetu u Beogradu, a ovaj datum naš fakultet slavi kao Dan Fakulteta. Obrazovne i naučne delatnosti, sada,  izvodi 110 predavača i asistenata sa oko 2000 studenata na osnovnim i poslediplomskim studijama. Postoji  9 smerova na osnovnim studijama: Teorijska matematika i primene, Verovatnoća i statistika, Numerička matematika i optimizacija, Računarstvo i informatika, Racionalna mehanika, Mehanika kontinuuma, Astronomija, Astrofizika i Nastavnik za matematiku i računarsvo. Na poslediplomskim studijama studenti mogu izabrati različite oblasti: Matematika ( Analiza, Algebra, Geometrija, Verovatnoća ), Računarstvo i informatika, Astrofizika, Astronomija i Mehanika.

  Informacije o Univerzitetu u Beogradu mogu se naći na stranici  University of Belgrade.


  POVRATAK


  SMEŠTAJ

  Ako Vam je potreban smeštaj u Beogradu, pre ili nakon konferencije, mi preporučujemo hotel Palas, tel +381-11-185-585.
  U slučaju da su Vam potrebne dodatne informacije o smeštaju nemojte se ustručavati da nam se javite elektronskom poštom na adresu: matf@matf.bg.ac.yu

  POVRATAK


  PREVOZ

  Molimo učesnike da nas obaveste o datumu, vremenu i mestu dolaska, tako da bi prevoz do hotela mogao da se organizuje. Očekujemo da će većina učesnika doputovati u Beograd avionom ili vozom. Evo nekoliko korisnih informacija :

  DOLAZAK NA SURČINSKI AERODROM, BEOGRAD:  Najbolji način da stignete do centra Beograda je aerodromski autobus.

  DOLAZAK VOZOM U BEOGRAD: Svi međunarodni vozovi dolaze na Glavnu beogradsku stanicu koja je u blizini centra grada. Vozovi obeleženi  sa IC su  " InterCity " vozovi koji su brzi i često udobniji od ostalih. Najbolji način da dodjete do hotela je da platite taksi koji košta oko 2 US$.


  POVRATAK