clip
125 godina MATF0. UVOD
Neda Bokan, Žarko Mijajlović 

Važni datumi: 

0.1 1808. - Početak rada Dositejeve Velike škole u Beogradu.
0.2 1809. - Prvi štampani udžbenik iz matematike u Srbiji.
0.3 1838. - Osnivanje Liceja i početak visokoškolske nastave iz matematike u Srbiji.
0.4 1873. - Osnivanje Katedre za matematiku na Prirodno-matematičkom odseku Filozofskog fakulteta Velike škole u Beogradu.
0.5 1905. - Osnivanje Univerziteta u Beogradu.
0.6 1947. - Osnivanje Prirodno-matematičkog fakulteta.
0.7 1994. - Osnivanje Matematičkog fakulteta.
0.8 1998. - 125 godina: Katedra za matematiku -- Matematički fakultet.

1. DVA VEKA MATEMATIČKIH NAUKA

1.1 Matematika
Zagorka Šnajder, Slaviša Prešić

1.2 Mehanika
Tatomir Anđelić, Veljko Vujičić

1.3 Astronomija
J. Simovljević, Jelena Milogradov-Turin 

1.4 Računarstvo
Nedeljko Parezanović

1.5 Došenović: Prvi štampan udžbenik iz matematike u Srbiji.
Kosta Došen

2. BIOGRAFIJE ISTAKNUTIH MATEMATIČARA

Matematika

2.1 Srpski matematičari koji su doktorirali u 19. veku
Jovan Kečkić
Prilozi: vidi ALAS
(Tekst preuzet iz knjige Život i delo srpskih naučnika, knjiga 2. SANU, Beograd, 1997)

2.2. Atanasije Nikolić, (1803-1882)
Simon Dragović

2.3. Emilijan Josimović, (1823-1897)
Đura Paunić

2.4 Dimitrije Nešić, (1836-1904)
Boško Jovanović, Jelenka Petković
(Tekst preuzet iz knjige Život i delo srpskih naučnika, knjiga 3. SANU, Beograd, 1998)

2.5 Bogdan Gavrilović, (1864-1947)
Žarko Mijajlović
Prilozi: vidi GAVRILO
(Tekst preuzet iz knjige Život i delo srpskih naučnika, knjiga 2. SANU, Beograd, 1997)

2.6 Nikola Saltikov, (1866-1961)
Julka Knežević

2.7 Mihailo Petrović, (1868-1943)
Jovan Kečkić
Prilozi: vidi ALAS
(Tekst preuzet iz knjige Život i delo srpskih naučnika, knjiga 2. SANU, Beograd, 1997)

2.8 Mladen Berić, (1885-1938)
Rade Dacić

2.9 Sima Marković, (1888-1938)
Miodrag Rašković
(Autor je ovaj tekst pripremio za izdanje Život i delo srpskih naučnika, knjiga 4., SANU)

2.10 Tadija Pejović, (1892-1982)
Ljubomir Protić

2.11 Jovan Karamata, (1902-1967)
Aleksandar Nikolić
Prilozi: vidi KARAMATA.
(Autor je ovaj tekst pripremio za izdanje Život i delo srpskih naučnika, knjiga 5, SANU)

2.12 Dragoljub Marković, (1903-1965)
Slaviša Prešić

2.13 Miloš Radojčić, (1903-1975).
Dušan Adamović, Dragomir Lopandić
(tekst iz Matematičkog vesnika, 1978)

2.14 Đuro Kurepa, (1907-1993).
Žarko Mijajlović
Prilozi: vidi KUREPA.

2.15 Konstantin Orlov, (1907-1985)
Arif Zolić

2.16 Vojin Dajović, (1914-1993)
Vladimir Mićić

2.17 Borivoj Rašajski (1917-1995)
Aleksandar Lipkovski, Novica Blažić

2.18 Slobodan Aljančić, (1922-1993)
Dragoljub Aranđelović

2.19 Milorad Bertolino (1929-1981)
Ljubomir Protić, Mirjana Đorić
 

Mehanika i astronomija

2.20 Kosta Alković, (1834-1909)
Katica Hedrih
(Tekst preuzet iz knjige Život i delo srpskih naučnika, knjiga 3. SANU, Beograd, 1998)

2.21 Ljubomir Klerić, (1844-1910)
Katica Hedrih
(Tekst preuzet iz knjige Život i delo srpskih naučnika, knjiga 1. SANU, Beograd, 1996)

2.22 Milutin Milanković, (1879-1958)
Tatomir Anđelić
(tekst preuzet iz Galerija SANU 36)

2.23 Anton Bilimović, (1879-1970)
Ilija Lukačević

2.24 Vojislav Mišković, (1892-1976)
(tekst preuzet iz Vasiona)

2.25 Vjačeslav Žardecki, (1896-1962)
Đorđe Mušicki
(Tekst preuzet iz knjige Život i delo srpskih naučnika, knjiga 5. SANU, Beograd, 1996)

2.26 Tatomir Anđelić, (1903-1993)
Katica Hedrih
(Tekst koji je autor pripremio za ediciju SANU)

2.27 Rastko Stojanović
Smilja Milanović-Lazrević

2.28 Zaharije Brkić
Mike Kuzmanoski, Stevo Šegan
 
 


3. BIOGRAFIJE NASTAVNIKA I  SARADNIKA MATEMATIČKOG FAKULTETA
 

4. NAUČNI RAD

4.1 Istorijski osvrt
Zoran Marković
4.2 Projekti 
4.3 Seminari
4.4 Doktorati
4.5 Magistrature
 


5. STUDIJE

5.1 Katedre
5.2 Nastavni planovi osnovnih studija
5.3 Nastavni planovi postdiplomskih studija
5.4 Doktorske studije
5.5 Specijalizacije


6. DIPLOMIRANI STUDENTI MATEMATIKE
 
 


7. ADMINISTRATINO - TEHNIČKA SLUŽBA

7.1 Službe
7.2 Biblioteka
7.2 Službenici
 


8. POGOVOR

Opis rada tehničke ekipe koja je pripremala knjigu i proslavu.