clip
125 godina MATF


0.0 UVODNI TEKST
Neda Bokan, Žarko Mijajlović

Važni datumi:

0.1 1808. - Početak rada Dositejeve Velike škole u Beogradu.
0.2 1809. - Prvi štampani udžbenik iz matematike u Srbiji.
0.3 1838. - Osnivanje Liceja i početak visokoškolske nastave iz matematike u Srbiji.
0.4 1873. - Osnivanje Katedre za matematiku na Prirodno-matematičkom odseku Filozofskog fakulteta Velike škole u Beogradu.
0.5 1905. - Osnivanje Univerziteta u Beogradu.
0.6 1947. - Osnivanje Prirodno-matematičkog fakulteta.
0.7 1994. - Osnivanje Matematičkog fakulteta.
0.8 1998. - 125 godina: Katedra za matematiku -- Matematički fakultet.1. DVA VEKA MATEMATIČKIH NAUKA

1.1 Matematika
Zagorka Šnajder, Slaviša Prešić

1.2 Mehanika
Tatomir Anđelić, Veljko Vujičić

1.3 Astronomija
J. Simovljević, Jelena Milogradov

1.4 Računarstvo
Nedeljko Parezanović

1.5 Došenović: Prvi štampan udžbenik iz matematike u Srbiji.
Kosta Došen2. BIOGRAFIJE ISTAKNUTIH MATEMATICARA

Matematika

2.1 Srpski matematičari koji su doktorirali u 19. veku
Jovan Kečkić

2.2. Atanasije Nikolić, (1803-1882)
Simon Dragović

2.3. Emilijan Josimović, (1823-1897)
Đura Paunić

2.4 Dimitrije Nešić, (1836-1904)
Boško Jovanović
(Tekst preuzet iz knjige Život i delo srpskih naučnika, knjiga 3. SANU, Beograd, 1998)

2.5 Bogdan Gavrilović, (1864-1947)
Žarko Mijajlović
Prilozi: vidi GAVRILO
(Tekst preuzet iz knjige Život i delo srpskih naučnika, knjiga 2. SANU, Beograd, 1997)

2.6 Mihailo Petrović, (1868-1943)
Jovan Kečkić
Prilozi: vidi ALAS
(Tekst preuzet iz knjige Život i delo srpskih naučnika, knjiga 2. SANU, Beograd, 1997)

2.7 Nikola Saltikov, (1866-1961)
Julka Knežević

2.8 Mladen Berić, (1885-1938)
Rade Dacić

2.9 Sima Marković, (1888-1938)
Miodrag Rašković
(Autor je ovaj tekst pripremio za izdanje Život i delo srpskih naučnika, knjiga 4., SANU)

2.10 Jovan Karamata, (1902-1967)
Aleksandar Nikolić
Prilozi: vidi KARAMATA.
(Autor je ovaj tekst pripremio za izdanje Život i delo srpskih naučnika, knjiga 5, SANU)

2.11 Tadija Pejović, (1892-1982)
Ljubomir Protić

2.12 Dragoljub Marković, (1903-1965)
Slaviša Prešić

2.13 Miloš Radojčić, (1903-1975).
Dušan Adamović, Dragomir Lopandić

2.14 Đuro Kurepa, (1907-1993).
Žarko Mijajlović

Prilozi: vidi KUREPA.
2.15 Vojin Dajović, (1914-1993)
Vladimir Mićić

2.16 Slobodan Aljančić, (1922-1993)
Dragoljub Aranđelović

2.17 Konstantin Orlov, (1907-1985)
Arif Zolić

2.18 Borivoj Rašajski (1917-1995)
Aleksandar Lipkovski, Novica Blažić

2.19 Milorad Bertolino (1929-1981)
Ljubomir Protić


Mehanika i astronomija

2.20 Kosta Alković, (1834-1909)
Katica Hedrih
(Tekst preuzet iz knjige Život i delo srpskih naučnika, knjiga 3. SANU, Beograd, 1998)

2.21 Ljubomir Klerić, (1844-1910)
Katica Hedrih
(Tekst preuzet iz knjige Život i delo srpskih naučnika, knjiga 1. SANU, Beograd, 1996)

2.22 Milutin Milanković, (1879-1958)
Tatomir Anđelić

2.23 Anton Bilimović, (1879-1970)
Ilija Lukačević

2.24 Vojislav Mišković, (1892-1976)
V. Petrić

2.25 Vjačeslav Žardecki, (1896-1962)
Đorđe Mušicki
(Tekst preuzet iz knjige Život i delo srpskih naučnika, knjiga 5. SANU, Beograd, 1996)

2.26 Tatomir Anđelić, (1903-1993)
Katica Hedrih
(Tekst koji je autor pripremio za ediciju SANU)

2.27 Rastko Stojanović
Smilja Milanović3. PRILOZI

3.1 Teorija determinanata Bogdana Gavrilovića
Ž. Mijajlović

3.2 Radovi Mihaila Petrovića u Algebri
(Tekst preuzet iz knjige Sabrani radovi Mihaila Petrovića iz Algebre, priredio Ž. Mijajlović, Zavod za izdavanje udžbenika, Beograd, 1998)

3.3a Nebeska Mehanika, M. Milanković
(Tekst preuzet iz izdanja iste knjige preduzeća "Vesta Co.", Beograd, 1996)
S. Šegan

3.3b Broj časopisa Vasiona posvećen Milutinu Milankoviću

3.4a Doktorska disertacija Đure Kurepe
Ž. Mijajlović
(Tekst preuzet iz knjige Collected works of Djuro Kurepa, priredili A. Ivić, Z. Mamuzić, Ž. Mijajlović (glavni urednik), S. Todorčević, Matematički institut SANU, Beograd, 1996)

3.4b Izabrani radovi Đure Kurepe.
Žarko Mijajlović
(Tekst preuzet iz knjige Collected works of Djuro Kurepa, priredili A. Ivić, Z. Mamuzić, Ž. Mijajlović (glavni urednik), S. Todorčević, Matematički institut SANU, Beograd, 1996)

3.5 Izabrani radovi Jovana Karamate.
D. Aranđelović, Ž. Mijajlović

3.6 Izabrani radovi Slobodana Aljančića.
D. Aranđelović4. BIOGRAFIJE NASTAVNIKA I ASISTENATA MATEMATIČKOG FAKULTETA

(Urednik: Pavle Mladenović)

A. Biografija
B. Bibliografija
C. Do dva izabrana rada (TeX i dvi fajlovi, ili jedan separat)
D. Fotografija


5. NAUČNI RAD

5.1 Zoran Marković, Istorijski osvrt
5.2 Doktorati
5.3 Magistrature6. STUDIJE

6.1 Katedre
6.2 Nastavni planovi i programi osnovnih studija
6.3 Postdiplomske studije
6.4 Doktorske studije
6.5 Specijalizacije
6.6 Seminari
6.7 Statuti
6.7a Poslednji statut
6.7b Statut iz 1896


7. DIPLOMIRANI STUDENTI MATEMATIKE

Urednik: Pavle Mladenović8. ADMINISTRACIJA

Urednik: Ljubica Starinac

1. Službe
2. Službenici9. PREZENTACIJE

4.1 Prezentacija Katedre za astronomiju
S. Šegan

4.2 Prezentacija Računarske laboratorije
Duško Vitas

4.3 Inovacioni projekt: Elektronsko arhiviranje i multimedije
Ž. Mijajlović

4.3a Stare karte, gravire i fotografije Beograda
4.3b Sabrana dela akademika Bogdana Gavrilovića
4.3c Istorijski Arhiv Kotora: Svetska izložba EXPO '98 u Lisabonu

4.4 Inovacioni projekt: Računarska obrada signala i slika.
A. Jovanović

4.5 Matematičke animacije
A. Lipkovski

CD realizuju:

1. Žarko Mijajlović (urednik i priređivač)
2. Miomir Korać (priprema prezentacije, likovna oprema)
3. Stevan Kordić, (likovna oprema, priprema prezentacija, programiranje)
4. Uroš Midić (programiranje)
5. Katarina Tomašević (muzički urednik)
6. Zoran Ognjanović (tehnički urednik)
7. Želimir Novaković, stručni konsultant Muzeja grada Beograda.