Zoran Lucic


Ime i prezime: Zoran S. Lučić
Zvanje: Vanredni profesor
Predmeti za
školsku 2006/2007.
Osnovi geometrije
Metodika nastave matematike II

tel. +381 63 827 42 42


EUKLIDOVI ELEMENTI - u prevodu Antona Bilimovića
DESET APOLONIJEVIH ZADATAKA O DODIRU KRUGOVA - priredio Anton Bilimović
GEOMETRIJSKA ISPITIVANJA IZ TEORIJE PARALELNIH LINIJA, Nikolaja Lobačevskog - u prevodu Branislava Petronijevića
APENDIKS, Janoša Boljaja - u prevodu Branislava Petronijevića
SEMINARSKI RADOVI STUDENATA
OPŠTA MATEMATIKA, Miloš Radojčić [pdf]
ISTORIJA ASTRONOMSKE NAUKE, Milutin Milanković [pdf]
OSNOVE GEOMETRIJE Davida Hilberta [pdf]
OSNIVACI NEEUKLIDKSE GEOMETRIJE Vladimira Varicaka [pdf]