Prof. dr Zoran Kadelburg  

               Redovni profesor Matematičkog fakulteta 
               Katedra za realnu i funkcionalnu analizu 
               Nastava 2006/2007:  Analiza I, Analiza II  
              E-mail: kadelbur@matf.bg.ac.yu 
              Izabrani radovi  
              Udžbenici i knjige 
              Oblasti naučnog interesovanja English 
   

    Dr Zoran Kadelburg, rodjen 1950. godine, redovni je profesor na Katedri za realnu i funkcionalnu analizu. Diplomirao je na Matematičkom fakultetu u Beogradu 1973, a magistrirao 1976. sa temom "Ne-lokalno konveksni linearni topološki prostori".
Doktorsku disertaciju "Asimptotika spektralne funkcije diferencijalnih operatora" odbranio je 1980. godine na istom fakultetu.
Radi na Matematičkom fakultetu od 1975. Boravio na specijalizaciji na  Moskovskom državnom univerzitetu (MGU) školske 1978/79 godine.
Član je Drustva matematičara Srbije (predsednik tog Društva 1991-1995) i Američkog matematičkog društva (AMS).
Glavni je i odgovorni urednik časopisa "Matematički vesnik", kao i delegat Nacionalnog komiteta za matematiku Jugoslavije u Internacionalnoj matematičkoj uniji (IMU).
 
 

Oblasti naučnog interesovanja:

- Linearni topološki prostori (AMS klasifikacija 46Axx);
- Spektralna teorija diferencijalnih operatora (AMS klasifikacija 34Lxx).

 

Udžbenici i knjige:

1. Matematička analiza I (sa D. Adnadjevićem), 4-to izdanje, "Nauka", Beograd 1995.
2. Matematička analiza II (sa D. Adnadjevićem), 2-to izdanje, "Nauka", Beograd 1994.
3. Subspaces and quotients of topological and ordered vector spaces (sa S. Radenovićem), Institute of  Matematics, Novi Sad 1997.
4. Više srednjoškolskih udžbenika

 

Izabrani radovi:

1. Z. Kadelburg: Ob asimptotike "spektral'nyh funkcij" dvuh nesamosopryazhennyh kraevyh zadach, Mat. Zametki 30, 5 (1981), 659-667 [Engl. prevod u Math. Notes 30, 5-6 (1982), 827-831].
2. Z. Kadelburg: Ob asimptotike spektral'noj funkcii dlya obyknovennyh differencial'nyh operatorov zadannyh dvuchlenoj operaciej na otrezke, Differenc. uravneniya, 18, 9 (1982), 1475-1480
[Engl. prevod u Differ. Equations 18 (1983), 1033-1037].
3. Z. Kadelburg: O dvukratnom razlozhenii v ryad po sobstvennym funkciyam zadachi Orra-Zommerfel'da, Differenc. uravneniya 21, 6, (1985), 264-268.
4. Z. Kadelburg, M. Martinovich: Spektral'naya funkciya odnogo funkcional'no-differencial'nogo operatora vtorogo poryadka, Differenc. uravneniya, 25, 11 (1989), 1882-1888
[Engl. prevod u Differ. Equations 25, 11 (1989), 1317-1322].
5. Z. Kadelburg, S. Radenović: Three-space-problem for some classes of linear topological spaces, Comment. Math. Univ. Carolinae 37, 3 (1996), 507-514.
6. Z. Kadelburg, S. Radenović: Subspaces and Quotients of Topological and Ordered Vector Spaces, pp. 122, Institute of Mathematics, University of Novi Sad, 1997.
7. S. Radenović, Z. Kadelburg: Some properties of short exact sequences of locally convex Riesz spaces, Comment. Math. Univ. Carolinae 39, 1 (1998), 81-89.
8. S. Radenović, Z. Kadelburg: On A. Grothendieck's problems concerning (F) and (DF)-spaces, to appear in Scientiae Math. 1, 1998.