10. Kongres
[Home] [Nastava] [Nastavno osoblje] [Službe] [Istraživački rad] [Studentski život] [Novosti] [Ostalo] [English version]

Matematički fakultet, Beograd

Savez društava matematičara Jugoslavije

Institut za matematiku, Novi Sad

Društvo matematičara Srbije


10. KONGRES

MATEMATIČARA JUGOSLAVIJE

 

Beograd, 21-24. januara 2001.
10. kongres matematičara Jugoslavije je održan od 21. do 24. januara 2001. godine u Sava centru u Beogradu. Organizatori su bili: Matematički fakultet u Beogradu, Društvo matematičara Srbije, Savez društava matematičara Jugoslavije i Institut za matematiku PMF u Novom Sadu.

Kongres je radio u 12 sekcija: Logika, Algebra, Geometrija i topologija, Realna i kompleksna analiza, Funkcionalna analiza i teorija operatora, Diferencijalne jednačine, Kombinatorika i teorija grafova, Verovatnoća i statistika, Numerička analiza i optimizacija, Računarstvo, Primenjena matematika, Nastava, istorija i popularizacija matematike.

Republički seminar 2001. o nastavi matematike i računarstva u osnovnim i srednjim školama i na fakultetima, bio je uključen u nastavnu sekciju Kongresa.

Održana su dva plenarna predavanja (Stevo Todorčević i Judita Cofman), 14 predavanja po pozivu i 181 predavanje u sekcijama. Na Kongresu je učestvovalo ukupno oko 900 matematičara. Održana su četiri Okrugla stola i njihovi zaključci će biti prosleđeni odgovarajućim institucijama.

Organizacioni odbor Kongresa dodelio je nagradu Danku Jociću za dostignuća u matematičkim naukama za istraživače do 40 godina starosti.

Održana je i redovna Skupština Saveza društava matematičara Jugoslavije.

Zbornik radova sa 10. kongresa će biti objavljen posle Kongresa. Dve kopije rada, ne dužeg od 4 stranice (za kratka saopštenja), 8 stranica (za saopštenja od 30 minuta), odnosno 16 stranica (za predavanja po pozivu), treba poslati na adresu:

  • Matematički fakultet, za Zbornik radova, Studentski trg 16, P.O.B. 550 11000 Beograd, Yugoslavia

najkasnije do 31. marta 2001. godine. Predviđeno je da se radovi objave na engleskom jeziku. Za radove koji posle uobičajene procedure recenziranja budu prihvaćeni za štampu, autori će biti zamoljeni da pošalju \TeX-datoteke na disketi ili elektronskom poštom na adresu

apstrakti@matf.bg.ac.yu