Duško Vitas
vitas @ matf bg ac rs


Katedra za računarstvo i informatiku
Matematički fakultet
Univerzitet u Beogradu
Studentski trg 16
RS - 11000 Beograd
Tel./fax: +381 11 20 27 863


Photo by CV


Oblasti istraživanja i projekti

Lingvisticae Investigationes (International Journal of Linguistics and Language Resources)

Unitex i njegov Forum

Lična strana


Poslednja izmena: februar 2020..