Весна Јевремовић
ванредни професор

v_jevremovic[at]matf.bg.ac.rs

 

Предмети за школску 2013/14Групе

Математичка статистика
Линеарни статистички модели4В, 5В
Временске серије и примене у финансијама

Консултације се одржавају уторком од 17 часова.

  Вероватноћа и статистика за информатичаре

  Бифонов проблем (Симулација за приближно одређивање броја π)

  Атлас расподела

  Старокинеска математика

  Контрола квалитета - некад и сад