Tijana Šukilović
t i j a n a . s u k i l o v i c @ m a t f . b g . a c . r s      
Geometrija
I smer
fond 3 + 2, 6 espb

Predavanja:
četvrtak, 11-14h
četvrtak, 14-17h

Vežbe:
Jovana Ormanović
(jovana_ormanovic@matf.bg.ac.rs)


Polaganje ispita:

Poeni:
  • Predispitne obaveze: ukinute.
  • Pismeni ispit: 60 poena (za prolaz je potrebno najmanje 30 poena).
  • Usmeni ispit: 40 poena.

Usmeni ispit je obavezan, a na njemu se mogu nadoknaditi poeni sa testova.


Korisni linkovi:

Wolfram Alpha

Gostujuća predavanja

Seminarski radovi:
Igrice napravljene tokom kursa:

Materijali za kurs iz prethodnih godina su dostupni ovde i ovde.

Materijali za programiranje:
  • Uputstvo za korišćenje i potrebni fajlovi za crtanje ovde.
  • Zaglavlje za rad sa matricama ovde.
  • Programerski zadaci za rad na vežbama: (2010/2011).

Obaveštenja:

Webex soba: matf.webex.com/meet/tijanaSvi studenti koji su slušaju kurs ove godine obavezno treba da otvore nalog na RCUBeLearning platformi i prijave se na kurs Geometrija (I smer) (šifra: informaticari_oznaka toka; na primer: informaticari_2i1). U polje Mesto unesite broj indeksa.
Posle prijave na sistem, dobićete e-mail sa potvrdom o registraciji. U slučaju da poruka ne stigne, proverite spam folder.
Studenti koji su prošle godine otvorili nalog ne treba da ga ponovo otvaraju, samo treba da upišu novi kurs.
Prenos poena predispitnih obaveza iz prethodne godine nije dozvoljen.Projektni zadatakZvanični YouTubekanal kursa.Materijali za studente:

Literatura:

Teorija i zadaci za ispit.

Arhiva rokova.
  nazad