Јесењи семестар 2023-2024

 Назив предмета

  Време и место одржавања

Одабрана поглавља случајних процеса (мастер студије)

 

Теорија случајних процеса (докторске студије)

 

 

 

 

 

 

 

 Консултације

 paja@matf.bg.ac.rs

Елементи актуарске математике испитна питања

Теорија вероватноћа испитна питања

Вероватноћа и статистика Б испитна питања

Одабрана поглавља случајних процеса програм предмета ОПСП, PP1, PP2, EV01, EV02, EV03, EV04

УСМЕНИ ИСПИТ У РОКУ СЕПТЕМБАР 1
Одабрана поглавља случајних процеса: понедељак 18.09.2023. у 17 часова
ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ:
Теорија случајних процеса: понедељак 18.09.2023. у 17 часова