lkatct lnasct lnauct lzapcs lzasct  
 
 
ENGLISH
 

 

Biografija
Predmeti
Bibliografija
 

MATEMATIČKI FAKULTET

UNIVERZITET U BEOGRADU

 

Milan Dražić

Adresa Matematički fakultet
  Univerzitet u Beogradu
  Studentski trg 16, P. P. 550
11000 Beograd, Srbija i Crna Gora
Telefon +381 11 630 151
Email mdrazic@matf.bg.ac.rs
Datum rođenja 17. 06. 1957.
Mesto rođenja Beograd, Srbija i Crna Gora
Državljanstvo Srbija i Crna Gora
   

Biografija

  Rođen je u Beogradu 17.6.1957. godine. Na Matematičkom fakultetu u Beogradu diplomirao je 1980. godine sa prosečnom ocenom 9,89. Za postignut uspeh na studijama nagrađen je iz fonda "Vera Đ. Terzić". Magistarske studije iz oblasti numeričkih metoda za rešavanje diferencijalnih i parcijalnih jednačina završio 1983. odbranom magistarskog rada Numeričke metode za rešavanje jednačine provođenja toplote bez početnog uslova. Doktorsku disertaciju pod naslovom Konvergencija diferencijskih šema ka slabim rešenjima paraboličkog graničnog zadatka odbranio je 1996. godine. Od 1981. radi na Fakultetu kao asistent, a od 1996. kao docent za predmete Numeričke metode u fizici i Parcijalne jednačine. Držao je vežbe iz sledećih predmeta: Diferencijalne jednačine, Diferencijalne i integralne jednačine, Jednačine matematičke fizike, Parcijalne i integralne jednačine, Parcijalne jednačine, Uvod u numeričku matematiku, Numerički praktikum, Numerička analiza II, Numeričke metode u fizici i Matematika II za fizičare. Tokom 1986. i 1987. usavršavao se na Oxford University Computing Laboratory iz oblasti numeričkih metoda za rešavanje parcijalnih jednačina. Bavi se naučnim radom u oblastima numeričog modeliranja u fundamentalnim i primenjenim naukama, optimizacije, diskretne optimizacije, matematičkih metoda formalne verifikacije i informacionih sistema. Autor je preko 10 naučnih radova objavljenih u zemlji i inostranstvu. Autor je većeg broja projekata kao i realizovanih informacionih sistema. Član Saveta fakulteta bio je u dva mandata. Od 1988. do 1994. rukovodio softverskom bazom u okviru računarske laboratorije. Od 1998. rukovodi Seminarom za primenjenu i industrijsku matematiku. Član je JUPIM.

Predmeti u školskoj 2004.-05. godini

 

POČETAK

KATEDRA    NASTAVA     NAUKA     ZAPOSLENI     ZA STUDENTE