Dr Gordana Pavlović-Lažetić


redovni profesor
Katedra za računarstvo i informatiku