Припадници српске националне мањине (Мађарска, Румунија, Бугарска, Македонија, Албанија, Босна и Херцеговина, Словенија, Хрватска и Црна Гора) приликом пријаве на конкурс:

 

·  предају оверене фотокопије :

o     сведочанства сва четири разреда завршене средње школе

o     диплому о положеном завршном, односно матурском испиту

 

·       фотокопија извода из матичне књиге рођених и оригинал на увид (фотокопија не мора бити оверена)

 

·  доказ о уплати накнаде (2.800 динара) за полагање пријемног испита, односно испита за проверу склоности и способности.

Уплату извршити на жиро рачун: 840-181 5666-68

Прималац: Математички факултет, Студентскирг 16, Београд

Сврха уплате: накнада за пријемни испит

Накнада се може уплатити и на благајни факултета. 

Пријавни лист се добија на факултету.