Кандидати приликом пријаве на конкурс:

 

·  предају фотокопије (не морају да буду оверене):

o     сведочанства сва четири разреда завршене средње школе

o     диплому о положеном завршном, односно матурском испиту

o     извод из матичне књиге рођених

 

 

·  доказ о уплати накнаде (2.800 динара) за полагање пријемног испита, односно испита за проверу склоности и способности.

Уплату извршити на жиро рачун: 840-181 5666-68

прималац: Математички факултет, Студентски трг 16, Београд

сврха уплате: накнада за пријемни испит

Накнада се може уплатити и на благајни факултета.

 

·  подносе ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА на увид

 

 

Пријавни лист се добија на факултету.