Кандидати који су положили пријемни испит на другом факултету приликом уписа треба да понесу:

 

   Потврду са факултета на коме су полагали пријемни испит на коме стоји податак колико су освојили поена на пријемном испиту од укупног броја поена

 

   Оригинална документа:

o       сведочанства сва четири разреда завршене средње школе

o       диплому о положеном завршном, односно матурском испиту

o       извод из матичне књиге рођених

 

   Tри фотографије формата 3,5 x 4,5 сантиметара

 

   Једну фотографију формата 2,0 x 2,5 сантиметара

 

   Доказ о уплати накнаде (600,00 динара) за индекс. Накнада се може уплатити и на благајни факултета.

 

   Доказ о уплати накнаде за самофинансирајуће студенте. Накнада се може уплатити и на благајни факултета. Школарина за 2008/2009. школску годину износи 90.000 динара зa 60 EСПБ. При упису је потребно уплатити најмање 30.000 динара.

Уплате се врше на жиро рачун Математичког факултета:

840-1815666-68

Уплате се могу вршити и на факултету уз плаћање провизије од 2%

 

   Пријавни листови (ШВ обрасци) добијају се на факултету.