Припадници српске националне мањине (Мађарска, Румунија, Бугарска, Македонија, Албанија, Босна и Херцеговина, Словенија, Хрватска и Црна Гора) приликом уписа уписа треба да понесу:

 

   Нострификована документа (нострификација се врши у Министарству просвете ул. Немањина 22):

o       сведочанства сва четири разреда завршене средње школе

o       диплому о положеном завршном, односно матурском испиту

или потврду о томе да је започета нострификација потребних школских докумената

 

        Извод из матичне књиге рођених

 

        Писана изјава о националној припадности оверена у општинском органу места сталног пребивалишта

 

        Tри фотографије формата 3,5 x 4,5 сантиметара

 

   Једну фотографију формата 2,0 x 2,5 сантиметара

 

   Доказ о уплати накнаде (600,00 динара) за индекс. Накнада се може уплатити и на благајни факултета.

 

   Доказ о уплати накнаде за самофинансирајуће студенте. Накнада се може уплатити и на благајни факултета. Школарина за 2008/2009. школску годину износи 90.000 динара за 60 ЕСПБ. При упису је потребно уплатити најмање 30.000 динара.

 

   Пријавни листови (ШВ обрасци) добијају се на факултету.