Кандидати приликом уписа треба да понесу:

 

  Оригинална документа:

o     сведочанства сва четири разреда завршене средње школе

o     диплому о положеном завршном, односно матурском испиту

o     извод из матичне књиге рођених

 

  Tри фотографије формата 3,5 x 4,5 сантиметара

 

  Једну фотографију формата 2,0 x 2,5 сантиметара

 

  Доказ о уплати накнаде (600,00 динара) за индекс. Накнада се може уплатити и на благајни факултета.

 

  Доказ о уплати накнаде за самофинансирајуће студенте. Накнада се може уплатити и на благајни факултета. Школарина за 2008/2009. школску годину износи 90.000 динара зa 60 EСПБ. При упису је потребно уплатити најмање 30.000 динара.

 

  Пријавни листови (ШВ обрасци) добијају се на факултету.