Redni
broj 
*1  NAZIV PREDMETA  SEMESTAR  *2
1 2 3 4 5 6 7 8
3.1 OS Analiza I  4+4+2 4+4+2 PU
3.2 OS Linearna algebra 3+3+2 2+2+1 PU
3.3 OS Osnovi programiranja 2+2+2 2+2+2 PU
3.4 OS Analitička geometrija 1+1+1 2+2+1 PU
3.5 OS Analiza II 4+4+2 4+4+2 PU
3.6 OS Algebra I 2+2+1 2+2+1 PU
3.7 OS Osnovi geometrije 2+2+1 2+2+1 PU
3.8 OS Osnovi računarskih sistema 2+2+1 2+2+1 PU
3.9 OS Verovatnoća i statistika 2+2+1 2+2+1 PU
3.10 OS Uvod u numeričku matematiku 2+2+1 PU
3.11 OS Analiza III 2+2 2+2 PU
3.12 OS Diferencijalne i integralne
jednačine
2+2 2+2 PU
3.13 OS Nacrtna geometrija 2+2 2+2 PU
3.14 US Teorija verovatnoće 2+2 2+2 PU
3.15 US Matematička statistika 2+2 2+2 PU
3.16 US Statistički praktikum I 0+2 0+2 PU
3.17 OS Matematičko programiranje 2+2 PU
3.18 OO Strani jezik I* 1+1 1+1 PU
3.19 OO Uvod u filozofiju 2+0 2+0 U
3.20 OO Pedagogija 2+0 U
3.21 US Stohastički modeli u 
operacionim istraživanjima
2+0 PU
3.22 OS Kompleksne funkcije 2+2 PU
3.23 OS Metodika nastave matematike
i računarstva
2+0 2+0 U
3.24 US Slučajni procesi 2+2 2+2 PU
3.25 US Linearni statistički modeli 2+2 2+2 PU
3.26 US Teorija informacija 2+2 2+2 PU
3.27 US Statistički praktikum II 0+2 0+2 PU
3.28 US Analiza vremenskih serija 2+0 2+0 PU
3.29 OO Strani jezik II* 1+1 1+1 PU
3.30 US Teorija uzoraka 2+2 PU
3.31 US Izborni predmet** 2+0 PU
3.32 OS Algoritmi i matematička logika 2+0 PU
Nedeljni zbir časova 27 26 30 30 31 32 26 28
*1  Vrsta predmeta: OS-opšte stručni, OO-opšte obrazovni, US usko-stručni
*2  Način polaganja: PU-pismeni i usmeni, U usmeni
Ne ulazi u nedeljni zbir časova
**  Izborni predmeti: Ergodička teorija, Konvergencija verovatnosnih mera, Osnovi astronomije, Mehanika.