Semestar                    I     II     III     IV     V     VI     Svega  
Grupa Predmet p v k p v k p v k p v k p v k p v k p v k
Obavezni računarski predmeti   9 7 17 6 5 12 9 6 17 6 4 12 6 4 11 3 2 5 39 28 74
P100 Programiranje I 3 3 7                              

P101 Programiranje II (veći deo kursa CS101)       3 3 7                        

P102 OO programiranje CS102             3 2 6                  

P103 Algoritmi i strukture podataka CS103             3 2 6                  

R120 Uvod u organizaciju računara CS120 3 2 5                              

R130 Uvod u Web i Internet tehnologije CS130 3 2 5                              

R220 Arhitektura računara CS220       3 2 5                        

R225 Operativni sistemi CS225             3 2 5                  

R210 Analiza i dizajn algoritama CS210                   3 2 6            

R230 Mrežno računarstvo CS230                   3 2 6            

R270 Relacione baze podataka CS270                         3 2 5      

R290 Razvoj softvera CS290                         3 2 6      


R240 Prevođenje programskih jezika CS240                               3 2 5
9


7


17


6


5


12


9


6


17


6


4


12


6


4


11


3


2


5


39


28


74

Obavezni matematički predmeti   6 4 10 9 6 15 6 4 10 6 4 10 3 2 5 0 0 0 30 20 50
M105 Diskretne strukture I CS105 3 2 5                              

M106 Diskretne strukture II CS106       3 2 5                        

M111 Analiza I-1       3 2 5                        

M112 Analiza I-2             3 2 5                  


M113 Analiza II-1                   3 2 5            

M120 Linearna algebra 3 2 5                              

M130 Geometrija       3 2 5                        

M140 Algebra             3 2 5                  

M150 Uvod u numeričku matematiku                   3 2 5            

M160 Uvod u verovatnoću i statistiku                         3 2 5      

Opšti predmeti   2 0 3 2 0 3 2 0 3 2 0 3 2 0 3 0 0 0 10 0 15
O110 Kultura komunikacija 2 0 3                              

  O1       2 0 3                        

  O2             2 0 3                  

O120 Filozofija nauke                   2 0 3            

  O3                         2 0 3      
2


0


3


2


0


3


2


0


3


2


0


3


2


0


3


0


0


0


10


0


15

Izborni predmet   0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 5 7 2 11 9 6 15 19 10 31
IP1 Izborni predmet P1                         4 0 6      

IP2 Izborni predmet P2                               3 2 5

I1 Izborni predmet I1                   3 2 5            

I2 Izborni predmet I2                         3 2 5      

I3 Izborni predmet I3                               3 2 5

I4 Izborni predmet I4                               3 2 5
0


0


0


0


0


0


0


0


0


3


2


5


7


2


11


9


6


15


19


10


31

Završni projekat   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 10 3 2 10
ZP490 Završni projekat CS490                               3 2 10

 


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


0


3


2


10


3


2


10

Svega   17 11   17 11   17 10   17 10   18 8   15 10   101 60  

28   30 28   30 27   30 27   30 26   30 25   30 161   180

Izborni predmeti

Predviđen je prostor za 6 izbornih predmeta.

Prvu grupu izbornih predmeta čine predmeti IP1 i IP2, gde je IP1 uvodni kurs za neku od prirodnih nauka, a IP2 je ili "Primena računara u prirodnim naukama"
 ili odgovarajući predmet prilagođen izabranoj nauci. Koncept je okrenut pre svega prirodnim naukama, ali u njega se mogu uklopiti i neke druge nauke, kao recimo
arheologija.

Ostali izborni predmeti se biraju iz ponuđenih grupa izbornih predmeta.
Grupe izbornih predmeta se definišu svake godine za generaciju koja upisuje četvrti semestar. Mogu obuhvatati kako računarske i druge matematičke predmete,
tako i predmete sa drugih fakulteta. Jedino ograničenje pri izboru je da bar dva od ova četiri izborna predmeta moraju biti računarski predmeti.

Neki od predviđenih izbornih predmeta su:
Računarska grafika, Računarska animacija, Upravljanje informacijama, Projektovanje baza podataka, Skladišta podataka, Teorija jezika i automata,
Obrada prirodnih jezika, Konstrukcija kompajlera, Veštačka inteligencija, Automatsko zaključivanje, Mašinsko učenje, Simboličko izračunavanje,
Funkcionalno programiranje, Teorija algoritama, Softversko inženjerstvo, Projektovanje softvera, Razvojna okruženja, Algebra 2, Matematička logika u
računarstvu, Numerička analiza, Računarska mehanika, Teorija grafova, Opšta astronomija, Opšta astrofizika, Kompleksna analiza, Topologija, Bioinformatika,
Kriptologija, Neeuklidska geometrija i
drugi.

Moguće grupe izbornih predmeta su:
1. Računarska grafika, Računarska animacija, Računarska geometrija;
2. Upravljanje informacijama, Projektovanje baza podataka, Skladišta podataka;
3. Teorija algoritama, Matematička logika u računarstvu;
4. Softversko inženjerstvo, Projektovanje softvera, Razvojna okruženja;
5. Numerička analiza, Optimizacija;
6. Računarska mehanika, Teorija grafova;
7. Funkcionalna analiza, Kompleksna analiza;
8. Opšta astronomija, Opšta astrofizika;
9. i druge.