Naći krug koji dodiruje dve date prave i prolazi kroz datu tačku

Neka su date dve prave $p_1$ i $p_2$ i tačka A (sl. 10). Treba konstruisati krug koji dodiruje prave $p_1$ i $p_2$ i prolazi kroz tačku A.

 1. Analiza: Uočimo prave $p_1$ i $p_2$ i njihovu presečnu tačku S. Pretpostavimo da se tačka A nalazi na slici u postavljenom uglu.
  Povucimo simetralu s datog ugla i uzmimo na njoj neku tačku K za centar kruga koji dodiruje prave $p_1$ i $p_2$. Dodirne tačke označimo sa $T_1$ i $T_2$.
  Datu tačku A spojimo sa tačkom S pravom AS i presečne tačke te prave sa krugom K označimo sa $A_1$ i $A_2$. Iz tačke A povucimo pravu AT paralelnu sa $A_1T_1$. Neka ona seče pravu $p_1$ u tački T. Prava iz T, normalna na $p_1$, seče simetralu s u tački O, koja je centar traženog kruga.
  Na slici je skiciran i drugi krug koji prolazi kroz tačku A i dodiruje prave $p_1$ i $p_2$. Taj drugi krug se dobija povlačenjem AT'' paralelno sa $A_2T_1$ i konstrukcijom normale T''O' na pravu $p_2$.

 2. Konstrukcija: Postupak konstrukcije opisan je u analizi.

 3. Dokaz: Izostavljamo dokaz, jer je način razmišljanja predstavljen detaljno u analizi.

 4. Diskusija: Prave $p_1$ i $p_2$ mogu biti u sledećim položajima:

  1. seku se
  2. paralelne su
  3. poklapaju se
  Tačka A može biti u jednom od položaja:
  a) bilo gde u ravni osim na pravama $p_1$ i $p_2$
  b) na jednoj od pravih, sem tačke S, preseka pravih $p_1$ i $p_2$
  c) u tački S preseka pravih
  Navedimo i rešenja pomenutih slučajeva. Slučajeve ćemo označavati tako da broj označava uslov za prave, a slovo za njim, uslov za tačku. 1.a) Dva kruga koja prolaze kroz tačku A i dodiruju prave $p_1$ i $p_2$.
  1.b) Dva kruga koja prolaze kroz tačku A na pravoj $p_1$ i dodiruju prave $p_1$ i $p_2$
  1.c) Krug degeneriše u tačku A
  2.a) Dva kruga
  2.b) Jedan krug
  2.c) Slučaj je nemoguć
  3.a) Dva sistema krugova sa jedne strane dvostruke prave
  3.b) Dva sistema krugova
  3.c) Krug degeneriše u tačku A

2005-04-12