Milan Jovanovic


Ime i prezime:mr Milan Jovanović
Zvanje: asistent
Predmeti za
školsku 2006/2007.
Verovatnoća i statistika
Matematika (biolozi)


mjovanovic@matf.bg.ac.yu