Kako se povezati na Matematički fakultet
Podešavanje dial-up-a za Windows 95/98 za pristup Matematičkom fakultetuZa podešavanje dial-up-a, dovoljan Vam je instalacioni CD ili instalacione diskete za Windows 95. Ukoliko imate stariju verziju Windows 95 potrebna Vam je i instalacija Microsoft Internet Explorer-a. Ovo uputstvo Vas vodi kroz:

 • Instalaciju Dial-up Networking-a
 • Podešavanje modema
 • Dodavanje novih konekcija (povezivanje sa odgovarajućim telefonskim brojem)
 • Podešavanje elektronske pošte
 • 0Instalacija Dial-up Networking-a


  C1. Kliknite na Start, Control Panel, Add/Remove Programs, Windows Setup. Obeležite opcije: Communications, Multilanguage Support, Windows Messaging. Kliknite na Communications i pritisnite Details.

  0

  C2. U prozoru koji će se pojaviti na ekranu, obeležite opcije: Dial-Up Networking, Phone Dialer i preporučujemo opciju Hyper Terminal.

  0

  C3. Kliknite na OK u prozoru Communications, zatim na OK u prozoru Add/Remove Programs. Na zahtev računara ubacujte odgovarajuće instalacione diskete ili CD sa instalacijom Windows 95 i sačekajte nekoliko minuta dok se određene datoteke ne kopiraju. Po završenom koprianju, kliknite na OK da bi restartovali računar.
  Ukoliko se pojavi prozor koji Vas obaveštava da treba dodeliti ime i radnu grupu Vašeg računara kliknite na OK i u prozoru Network koji će Vam se automatski otvoriti proizvoljno podesite ime računara i radnu grupu. Kliknite na OK.


  0

  C4. U Control Panel-u dvokliknite na Network i odaberite Configuration. Sa Remove uklonite sve nepotrebne komponente mreže i ostavite samo Dial-Up Adapter. Kliknite na Add.

  0

  C5. U prozoru Select Network Component Type, odaberite Protocol i kliknite na Add.

  0

  C6. U sledećem prozoru odaberite Microsoft, TCP/IP protokol.

  0

  C7. Kliknite na OK, zatim na Yes, da bi restartovali računar.

  Ukoliko ste pažljivo postupili po svim tačkama ovog uputstva, potrebno je podesiti modem.


  0 Podešavanje modema


  D1. U Control Panel-u kliknite na Modems, zatim na Add. U prozoru Location Information podesite državu, pozivni za Beograd i obeležite opciju Pulse Dialing. Kliknite na Next.

  0

  D2. Nadalje Vam program za instalaciju nudi automatsko prepoznavanje modema. Ako ovaj korak prodjete uspešno, kliknite na Next i pređite na sledeći korak.

  0

  Ukoliko ovaj korak ne prođete uspešno, morate ručno da podesite modem:
  U prozoru Install New Modem odaberite proizvođača Vašeg modema (ukoliko ga znate) ili Standard Modem Types i medju njima standardni modem brzine Vašeg modema (ukoliko ne znate proizovđača modema ili ga nema u datom spisku). Kliknite na Next.

  0

  D3. Odaberite port na kome je postavljen modem i kliknite na Next.

  0

  D4. Kliknite na Finish. Time ste odredili tip modema i port na kome se nalazi.

  D5. Odaberite Properties u prozoru Modem Properties i postavite maksimalnu brzinu modema (uobičajena brzina za standardne 14400 modeme je 38400).

  D6. Odaberite Connections u Modem Properties i isključite opciju: Wait for dial tone before dialing.

  0

  D7. Kliknite na OK, zatim na Close za zatvaranje prozora. Zatvorite Control Panel.

  Ukoliko ste postupili po svim tačkama ovog uputstva, neophodno je dodati konekciju za sistem koji ćete pozivati.


  0Dodavanje nove konekcije


  E1. Posle restartovanja Windows-a, odaberite grupe My Computer, Dial-Up Networking, Make New Connection. U prozoru Make New Connection upišite ime nove konekcije - npr: MATF. Odaberite Vaš modem i kliknite na Next.

  0

  E2. U sledećem prozoru upišite broj telefona na Matematičkom fakultetu i pozivni za Jugoslaviju, koji možete odabrati iz padajućeg menija. Kliknite na Next.

  0

  E3. Kliknite na Finish.
  E4. Kao rezultat dobićete ikonu sa odabranim imenom (MATF) u grupi Dial-Up Networking. Time još niste podesili sve potrebne parametre! Zato kliknite desnim tasterom miša na ikonu MATF i u padajućem meniju odaberite opciju Properties. U prozoru MATF pažljivo podesite sve opcije:

  • Server Types: U Type of Dial-Up Server odaberite PPP: Windows 95, Windows NT 3.5, Internet. Pod Advanced options uključite opciju Log on to network, a pod Allowed network protocol odaberite TCP/IP. Kliknite na TCP/IP Settings.

  0

  Napomena: Kod starijih verzija Windows 95 dobićete prozor MATF sa jednom opcijom General. U tom slučaju kliknite na Server Types i dobićete identičan prozor prethodnom u kome treba da podesite opcije i zatim da kliknete na TCP/IP Settings.

  0

  - U prozoru TCP/IP Settings obeležite opciju Server assign IP address i
  Server assigned name server addresses kao što je prikazano na slici. Kliknite na OK.

  0

  - U prozoru za konekciju ukucajte Vaš user_name i password u odgovarajuća polja. Kliknite na Connect.

  0

  Napomena:
  Za logovanje na mrežu vise NISU potrebni skriptovi!!!
  Bićete automatski ulogovani na mrežu. Za pristup Poincare-u ili nekoj drugoj mašini koristite telnet ili SSH.
  Ukoliko imate problema pozovite administratore na tel: 186-872 lokal 114.
  0Podešavanje elektronske pošte


  Kliknite na Start, Settings, Control Panel, Add/Remove Programs. Proverite da li je uključena opcija Windows Messaging i dvoklikom na Windows Messaging proverite da li je uključena opcija Internet Mail Services. Ukoliko ta opcija nije obeležena, obeležite je, ubacite CD sa instalacijom WIN95 i sačekajte dok Vam se određene datoteke iskopiraju.

  F1. Kliknite na Start, Programs, Internet Mail11. U prozoru Internet Mail, odaberite Mail, Options.

  0

  F2. U prozoru Options podesite opcije pod Send i Server.

  • Send: Obeležite pažljivo opcije koje su prikazane na slici:

  0

  • Server: Unesite Vaše ime, e-mail adresu, ako i puno ime računara koji prima i šalje poštu (poincare.matf.bg.ac.yu) i naravno Vaš Username (login). Kliknite na Advanced Settings...  0

  - U prozoru Mail Server Advanced Settings obavezno odaberite opciju: Leave a copy of messages on server. Kliknite na OK.

  0

  U prozoru Options kliknite na OK.

  F3. Ovim je podešen Internet Mail.