Dr.Stevo Šegan
zvanje: Vanredni profesor

predmeti (2001/2002): bibliografija: [dvi] [ps]

e-mail: ssegan@matf.bg.ac.yu

biografija:
Rođen je 09.01.1952. godine u Bočaru, AP Vojvodina, gde je završio osnovnu školu. Gimnaziju je završio 1971. godine u Novom Kneževcu. Iste godine se upisao na Astronomsku grupu Prirodno-matematičkog fakulteta u Beogradu. Diplomirao je 1977. godine. Po diplomiranju se upisao na poslediplomske studije Astronomske grupe (smer: fundamentalna astronomija). Poslediplomske studije je završio odbranivši 1981. godine magistarski rad Određivanje popravki rektascenzija iz posmatranja na malom pasažnom instrumentu Astronomske opservatorije u Beogradu. Tokom magistarskih studija je povremeno radio kao predavač astronomije u IV, XI i V beogradskoj gimnaziji. Na odsluženju vojnog roka je bio od aprila 1979. do marta 1980. godine. Kao asistent-pripravnik zaposlen je na Institutu za astronomiju od 02.10.1981. godine. Za asistenta je izabran 1982. godine. Od oktobra 1984. do maja 1985. godine je bio na specijalizaciji iz oblasti teorije kretanja Zemljinih veštačkih satelita na opservatoriji Ondžejov kod Praga. Doktorsku disertaciju Prilog izučavanju kretanja Zemljinih veštačkih satelita u visokoj atmosferi je odbranio 02.09.1987. godine na PMF-u u Beogradu. Za docenta na Institutu za astronomiju za predmete Praktična astronomija i Efemeridska astronomija izabran je početkom 1988. godine. U zvanje vanrednog profesora izabran je 1996. godine. Bavi se naučno-itraživačkim radom u oblasti klasične astrometrije i nebeske mehanike, a naročito u primenom novih metoda računarske algebre u astronomskoj teoriji i praksi. Objavio je 15 naučnih i desetak stručnih radova. Napisao je sledeće knjige: Astronomija za učenike srednjih škola (recenzirana 1988. godine); Praktikum iz Praktične astronomije (1996. godine); Efemeridska astronomija (recenzirana 1996. godine). Učestvovao je na 7 međunarodnih i domaćih kongresa i konferencija. Držao je vežbe iz Opšte astronomije, Praktične astronomije, Praktične astrofizike i Matematičke obrade astronomskih posmatranja, a povremeno i iz drugih predmeta astronomskog smera. Od izbora za docenta on drži nastavu iz Praktične astronomije i Efemeridske astronomije. Takođe je u periodu od 1990-1993. godine držao predavanja iz Praktične astrofizike. Bio je pedsednik sindikata 1985-1986. godine, predsednik komisije za stambena pitanja 1987. godine, prodekan za finanasije Matematičkog fakulteta 1987-1991. i od 1998. godine i Predsednik komisije za međusobne ekonomske odnose PMF-a, 1987-1991. Rukovodilac je podprojekta-teme naučno istraživačkog projekta Fizika i kretanja nebeskih tela i ZVS, 1987-1990. Recenzirao je 10 knjiga iz oblasti računarstva i informatike. Urednik je edicije Matematika, mehanika i astronomija stručne, udžbeničke i monografske literature iz navedenih oblasti, izdavača BSP, Vesta i Matematički fakultet (14 naslova). Bio je rukovodilac Računarske laboratorije Matematičkog Fakulteta 1996/97. godine.