Ph.D.Nada Pejović
title: Associate professor (Department chairman)

subjects (1999/2000): bibliography: [dvi] [ps]

selected scientific papers:N.Pejović, J.Vondrak:
ATMOSPHERIC EXCITATION OF EARTH'S ROTATION: COMPARISON OF THE SPECTRUM OF THE LENGTH-OF-DAY AND AXIAL COMPONENT OF THE ANGULAR MOMENTUM FUNCTION OF THE ATMOSPHEREN.Pejović:
EARTH'S MODEL WITH VARIABLE CHANDLER'S FREQUENCY

e-mail: nada@matf.bg.ac.yu

biography: (only in Serbian)
Rođena je 1952. godine u Pudarcima, opština Grocka. Gimnaziju je završila 1971. u Beogradu. Tokom osnovnog i srednjeg školovanja dobila je diplome "Vuk Karadzić" i "Mika Petrović - Alas". Diplomirala je 1976, a magistrirala 1984. na asronomskoj grupi PMF-a u Beogradu. Doktorirala je u oblasti astronomskih nauka na beogradskom univerzitetu 1989. godine. Kao student poslediplomac 1977. godine držala je vežbe na Odseku za matematiku, mehaniku i astronomiju PMF-a. Za asistenta-pripravnika izabrana je 1978, za asistenta 1985, za docenta 1989, a za vanrednog profesora 1996. godine. Držala je vežbe iz Zvezdane astronomije, Praktične astronomije, Matematičke obrade astronomskih posmatranja, Opste astronomije i Sferne astronomije. Od 1989. godine predaje Opštu astronomiju i Zvezdane sisteme. Bila je šest meseci na naučnoj specijalizaciji na Institutu za astronomiju Čehoslovačke akademije nauka u Pragu. Glavna oblast naučnog rada su joj Geodinamika i Zemljina rotacija. Objavila je 17 naučnih radova u domaćim i stranim časopisima, saopštila je 9 radova na naučnim skupovima u zemlji i inostranstvu. Ima recenziran rukopis univerzitetskog udžbenika Opšta astronomija. Važnije delatnosti i funkcije: član upravnog odbora Astronomskog društva "Ruđer Bošković" u dva mandatna perioda, član je Saveta Matematičkog fakulteta, konsultant komisije 19 (Zemljina rotacija) Međunarodne astronomske unije.