''Odvec smo voleli zvezde da bismo se plasili mraka.'' prof. dr Radovan Danic (1893-1979)   
Katedra za astronomiju
  Istorija

  Nastavno osoblje

  Nastava

  Nauka

  Konferencija

  Seminar

  Kontakt

  Linkovi

  Serbian Astronomical Journal

  BAZA


 
[engleski/english]