Matematicki fakultet
Univerzitet u Beogradu
[Home]
[Nastava]
[Istraživački rad]
  [Službe]
[Ostalo]
[English]


Zapis iz baze podataka...: NBS
KORPORACIJA(-E)......... : Matematički fakultet ; Beograd
ODGOVORNOST............. : Mijajlović, Žarko - urednik // Korać, Miomir - režiser // Ognjanović, Zoran - režiser
NASLOV.................. : Spomenica [multimedija] : 125 godina Matematičkog fakulteta
IMPRESUM................ : Beograd : Matematički fakultet Univerziteta, 1998
FIZIČKI OPIS............ : 1 računarski optički disk : slika, video, animacija, muzika , 12 cm
PREDMETNE ODREDNICE..... : Matematički fakultet (Beograd - 1873-1998 - Zbornici // Matematičari - Srbija - 1873-1998 - Biografije
UDK..................... : 378.651(497.11)"1873/1998"(086.82), 929:51(497.11)"1873/1998"(086.82)
VRSTA GRAĐE............. : monografska publikacija, multimedijska građa
COBISS.SR-ID............ : 70583052