Matematicki fakultet
Univerzitet u Beogradu
[Home]
[Nastava]
[Istraživački rad]
  [Službe]
[Ostalo]
[English]


Zapis iz baze podataka...: NBS

AUTOR................... : Pavlović-Lažetić, Gordana - autor
NASLOV.................. : Osnove relacionih baza podataka
NAPOMENE O IZDANJU...... : 2. izmenjeno i dopunjeno izd.
IMPRESUM................ : Beograd : Matematički fakultet, 1999
FIZIČKI OPIS............ : XII, 359 str. : graf. prikazi, tabele , 24 cm
ISBN.................... : 86-7589-011-7
PREDMETNE ODREDNICE..... : Relacione baze podataka
UDK..................... : 004.652.4(075.8)
VRSTA GRAĐE............. : monografska publikacija, tekstualna građa, štampana
COBISS.SR-ID............ : 79465740
POSTAVKA/SIGNATURA:
II 465092 u obradi