Kolokvijum za nastavu matematike
KOLOKVIJUM ZA NASTAVU MATEMATIKEPredavanja u okviru Kolokvijuma za nastavu matematike na Matematičkom fakultetu održavaju se u periodu septembar-decembar, odnosno februar-jun i to trećeg ponedeljka u navedenim mesecima sa početkom u 18:00.

Za naredni period predviđena su sledeća predavanja :

18. 09. 2000. Internet i nastava matematike, doc. dr Zoran Petrović, Matematički fakultet
23. 10. 2000. Neke metodološke ideje u matematici, prof. dr Slaviša Prešić, Matematički fakultet
20. 11. 2000. Izoperimetrijski problem, prof. dr Miodrag Mateljević, Matematički fakultet
18. 12. 2000. Učenje otkrivanjem - može li to u nastavi matematike?, prof. dr Vladimir Mićić, Građevinski fakultet[Home] [Nastava] [Nastavno osoblje] [Službe] [Istraživački rad] [Studentski život] [Novosti] [Ostalo]