POVRATAK  
 
Magistri astrofizike


Školske godine:

 1993/1994   1995/1996   1996/1997   1997/1998 
 1998/1999   1999/2000   2000/2001   2001/2002 
 2002/2003   2003/2004   2004/2005 


Magistri astrofizike 1993/1994. godine

 1. Pavlović M. Rade
 2. Jevremović M. Darko
 3. Nikolić M. Silvana


Magistri astrofizike 1993/1994. godine

 1. Pavlović M. Rade
 2. Jevremović M. Darko
 3. Nikolić M. Silvana


Magistri astrofizike 1995/1996. godine

 1. Erkapić R. Sanja


Magistri astrofizike 1996/1997. godine

 1. Urošević V. Dejan


Magistri astrofizike 2000/2001. godine

 1. Simić S. Zoran: Efekti sudarnog širenja astrofizičkih značajnih linija Nd II u zvezdanim atmosferama


Magistri astrofizike 2001/2002. godine

 1. Milovanović D. Nenad: Doprinos Štarkovog širenja interpretaciji spektara SR zvezda
 2. Bon A. Edi: Struktura emisione oblasti kod aktivne galaksije III ZW 2
 3. Čuljić M. Aleksandar: Uticaj hemijskog sastava zvezda na relaciji masa-sjaj
 4. Stanić M. Nataša: Promene oblika profila spektralne linije Hb i struktura emisionih oblasti kod aktivne galaksije AKN 120


Magistri astrofizike 2002/2003. godine

 1. Vince I. Oliver: Određivanje temperaturske osetljivosti spektralne linije MnI 539,47 nm na osnovu spektroskopskih posmatranja zvezda


Magistri astrofizike 2003/2004. godine

 1. Simić Zoran
 2. Kovač Katarina


Magistri astrofizike 2004/2005. godine

 1. Tomić Aleksandar
 2. Kuzmanovska Olgica
 3. Vitas Nikola
POVRATAK