POVRATAK  
 
Magistri astronomije


Školske godine:

 1968/1969   1969/1970   1970/1971   1971/1972 
 1972/1973   1973/1974   1974/1975   1975/1976 
 1976/1977   1977/1978   1978/1979   1979/1980 
 1980/1981   1981/1982   1982/1983   1983/1984 
 1984/1985   1985/1986   1986/1987   1987/1988 
 1988/1989   1989/1990   1990/1991   1991/1992 
 1992/1993   1993/1994   1994/1995   1995/1996 
 1996/1997   1997/1998   1998/1999   1999/2000 
 2000/2001   2001/2002   2002/2003 


Magistri astronomije 1968/1969. godine

 1. Sadžakov N. Sofija


Magistri astronomije 1969/1970. godine

 1. Grujić; A. Radomir


Magistri astronomije 1970/1971. godine

 1. Đurović; M. Dragutin


Magistri astronomije 1971/1972. godine

 1. Olević; M. Dragomir
 2. Mijatov Milan


Magistri astronomije 1972/1973. godine

 1. Savić; Branko
 2. Angelov D. Trajko
 3. Kuzmanoski S. Mike
 4. Ranzinger Pavla


Magistri astronomije 1973/1974. godine

 1. Erceg M. Vera
 2. Pakvor J. Ivan
 3. Popović; M. Georgije


Magistri astronomije 1974/1975. godine

 1. Zulević; J. Danilo


Magistri astronomije 1975/1976. godine

 1. Knežević; I. Zoran


Magistri astronomije 1976/1977. godine

 1. Arsenijević; A. Jelisaveta


Magistri astronomije 1978/1979. godine

 1. Ninković; D. Slobodan


Magistri astronomije 1980/1981. godine

 1. Dačić; D. Miodrag
 2. Vince I. Ištvan


Magistri astronomije 1981/1982. godine

 1. Šegan D. Stevo
 2. Protić-Benišek M. Vojislava


Magistri astronomije 1983/1984. godine

 1. Stajić; Dušan
 2. Đurašević; R. Gojko
 3. Pejović; R. Nadežda


Magistri astronomije 1985/1986. godine

 1. Jankov S. Slobodan
 2. Kršljanin M. Vladimir


Magistri astronomije 1986/1987. godine

 1. Atanacković; M. Olga


Magistri astronomije 1990/1991. godine

 1. Ćatović; S. Zlatko
 2. Stančić; D. Zorica


Magistri astronomije 1991/1992. godine

 1. Skuljan N. Jovan


Magistri astronomije 1996/1997. godine

 1. Damljanović; M. Goran
 2. Jovanović; H. Bora


Magistri astronomije 1999/2000. godine

 1. Jovanović P. Predrag: Uticaj sunčeve aktivnosti na zemljinu rotaciju
 2. Nagl G. Mirko: Disk i halo mlečnog puta na osnovi analize metaličnosti i prostorne raspodele zvezdanih jata


Magistri astronomije 2000/2001. godine

 1. Kovačević B. Anđelka: Budući bliski prilazi među malim planetama i mogućnosti određivanja njihovih masa


Magistri astronomije 2001/2002. godine

 1. Vranešević S. Nataša: Kinematika mlečnog puta u Sunčevoj okolini na osnovu modula henocentričnih brzina
POVRATAK