POVRATAK  
 
Diplomirani studenti matematike


Školske godine:

  1874-1914   1919-1946   1946/1947   1947/1948 
 1948/1949   1949/1950   1950/1951   1951/1952 
 1952/1953   1953/1954   1954/1955   1955/1956 
 1956/1957   1957/1958   1958/1959   1959/1960 
 1960/1961   1961/1962   1962/1963   1963/1964 
 1964/1965   1965/1966   1966/1967   1967/1968 
 1968/1969   1969/1970   1970/1971   1971/1972 
 1972/1973   1973/1974   1974/1975   1975/1976 
 1976/1977   1977/1978   1978/1979   1979/1980 
 1980/1981   1981/1982   1982/1983   1983/1984 
 1984/1985   1985/1986   1986/1987   1987/1988 
 1988/1989   1989/1990   1990/1991   1991/1992 
 1992/1993   1993/1994   1994/1995   1995/1996 
 1996/1997   1997/1998   1998/1999   1999/2000 
 2000/2001   2001/2002   2002/2003   2003/2004 
 2004/2005 


Diplomirali u periodu 1874-1914. godine

 1. Banić Mihailo, 1875
 2. Berić Mladen, broj dosijea/godina diplomiranja: 4168/1909
 3. Binički Stanislav, 1894
 4. Bošković Mihailo, 1884
 5. Vasilić Ostoja, 4262/1912
 6. Veljković Milan, 1884
 7. Vlajić Lazar, 1894
 8. Vračarić Radovan, 1876
 9. Vrsalović Nikola, 1886
 10. Vukićević Petar, 1886
 11. Dimić Vasa, 1876
 12. Dravić Jovan, 1894
 13. Đukanović Ilija, 1895
 14. Ilić Mihailo, 1888
 15. Janošević Darinka, 131/1910
 16. Kovačević Josif, 1896
 17. Konstantinović Đorđe, 3701/1907
 18. Marjanović Dušan, 1127/1906
 19. Marković Sima, 3209/1911
 20. Milosavljević Darinka, 2699/1910
 21. Mićić Milka, 130/1910
 22. Mihailović Svetolik, 1132/1906
 23. Nedić Milan, 4263/1912
 24. Novaković Darinka, 2698/1910
 25. Petrović Mihailo, 1889
 26. Premović Dimitrije, 5289/1910
 27. Pujić Borivoj, 3236/1914
 28. Simić Mihailo, 2694/1908
 29. Sretenović Kosta, 1894
 30. Stajić Vlastimir, 3103/1913
 31. Stojanović Ružica, 1295/1914
 32. Tazijević Lambro, 127/1909
 33. Teodosijević Kasja, 4125/1909
 34. Tipari Petar, 1887
 35. Ţevarlić Miladin, 1896


Diplomirali u periodu 1919-1946. godine

 1. Avakumović Vojislav, broj dosijea/godina diplomiranja: 5165/938
 2. Andonović Todor, 3368/938
 3. Anđelić Tatomir, 1958/928
 4. Anđelković Draga, 6781/933
 5. Arnautović Boris, 2117/929
 6. Arnautović Fadila, 3173/939
 7. Arslanagić Mušan, 9903/935
 8. Atanacković Dušica, 3699/940
 9. Aćimović M. Jovan, 3734/939
 10. Badnjevac Svetislav, 2154/929
 11. Bajmarter Zlata, 2414/932
 12. Barjaktarević Mahmija, 6745/933
 13. Balkovaj Ivan, 1557/926
 14. Baljić Vinka, 6240/936
 15. Bandić Ivan, 1992/928
 16. Banjanin Bogdan, 7281/932
 17. Barbalić Ivo, 3071/922
 18. Barlovac Olga, 2138/929
 19. Berber Milan, 2119/929
 20. Bičenko Mihailo, 656/929
 21. Bjelić Vladan, 280/941
 22. Blagojević Milun, 6575/937
 23. Bogićević Milica, 503/930
 24. Bogićević Nikola, 5391/928
 25. Bogosavljević Ana, 6543/937
 26. Bogoslovski Vladimir, 2873/926
 27. Bošičković Božidar, 6864/935
 28. Božović Stojan, 777/937
 29. Bojanić Milivoje, 638/929
 30. Bošković Novak, 2429/922
 31. Branković Olga, 8958/937
 32. Bratić Jovan, 2871/926
 33. Brzaković Božidar, 1670/920
 34. Brkić Zaharije, 6790/937
 35. Bulat Zlata, 7345/932
 36. Biljarić Marko, 3246/928
 37. Buraček Đorđe, 2115/942
 38. Burina Ragib, 2249/931
 39. Burman Kristijan, 8847/936
 40. Bugakov Aleksej, 710/929
 41. Vasiljević Bogoljub, 3708/940
 42. Vasiljević Natalija, 9178/933
 43. Veličković Mihailo, 496/928
 44. Veličković Stojadin, 3388/936
 45. Venečanin Dimitrije, 2640/931
 46. Verbić Nada, 9684/934
 47. Veselinović Vidoje, 464/924
 48. Vinaver Svetislav, 2253/930
 49. Vlajić Aleksandar, 1837/927
 50. Vlatković Ljubica, 3513/940
 51. Vlatković Simeon, 7130/931
 52. Vorgudžin Gavro, 807/927
 53. Vranić Velizar, 1999/930
 54. Vrsalović Ljubica, 4617/932
 55. Vujaklija Gojko, 1848/927
 56. Vujisić Dimitrije, 5430/931
 57. Vujić Miodrag, 3919/930
 58. Vujić Radoje, 456/924
 59. Vujović Pavle, 3220/924
 60. Vukojičić Vojin, 3623/940
 61. Vurgaft Ana, 6859/933
 62. Vučković Ljubica, 2021/921
 63. Vušović Ljubomir, 3885/928
 64. Gavrić Sofija, 3434/936
 65. Galeb Branislav, 9531/934
 66. Galkanović Tatjana, 5857/939
 67. Gašparac Dušan, 7399/932
 68. Ginić Kosta, 509/930
 69. Glavički Milorad, 2075/928
 70. Grivcov Nestor, 8034/937
 71. Davidović Nebojša, 3236/928
 72. Damjanović Branislav, 423/943
 73. Debeljević Branko, 2197/929
 74. Dešić Nikola, 1247/920
 75. Dimitrijević Radmila, 2056/921
 76. Dimitrijević Ružica, 1627/925
 77. Dinić Platon, 3894/929
 78. Dobrašinović Miloje, 5401/931
 79. Dragić Josifović, 7046/931
 80. Drajić Božidar, 505/930
 81. Drljević Mustafa, 3421/928
 82. Dostanić Milan, 32/920
 83. Đekić Branko, 7314/935
 84. Đerasimović Božidar, 2137/931
 85. Đivović Tedi, 2115/929
 86. Đorđević Đorđe, 1953/922
 87. Đorđević Zorica, 2239/931
 88. Đorđević Zorka, 1669/920
 89. Đorđević Slavka, 2116/929
 90. Đorđević Todor, 3537/929
 91. Đorić Katarina, 491/926
 92. Đukanović Stojša, 375/943
 93. Đukić Andrija, 8297/938
 94. Đurković Pero, 2447/932
 95. Đurović Dimitrije, 1313/927
 96. Đurović Dušan, 7206/939
 97. Žanić Ante, 6499/937
 98. Živanović Dragoljub, 6725/934
 99. Živanović Krsta, 2135/929
 100. Živković Vukosava, 2020/921
 101. Živković Petrović Emilija, 2105/932
 102. Živković Miroslav, 5458/931
 103. Živković Momčilo, 2180/930
 104. Živojinović Petar, 6614/937
 105. Zelenović Dušan, 3796/938
 106. Zorec Eleonora, 5927/939
 107. Zorić Bogdan, 2009/928
 108. Ivanović Blažo, 2238/937
 109. Ivanović Vojislav, 3265/922
 110. Ignjatović Branivoje, 5450/931
 111. Ilić Dragomir, 3241/925
 112. Ilić Đorđe, 1909/935
 113. Ilić Risto, 1223/943
 114. Ilić Slavomir, 3512/940
 115. Isaković Milan, 175/924
 116. Iskrić Lidija, 3396/940
 117. Jakhel Franjo, 6496/937
 118. Jakšić Vidak, 6876/935
 119. Janković Mileta, 3433/936
 120. Jevtić Antun, 8472/935
 121. Jelačić Tatjana, 4589/932
 122. Jelenković Stanimir, 403/923
 123. Jeftić Draga, 30/920
 124. Jovanović Ilija, 455/924
 125. Jovanović Jovan, 33/920
 126. Jovanović Milan, 9490/935
 127. Jovanović Mileva, 3134/924
 128. Jovanović Radojka, 8722/939
 129. Jorgović Milutin, 6474/935
 130. Jordanović Živko, 1031/936
 131. Judenić Aleksije, 7313/935
 132. Junker Marija, 3395/940
 133. Kazakov Vjačeslav, 4335/940
 134. Kaznenkov Nikola, 10875/932
 135. Kampus Bemukon, 6239/936
 136. Kandić Milivoje, 480/927
 137. Kanc Johan, 8617/938
 138. Karamata Jovan, 1027/925
 139. Karapandžić Đorđe, 10526/932
 140. Karadžić Lazar, 46/940
 141. Karović Vejsil, 6893/937
 142. Kirkor Andrej, 2175/912
 143. Kiš Julijan, 6537/935
 144. Klinčuk Timotije, 566/927
 145. Kličković Stanislav, 6825/935
 146. Kovačević Aleksandar, 1867/922
 147. Kovačević Mihailo, 2153/929
 148. Kozić Edita, 8988/937
 149. Komarčević Radmila, 8989/936
 150. Kondić Miodrag, 2010/921
 151. Korać Petar, 3612/930
 152. Kosović Leonardo, 5157/929
 153. Kostić Katarina, 2967/923
 154. Krgušić Mile, 6220/939
 155. Kruška Petar, 4516/932
 156. Kuljanin Obradović Staka, 6504/935
 157. Kurteš Golub, 6934/937
 158. Lalić Radonja, 3517/927
 159. Latković Milan, 4364/929
 160. Latković Nikola, 606/929
 161. Lijeskić Desanka, 3688/935
 162. Lolović Ilija, 3398/928
 163. Lukić Branka, 2513/933
 164. Lučić Leonida, 984/927
 165. Majer Josif, 3476/941
 166. Maksimović Vojislav, 4598/932
 167. Malbaški Todor, 8292/938
 168. Mamuzić Zlatko, 6293/939
 169. Mandač Pavle, 3928/933
 170. Manojlović Emilija, 9468/933
 171. Marinković Rajica, 452/924
 172. Marinčić Mirko, 449/923
 173. Marković Borivoje, 2026/930
 174. Marković Dragoljub, 2816/926
 175. Marković Marica, 8396/939
 176. Marković Rista, 1861/922
 177. Marković Stana, 3698/935
 178. Mart Ivan, 6263/940
 179. Martinovski Simeon, 2895/925
 180. Marčetić Niko, 2029/930
 181. Maslarić Božidar, 1125/921
 182. Mastnek Pavla, 8701/939
 183. Matković Dušan, 383/923
 184. Matulović Blažo, 2943/923
 185. Mašković Radomir, 9286/935
 186. Medenica Jovičić Jovanka, 6669/935
 187. Medenica Radovan, 10208/932
 188. Medaković Danica, 6612/940
 189. Mijalković Milan, 3073/922
 190. Mijović Ljubomir, 973/930
 191. Milenković Vojislav, 2065/923
 192. Miletić Katarina, 5869/939
 193. Miličić Dragoljub, 9888/931
 194. Milojević Jovan, 8511/937
 195. Milojković Dragoslav, 31/920
 196. Milojković Katarina, 3616/928
 197. Milosavljević Dragoljub, 7300/932
 198. Mihailović Vojislav, 6153/940
 199. Mihailović Žarko, 6017/939
 200. Mihailović Zdravko, 857/928
 201. Mihailović Milivoje, 487/924
 202. Mihajlović Borivoje, 9725/937
 203. Mihajlović Dobrivoje, 10809/932
 204. Mitrinović Dragoslav, 2377/932
 205. Mitrinović Ružica, 9327/935
 206. Mitić Miodrag, 6263/936
 207. Modrijak Danilo, 4178/929
 208. Momčilović Ivan, 6004/939
 209. Moskovljević Olga, 7613/932
 210. Mršević Milena, 3719/929
 211. Muzem Petar, 306/936
 212. Nastasijević Slavka, 503/927
 213. Nedić Apostol, 3295/928
 214. Nedić Nadežda, 6569/935
 215. Nemet Pavle, 8298/939
 216. Nenadović Miroslav, 495/928
 217. Nikačev Jovan, 6265/940
 218. Nikitović Slavka, 3235/928
 219. Nikitović Stanimir, 3157/939
 220. Nikolić Draginja, 5916/939
 221. Novakov Sofija, 8750/936
 222. Novaković Darinka, 5409/931
 223. Numehamer Johan, 3767/941
 224. Obolenska Aleksandra, 3024/925
 225. Obradović Radoje, 1857/927
 226. Okiljević Blažo, 6625/936
 227. Orlov Konstantin, 7059/931
 228. Oršanić Ivan, 24/935
 229. Pavićević Boginja, 2143/931
 230. Pajić Dragoljub, 6804/937
 231. Pajić Radmila, 2414/931
 232. Panić Mirko, 3698/940
 233. Pantelejev Vladimir, 6791/940
 234. Parenta Tatjana, 8394/938
 235. Pejović Tadija, 1123/921
 236. Penazin Velimir, 6015/938
 237. Perić Ljubica, 9515/934
 238. Perković Vaso, 1081/932
 239. Petković Siniša, 2120/929
 240. Petrić Borislav, 6628/934
 241. Petrović Aleksandar, 1661/925
 242. Petrović Aleksije, 5947/939
 243. Petrović Branko, 2169/931
 244. Petrović Vladimir, 4646/940
 245. Petrović Miodrag, 2412/931
 246. Petrović Radmila, 477/930
 247. Petrović Trajko, 2981/930
 248. Pečijarević Jordan, 7043/937
 249. Pešić Božidar, 4074/936
 250. Pešić Milivoje, 575/929
 251. Pitović Milena, 2032/930
 252. Pleša Mirko, 2408/934
 253. Poduška Ferdinand, 8297/939
 254. Popović Božidar, 6456/935
 255. Popović Vera, 5234/928
 256. Popović Vojislav, 2019/942
 257. Popović Desanka, 6874/933
 258. Prvanović Stanko, 370/943
 259. Predojević Dušan, 1558/925
 260. Pretnar Marija, 3126/939
 261. Pribišković Dragoljub, 1109/921
 262. Profirović Velimir, 9474/934
 263. Rabrenović Vučić, 6552/940
 264. Radović Novak, 2299/930
 265. Radojčić Bogoljub, 8670/938
 266. Radojčić Branko, 2164/929
 267. Radojčić Zora, 3855/931
 268. Radojčić Miloš, 1624/925
 269. Rajbah Adela, 8834/936
 270. Rajović Blažo, 4512/932
 271. Rakić Ostoja, 4156/941
 272. Raljević Šefkija, 7111/934
 273. Raušić Olga, 9279/933
 274. Rašajski Borivoj, 41/940
 275. Rašković Danilo, 362/943
 276. Rustember Vladimir, 6778/935
 277. Savić Živko, 8359/938
 278. Savić Mihajlo, 1689/926
 279. Savićević Blažo, 3258/928
 280. Sajkovski Viktor, 711/929
 281. Salom Danilo, 1821/927
 282. Serafimović Petar, 5878/939
 283. Simić Georgina, 7015/931
 284. Simić Desanka, 3267/928
 285. Simikić Jovan, 501/926
 286. Simović Krsta, 1246/920
 287. Simunovski Aleksandar, 3110/928
 288. Skovran Mirko, 1868/922
 289. Slepčević Petar, 3119/924
 290. Sličković ]irilo, 1990/930
 291. Sokolova Vera, 6379/938
 292. Spasović Dušan, 3223/922
 293. Sretenović Olga, 10291/932
 294. Sretenović Svetolik, 1671/920
 295. Stamenković Milan, 3009/927
 296. Stanić Dušan, 3676/933
 297. Stanić Milija, 9462/933
 298. Stanojević Dušan, 1220/943
 299. Stevanović Dragiša, 9292/933
 300. Stefanović Miroslav, 6220/940
 301. Stipanić Ernest, C-XXXIV-23
 302. Stojadinović Miodrag, 6677/934
 303. Stojaković Mirko, 9387/938
 304. Stojanović Dimitrije, 1988/930
 305. Stojanović Jovan, 1153/921
 306. Stojanović Marko, 1219/943
 307. Stojković Gligorije, 6925/933
 308. Stojković Petar, 7116/931
 309. Suhotin Petar, 3043/923
 310. Tanazević Dušan, 3725/937
 311. Tašić Desanka, 3268/928
 312. Terzić Vera, 1943/942
 313. Tijan Viktor, 1686/926
 314. Tijanić Dragoslav, 6030/938
 315. Timotijević Ratko, 4448/941
 316. Tišma Pavle, 978/925
 317. Todorović Miodrag, 8929/933
 318. Todorović Radomir, 3723/930
 319. Todorović Tihomir, 6029/938
 320. Tomić Miodrag, 3732/939
 321. Tomić Svetozar, 7945/939
 322. Tomka Viktor, 9668/940
 323. Tomović Vasilije, 3683/935
 324. Trbojević Miroslava, 3337/935
 325. Trudić Božidar, 10430/935
 326. ]etković Simon, 8608/939
 327. ]irković Melanija, 5517/931
 328. ]išić Hasan, 504/928
 329. ]osić Marija, 6282/940
 330. ]ulum Živojin, 8113/936
 331. Uljanov Sergije, 2115/929
 332. Fempl Stanimir, 2900/926
 333. Fonević Todor, 10309/926
 334. Frantlović Draginja, 190/926
 335. Hanđa Antun, 3253/939
 336. Hadži Pešić Jelena, 5561/939
 337. Hadžiomerspahić žemal, 2118/929
 338. Hadžić Milija, 1181/943
 339. Hvorostanski Vitali, 7774/931
 340. Heldrin Stjepan, 2414/933
 341. Horvat Ljubica, 3400/936
 342. Hranjec Nikola, 5555/931
 343. Huša Georgina, 1957/928
 344. Cvetković Dušan, 2912/923
 345. Cerić Gojko, 6782/933
 346. Černov Pavle, 2010/930
 347. Černov Petar, 1559/925
 348. Čistoserdov Pater, 3831/934
 349. Čobanski Spasoje, 1126/930
 350. Čuljak Nikola, 3534/929
 351. Čurda Vladimir, 6629/934
 352. Šabanac Mehmed, 8279/940
 353. Šaponjić Jelena, 5516/931
 354. Šaponjić Natalija, 8461/939
 355. Šaški Aleksije, 2113/931
 356. Švabić Vera, 9014/938
 357. Ševarlić Branislav, 6800/936
 358. Šenberger Deže, 6677/937
 359. Širečki Mirko, 6798/935
 360. Školnik Nadežda, 6565/935
 361. Škrnjug Zvonimir, 476/930
 362. Šnajder Josif, 3155/939
 363. Šoti Ružica, 3458/939
 364. Šćepanović Milutin, 8848/936
 365. Ščedrin Lav, 5562/931
 366. Dajović Vojin, D-I-51


Diplomirali 1946/1947.* godine

 1. Atanasijević Ivan
 2. Šustrijan Mirjana
 3. Bulatović Zarija
 4. Marković-Bulatović Radmila
 5. Ilić-Dajović Milica
 6. Ris S. Natalija
 7. Avramović Obren
* Spisak za ovu generaciju je nepotpun, i sačinjen je po sećanju prof. dr. Milice Ilić-Dajović. Ovo je generacija studenata koji su diplomirali u vreme kada se Prirodno-Matematički fakultet odvojio od Filozofskog fakulteta.


Diplomirali 1947/1948. godine

 1. Nikoloski P. Tome
 2. Mitrović M. Dušan
 3. Štrkalj Đ. Vladimir
 4. Zlatanović J. Savica
 5. Hodžić M. Sadik
 6. Rapovac M. Borjana


Diplomirali 1948/1949. godine

 1. Ivanović V. Branislav
 2. Bojović M. Stevan
 3. Jovanović Ž. Ljubomir
 4. Šećerov-Šustrijan P. Mirjana
 5. Kovačević M. Bojana
 6. Damnjanović M. Bogdan
 7. Rončević M. Dragiša
 8. Stanković N. Bogoljub
 9. Vujičić N. Koviljka
 10. Ristić J. Miodrag
 11. Marković B. Miroslava
 12. Milošević V. Anka
 13. Vučković D. Vladeta
 14. Stojanović D. Rastko
 15. Radovanović A. Danilo
 16. Živanović S. Umilna
 17. Šević D. Miroslav
 18. Ilijin N. Darinka
 19. Stanković K. Zlata
 20. Jovičić D. Slavka
 21. Burcov L. Vladimir
 22. Novaković Đ. Milan
 23. Jorgović M. Milutin
 24. Tomašić-Vukonić K. Vesna
 25. Sakl E. Zagorka
 26. Elazar Mordo Salamon


Diplomirali 1949/1950. godine

 1. Dimitrijević-Pavićević R. Nadežda
 2. Alabanda M. Nadežda
 3. Živadinović B. Nadežda
 4. Milosavljević S. Desimir
 5. Popov Ž. Koviljka
 6. Duvnjak O. Gospava
 7. Đaja N. Časlav
 8. Nedeljkov S. Miloš
 9. Avramović M. Obren
 10. Kidalov K. Konstantin
 11. Mošinska Štolba V. Alojza
 12. Veličkovska L. Jeleta
 13. Balaban M. Vojislav
 14. Belić S. Anđelka
 15. Vujošević A. Bogdan
 16. Marković Lj. Sava
 17. Pođanin V. Danica
 18. Martić M. Branislav
 19. Bojanić G. Ranko
 20. Petrović N. Dušan
 21. Grujić Đ. Stevan
 22. Lapčević V. Branislav
 23. Cucić V. Milan


Diplomirali 1950/1951. godine

 1. Stojanović Ž. Momčilo
 2. Šoti A. Margita
 3. Stojanović M. Dragiša
 4. Popović A. Ivanka
 5. Obradović R. Miodrag
 6. Radovanović A. Dimitrije
 7. Klašnja M. Stevan
 8. Prvanović S. Mileva
 9. Mitić R. Siniša
 10. Čirkov Aleksandar
 11. Pantić B. Živadin
 12. Pucelj S. Stanko
 13. Martinović M. Velimir
 14. Pavlović V. Slobodan
 15. Zatkalik A. Slavko
 16. Branković M. Dragoljub
 17. Marković M. Jelena
 18. Petrović M. Radmila
 19. Miladinović J. Dušanka


Diplomirali 1951/1952. godine

 1. Leko D. Tanja
 2. Đorđević S. Jordanka
 3. Đonin B. Velimir
 4. Konjević Lj. Ilija
 5. Janković-Petrović M. Miroslav
 6. Nikolić M. Milenko
 7. Piroćanac M. Mileva
 8. Protić M. Mirjana
 9. Stojanović D. Mališa
 10. Adnađević P. Dušan
 11. Despotović P. Radivoj
 12. Jakovljević M. Luka
 13. Pajović B. Dušan
 14. Marić S. Vojislav
 15. Dehiri S. Ismet
 16. Zegnal M. Rudolf
 17. Kurjački N. Đurđina
 18. Pešć D. Anđelija
 19. Stanojević V. Časlav
 20. Žižić B. Branko
 21. Vujić D. Radmila
 22. Petrović N. Svetislav


Diplomirali 1952/1953. godine

 1. Pavlović M. Dragoljub
 2. Petar German
 3. Verešbaranji J. Julije
 4. Tomić V. Predrag
 5. Ilijin M. Evica
 6. Anđelić M. Novica
 7. Nešković N. Gliša
 8. Simić Ljubivoje
 9. Trifunović Miodrag
 10. Anđelković Milica
 11. Mirković Branislav
 12. Adžić Mihailo
 13. Stojanović J. Blagoje
 14. Ćirić Nikola
 15. Bertolino Milorad
 16. Zečević Tomislav
 17. Krsmanović Miladin
 18. Radičević S. Mihailo
 19. Marić Miodrag
 20. Zoki Stevan
 21. Seneši Eržebet
 22. Radojević Nadežda
 23. Rakić T. Vera
 24. Adamović Dušan
 25. Živanov S. Stevan
 26. Podoloski Ivana
 27. Simonović Velimir
 28. Bratina Miroslav
 29. Perenčević Mirjana
 30. Arsenović Mihailo
 31. Gavrilović Dobrivoje
 32. Lopandić Dragomir
 33. Ušćumlić Momčilo
 34. Kusicki Stevan
 35. Petrović Filip
 36. Stojanović Milica
 37. Kaćanski Radojka
 38. Nakov Stojan
 39. Poklepović Vojka
 40. Šahbegović Halil
 41. Todorović Branko


Diplomirali 1953/1954. godine

 1. Jeremić S. Veselin
 2. Gruić R. Branislav
 3. Stojanov I. Vene
 4. Mišković Gordana
 5. Katić M. Ljubomir
 6. Milić M. Milijan
 7. Jevremović V. Branko
 8. Aković M. Đorđije
 9. Stefanović A. Vera
 10. Štulić D. Predrag
 11. Birdić K. Georgije
 12. Milakov Đorđe
 13. Mikčić M. Svetislav
 14. Kojić Radojko
 15. Tucakov M. Joza
 16. Nastić B. Dimitrije
 17. Bajšanski Bogdan
 18. Glišović Stanimir


Diplomirali 1954/1955. godine

 1. Bilušić B. Ivan
 2. Davidović Katarina
 3. Gilezan S. Koriolan
 4. Kovčin M. Zdravko
 5. Medanić V. Milodara
 6. Čolović M. Nikodije
 7. Jevrić-Petijević Š. Milena
 8. Bjelogrlić-Pavlović S. Boginja
 9. Branković Đ. Dragoslav
 10. Trenković B. Dragomir
 11. Marjanović M. Milosav
 12. Petrović A. Branko
 13. Radivojević V. Slavoljub
 14. Simeunović A. Milosav
 15. Vukadinović V. Svetozar
 16. Mirović V. Lazar
 17. Uzelac R. Zora
 18. Projović M. Stevan
 19. Stamenković S. Dušan
 20. Tomić M. Stojan
 21. Zarić K. Ksenija
 22. Stojin S. Tomislav
 23. Jovanović M. Zlatko
 24. Kandić M. Borjanka
 25. Budinski J. Miron
 26. Angelov A. Cvetan
 27. Šutić I. Tomislav
 28. Dacić M. Rade
 29. Pantelić M. Milorad
 30. Jevtić M. Zoran
 31. Čalić M. Miloš
 32. Milojković Ž. Dušan
 33. Pavlović M. Aleksandar
 34. Janković P. Draško
 35. Avramović D. Milunka


Diplomirali 1955/1956. godine

 1. Radivojević V. Bogoljub
 2. Vukadinović R. Milan
 3. Orana I. Nedžat
 4. Bjeletić I. Ivan
 5. Filipović M. Miroljub
 6. Ćirić R. Slavoljub
 7. Pejak N. Nada
 8. Jelenković S. Bratislav
 9. Veljković V. Smiljana
 10. Babić D. Marko
 11. Prekić M. Dobrosav
 12. Šljukić Milivoje
 13. Azanjac Nikola
 14. Živković Svetozar
 15. Milojković Nada
 16. Guberinić Branislav
 17. Sokić Mirjana
 18. Jovanović Olivera
 19. Aranicki-Božin M. Nada
 20. Milić Tihomir
 21. Jovanović Dobrinka
 22. Stevanović Radmila
 23. Bašić Milutin
 24. Šubaranović Gordana
 25. Pavkov S. Dobrivoj
 26. Đulinac Stevan
 27. Živančević Marinko
 28. Krunić Dušanka
 29. Jović Milica
 30. Tomić D. Sara
 31. Dulić Marija
 32. Malešević Jovan
 33. Stanković Ljubomir


Diplomirali 1956/1957. godine

 1. Todorović Petar
 2. Hiblović Darko
 3. Vučković Miroslav
 4. Todorović Dragoljub
 5. Tot F. Magda
 6. Plazonja F. Marko
 7. Đerasimović B. Julija
 8. Marić S. Milovan
 9. Paunović D. Vojislav
 10. Ćirović Lj. Sredoje
 11. Marković S. Nikola
 12. Đorđević Ž. Radoslav
 13. Jovanović J. Dimitrije
 14. Vićentić V. Angelina
 15. Milošević B. Bosna
 16. Đurišić K. Branko
 17. Danković M. Milica
 18. Obradović S. Olga
 19. Bogdanović T. Milica
 20. Žarkov Lj. Dobrivoje
 21. Januzović R. Stevan
 22. Trifoni S. Aleksandar
 23. Zarić M. Budimir
 24. Ćurčić M. Dragoslav
 25. Stanić M. Svetislav
 26. Petrić J. Jovan
 27. Ilić M. Vitoslava
 28. Janković Lj. Slavko
 29. Novaković M. Dragoslav


Diplomirali 1957/1958. godine

 1. Milić Đ. Svetozar
 2. Todosijević D. Momir
 3. Vasić M. Petar
 4. Prešić B. Slaviša
 5. Bogdanović P. Marija
 6. Popović R. Rajo
 7. Vučićević M. Radič
 8. Ivković A. Zoran
 9. Živković V. Slavoljupka
 10. Šćepan J. Mirjana
 11. Pavlović B. Velimir
 12. Miladinović P. Stanislav
 13. Janjić R. Radovan
 14. Jevtović M. Milka
 15. Pantelić S. Milka
 16. Maras F. Mirko
 17. Petrović N. Petar
 18. Živanović B. Nevenka
 19. Milošević I. Verica
 20. Protić M. Ružica
 21. Filipović M. Mirjana
 22. Cerović Lj. Tomaš
 23. Duković R. Slavka
 24. Petričević I. Pavao
 25. Branković V. Jovan
 26. Filipović D. Olga
 27. Petrović Ž. Stanoje
 28. Kozomara G. Mirjana
 29. Bančetović M. Gojko
 30. Panjković V. Branislav
 31. Bogoslovov T. Vene
 32. Pop Stojanović R. Zoran
 33. Radovanović N. Radisav
 34. Miličić M. Pavle
 35. Matejić T. Stanislav
 36. Vrzić N. Milan
 37. Tucaković M. Radisav
 38. Stojanović M. Vojislav
 39. Potić M. Radivoje
 40. Jermić S. Siniša
 41. Keskenović Lj. Branimir
 42. Mijalković M. Živojin
 43. Popović M. Branko
 44. Tasić D. Dragana
 45. Jogić J. Jagoš
 46. Rajić D. Petar
 47. Mišić P. Miodrag


Diplomirali 1958/1959. godine

 1. Živanović B. Vladeta
 2. Ulajsuk P. Feodora
 3. Jović Ž. Radmila
 4. Dražić P. Branislava
 5. Nikodijević Ž. Božidar
 6. Ćirić S. Đura
 7. Radović S. Nedeljko
 8. Todorović M. Mirjana
 9. Kovinčić B. Boško
 10. Mitrović V. Vlasta
 11. Lukić Ž. Milanka
 12. Radetić M. Milun
 13. Rivola P. Branka
 14. Martić V. Vidosava
 15. Zarić P. Slobodanka
 16. Miladinović B. Stanislav
 17. Vranić M. Branislava
 18. Čanak-Sajić D. Bosiljka
 19. Đokić S. Srbobran
 20. Štajgervald S. Katica
 21. Bogdanović A. Mirjana
 22. Mišković J. Juraj
 23. Bogdanović B. Milivoj
 24. Savić M. Milan
 25. Petakov-Mrkušić E. Miroslava
 26. Ćirić B. Ljubomir
 27. Zlatić S. Živorad
 28. Popović Ž. Miroslava
 29. Đorđević N. Lazar
 30. Jovanović M. Dragana
 31. Tauzović T. Jovo
 32. Jotić S. Nikola
 33. Stanojević S. Momir
 34. Vučemilović R. Ante
 35. Vujanović D. Nadežda
 36. Cukućan Z. Milanka
 37. Cajić M. Mihajlo
 38. Jovanović A. Jovan
 39. Katanić M. Danica
 40. Jevtović D. Vlastimir
 41. Marković D. Budimir
 42. Jovanović M. Ivanka
 43. Joksimović S. Života
 44. Mačak M. Vladimir
 45. Nešić Č. Slobodan
 46. Lazarević B. Ilija
 47. Plazinić D. Relja
 48. Ćupić H. Tihomir
 49. Mitić M. Krsta
 50. Marinović Đ. Miodrag
 51. Stamatović D. Srbislav
 52. Dašić Z. Radomir
 53. Zdravinac S. Živanka
 54. Hamiti G. Ejup
 55. Nikolin Ž. Đurđevka
 56. Mijić P. Vladimir
 57. Šoškić Svetlana
 58. Vučković S. Smiljana
 59. Željković I. Josip
 60. Jovanović A. Velimir
 61. Ukšanović B. Jovan
 62. Lučić P. Radomir
 63. Antonijević D. Dragan
 64. Brkić N. Dragana
 65. Đurović D. Luka
 66. Milivojević Ž. Dragoljub
 67. Bradić R. Ružica
 68. Avakumović Ž. Angela
 69. Bošković Ž. Radojka
 70. Milovanović S. Mirjana
 71. Tomić M. Radenko
 72. Đorđević P. Života
 73. Đorđević Đ. Ljiljana
 74. Janković L. Vera
 75. Lazić S. Zagorka
 76. Milić B. Tinka
 77. Simeunović M. Milomir
 78. Pavlović J. Nada
 79. Rosić M. Nikola
 80. Batušić R. Rudolf
 81. Marinković V. Bogoljub
 82. Milošević R. Radivoje
 83. Živanović M. Miroljub


Diplomirali 1959/1960. godine

 1. Popović M. Dobrila
 2. Športa S. Masar
 3. Šoš J. Jožef
 4. Sazdanović M. Stojadin
 5. Prvulović M. Konstantin
 6. Trajković T. Aleksandar
 7. Tot F. Lajoš
 8. Raonić M. Momir
 9. Obradović A. Mirjana
 10. Vulićević D. Branko
 11. Popović M. Vojislav
 12. Kostić C. Momčilo
 13. Petrović M. Milovan
 14. Ćuliman M. Stevan
 15. Čabrić M. Miroljub
 16. Draganić S. Daša
 17. Srdanović S. Vera
 18. Milosavljević R. Ljiljana
 19. Plavšić R. Zorka
 20. Vujić S. Marko
 21. Todorović M. Mirjana
 22. Trifunović N. Miomir
 23. Tošić M. Đole
 24. Jovanović D. Malina
 25. Mikelić M. Matista
 26. Despotović J. Života
 27. Predić Ž. Bogoljub
 28. Krgin S. Dragomir
 29. Radovanović V. Branislav
 30. Ćeranić P. Branislav
 31. Ječmen V. Vladimir
 32. Jovanović R. Grozdamir
 33. Jankov S. Jugoslav
 34. Rajić R. Slavoljub
 35. Savić Ž. Mirjana
 36. Lazić G. Milivoje
 37. Dašić R. Vučić
 38. Sučević M. Dejan
 39. Anđelić L. Dragan
 40. Veljković V. Živojin
 41. Vučinić S. Mileva
 42. Đonin S. Konstantin
 43. Ilić D. Miodrag
 44. Jovanović M. Nadežda
 45. Labudović L. Novo
 46. Marković V. Nadežda
 47. Minić Lj. Branko
 48. Marković B. Slavka
 49. Marić Đ. Luka
 50. Srećković Ž. Srboljub
 51. Stojanović M. Stevan
 52. Stojadinović D. Mariana
 53. Ćupurdija Đ. Ilija
 54. Radivojević P. Živadin
 55. Petković S. Dragoslava
 56. Mijović B. Vojislav
 57. Tošić J. Milka
 58. Antić S. Milica
 59. Jovanović D. Branislav
 60. Mališić D. Jovan
 61. Neorčić B. Ladislav
 62. Šoškić V. Miodrag
 63. Pjević S. Nenad
 64. Ilanić M. Kamenko
 65. Bukvić R. Savka
 66. Višković J. Ljubica
 67. Uroš A. Viorel
 68. Lasica R. Milan
 69. Zečević B. Aleksandar
 70. Šćepanović S. Danilo
 71. Uzelac M. Nikola
 72. Radosavljević M. Slobodanka
 73. Agatonović R. Branimir
 74. Jezdić M. Đorđe
 75. Nikić S. Mioljub
 76. Grujić M. Nada
 77. Petrović M. Mirjana
 78. Pantović M. Vladimir
 79. Jugović M. Draga
 80. Simidarski T. Živorad
 81. Banić M. Nevenka
 82. Lopandić I. Milica
 83. Đukić I. Dragan
 84. Polovina S. Nedeljko
 85. Mijanović N. Boško
 86. Rakić R. Mihajlo
 87. Stojković V. Adam
 88. Lazić B. Milena
 89. Mraović D. Tomislav
 90. Bojković S. Teodor
 91. Petrović V. Katarina
 92. Cvrkušić M. Veselin
 93. Vujnović M. Olga
 94. Simeunović M. Dragomir
 95. Ladi S. Jolanka
 96. Radojević B. Predrag
 97. Adamović V. Dušan
 98. Detki P. Jožef
 99. Bošković P. Radovan
 100. Balaško D. Božena
 101. Stojanović C. Aleksandar
 102. Vićentić A. Vera
 103. Manić G. Božidar
 104. Belajčić V. Dušan


Diplomirali 1960/1961. godine

 1. Maksimović M. Tomislav
 2. Milošević Ž. Dragoslav
 3. Mitić J. Božo
 4. Mikić M. Slavoljub
 5. Marković D. Radojka
 6. Medojević L. Dragoljub
 7. Mitić V. Bosiljka
 8. Savić M. Dragić
 9. Nešović J. Branko
 10. Veljković M. Slobodan
 11. Vukićević U. Pavle
 12. Gavrić M. Radivoj
 13. Kačar Đ. Stevo
 14. Kršljanin-Božinović Dobrila
 15. Pešić Đ. Radisav
 16. Prodanović P. Ljubica
 17. Cicović M. Branko
 18. Đorđević D. Dušica
 19. Varšek F. Miroslav
 20. Dimitrijević N. Dušan
 21. Knežević S. Bogoljub
 22. Murgaški I. Dobren
 23. Kujundžić Đ. Slavica
 24. Radivojević D. Ljubomir
 25. Ristić M. Rastko
 26. Ilić M. Dragoslav
 27. Đerasimović B. Branka
 28. Vučković G. Mirjana
 29. Marković M. Momčilo
 30. Timotić J. Milan
 31. Milovanović A. Miroslav
 32. Božić D. Zorica
 33. Milivojčev V. Miloš
 34. Jarić B. Nikola
 35. Matić R. Milan
 36. Milošević M. Vladislav
 37. Veselinović O. Milutin
 38. Jovković D. Dobrivoje
 39. Stančević D. Gordana
 40. Marinković A. Miroslav
 41. Rizvanoli I. Fuat
 42. Obradović M. Predrag
 43. Cvetanović V. Milan
 44. Jovanović S. Dragoljub
 45. Zeković B. Borisav
 46. Berar M. Slobodan
 47. Belošev D. Jovan
 48. Vasić M. Dragoslav
 49. Popović Đ. Radisav
 50. Vukičević N. Radislav
 51. Stanisavljević N. Radovan
 52. Poljakov I. Miroslav
 53. Ivović Ž. Miodrag
 54. Žarković M. Žarko
 55. Vujin Ž. Aleksandar
 56. Stanojević J. Ljubiša
 57. Stojadinović R. Tatjana
 58. Pavlović V. Slobodan
 59. Ilić S. Slobodan
 60. Radović A. Dušan
 61. Barčot N. Jozo
 62. Lazarević B. Slobodanka
 63. Brkić B. Radoslav
 64. Živković O. Milan


Diplomirali 1961/1962. godine

 1. Knežević J. Marija
 2. Stanišić M. Dragoljub
 3. Tomić N. Novka
 4. Milenković M. Tomislav
 5. Vasić D. Ruža
 6. Stanić A. Olivera
 7. Hvorostamski V. Tatjana
 8. Janković S. Sofija
 9. Ralević M. Rajko
 10. Adžić M. Mirko
 11. Vukobratović M. Stojanka
 12. Dimović D. Mirjana
 13. Jurić I. Slavka
 14. Radović R. Milovan
 15. Stolica L. Žarko
 16. Sekirarović Đ. Branka
 17. Samardžić D. Dušanka
 18. Cvetič S. Nikola
 19. Cicurević J. Milorad
 20. Ćatić B. Slobodanka
 21. Savić D. Branko
 22. Spasojević A. Radomir
 23. Rančić Lj. Petar
 24. Rijavec A. Joža
 25. Liščević G. Titus
 26. Stojanović D. Angelina
 27. Radujevčanović S. Aranđel
 28. Stakić G. Sava
 29. Popović D. Vladan
 30. Šereš P. Šandor
 31. Ilić D. Tomka
 32. Mihailović I. Darko
 33. Griško N. Tatjana
 34. Lukić R. Olga
 35. Aranđelović S. Vladeta
 36. Bulajić N. Dragica
 37. Karađa V. Elena
 38. Milić R. Ljubinka
 39. Radojković T. Živorad
 40. Kukolj T. Vera
 41. Agatonović R. Veselinka
 42. Adžić M. Milan
 43. Delić M. Melanija
 44. Gregović S. Marko
 45. Gajić I. Mara
 46. Jovanović R. Ružica
 47. Živkov S. Draguš
 48. Protić Č. Nevenka
 49. Stajić M. Mira
 50. Popović S. Nadežda


Diplomirali 1962/1963. godine

 1. Vlahović M. Branislav
 2. Vasić Ž. Dragica
 3. Popović I. Cvetko
 4. Tasić B. Veroslava
 5. Jović R. Milica
 6. Jovanović M. Vojka
 7. Mihaldžić Lj. Vojin
 8. Milašinović K. Vera
 9. Krstić S. Slavko
 10. Ilić S. Jovan
 11. Kaplarević M. Strain
 12. Kojić M. Milan
 13. Ivačković S. Emilija
 14. Bogović J. Tomislav
 15. Ivanović H. Vidosava
 16. Vukić R. Dragoslava
 17. Šajin B. Desanka
 18. Andrić M. Ljubinko
 19. Živković T. Živojin
 20. Matijašević Đ. Radojka
 21. Berić A. Petar
 22. Rakočević N. Stanko
 23. Stanković M. Tihomir
 24. Laković M. Bosiljka
 25. Mijašević Š. Božo
 26. Jovanović M. Radoslav
 27. Dragošev T. Radmila
 28. Duborija J. Stojan
 29. Živković P. Radojka
 30. Apić N. Aleksandar
 31. Manić J. Milka
 32. Đukanović Ž. Milosav
 33. Bogdanović S. Dušan
 34. Vulović R. Radiša
 35. Ribić M. Mirjana
 36. Golubović Đ. Vladimir
 37. Jevtić M. Živojin
 38. Đorđević T. Stojan
 39. Baković N. Vlado
 40. Nikolić R. Petar
 41. Lasković V. Vukica
 42. Blažin S. Vera


Diplomirali 1963/1964. godine

 1. Mujičić R. Jovan
 2. Perišić R. Siniša
 3. Petrović M. Olga
 4. Šomođi Đ. Antal
 5. Novčić D. Slobodan
 6. Milenković A. Ljubisav
 7. Kobal L. Tomislav
 8. Vićentijević R. Ljiljana
 9. Brezičanin M. Smail
 10. Stamenković V. Stojan
 11. Vojinović V. Radoš
 12. Lalović I. Momčilo
 13. Janićijević Đ. Evgenije
 14. Simić S. Dragiša
 15. Popović J. Zdravko
 16. Miletić D. Golub
 17. Drešević M. Milan
 18. Milošević V. Nadežda
 19. Nešković Ž. Ružica
 20. Josipović Đ. Dragoljub
 21. Đokić Č. Olivera
 22. Stojković M. Milun
 23. Nešović M. Viktor
 24. Sofijanić M. Milojica
 25. Ilić D. Dragomir
 26. Nikolić B. Ljubomir
 27. Vuleta U. Jovo
 28. Beljin M. Jovanka
 29. Dajović V. Slobodan
 30. Nikolić R. Vasilije
 31. Tomić V. Dragoljub
 32. Antonijević R. Miomir
 33. Vladisavljević Ž. Radovan
 34. Vidić B. Višeslav
 35. Vujičić R. Milojica
 36. Gazikalović D. Strahinja
 37. Čolić K. Spomenka
 38. Lazarević M. Sofija
 39. Ladičorbić S. Ljiljana
 40. Mihailović A. Mirjana
 41. Subašić H. Ćemal
 42. Srdić N. Milutin
 43. Spasojević R. Milutin
 44. Stanojević S. Rajica
 45. Tanasijević Lj. Radina
 46. Đorđević B. Danica
 47. Lukić M. Stojanka
 48. Radosavljević J. Branko


Diplomirali 1964/1965. godine

 1. Petković J. Milan
 2. Strizović V. Miodrag
 3. Latki S. Bela
 4. Radonjić D. Miljko
 5. Ristić Ž. Dragoljub
 6. Simić M. Darko
 7. Ilić T. Radmila
 8. Đorđević M. Lazar
 9. Đorđević D. Leposava
 10. Ognjanović M. Lazar
 11. Rajčić M. Dragoslav
 12. Ivanović D. Miloš
 13. Jovanović D. Milovan
 14. Sekulić B. Mirjana
 15. Milačić S. Konstantin
 16. Knežević M. Dušanka
 17. Poljanić A. Mirjana
 18. Šen J. Gizela
 19. Josimović P. Olga
 20. Radovanović V. Radmila
 21. Ivanović S. Dragan
 22. Vojvodić D. Miodrag
 23. Sajdl I. Rozalija
 24. Marinković S. Radmila
 25. Aranđelović M. Dragoljub
 26. Kalenić M. Dušan
 27. Vasović Ž. Petar
 28. Lovčević J. Olivera
 29. Marković M. Milan
 30. Miletić B. Radiša
 31. Stanojević A. Magdalena
 32. Kesler F. Mladen
 33. Stojaković M. Zoran
 34. Stojanović M. Vladimir
 35. Živanović B. Boško
 36. Kanački V. Branimir
 37. Popović V. Ljubomir


Diplomirali 1965/1966. godine

 1. Mušikić M. Ivan
 2. Todorović N. Dragutin
 3. Despotović Lj. Milutin
 4. Pažin B. Vojin
 5. Dobrosavljević S. Budinka
 6. Marković M. Milanka
 7. Todorović M. Miodrag
 8. Trbuk G. Ljiljana
 9. Bogovac P. Dragica
 10. Vujović Ž. Dušan
 11. Avramov A. Dragoslav
 12. Pop-Nikolova I. Kata
 13. Jovanović R. Časlav
 14. Vučković T. Danilo
 15. Petrović S. Milorad
 16. Vujin J. Leposava
 17. Vrdoljak M. Božo
 18. Zolić H. Arif
 19. Gasal S. Šemsudin
 20. Živanović B. Tomislav
 21. Nenadović R. Ratko
 22. Lazarević V. Mirko
 23. Matić Ž. Radoslav
 24. Mikičić J. Dušan
 25. Marić N. Nebojša
 26. Protić R. Ljubomir
 27. Vukmir B. Živana
 28. Ilijeva S. Ljiljana
 29. Žarkov Ž. Vitomir
 30. Proković J. Mirjana
 31. Ćirović D. Radoje
 32. Berar I. Ljubica
 33. Imami Dž. Saljih
 34. Čanak S. Miloš
 35. Pažanin B. Ratomir
 36. Momčilović M. Blagoje
 37. Mitrović Č. Tomka
 38. Đorđević V. Sreten
 39. Milojković B. Ranka
 40. Radojčić D. Marica
 41. Đorđević Lj. Radivoje
 42. Gogić S. Stojanka
 43. Malinović M. Todor
 44. Tošić M. Milomir


Diplomirali 1966/1967. godine

 1. Krunić D. Slavoljub
 2. Aleksandrić Ž. Vojislav
 3. Jelić D. Spomenka
 4. Vojinov T. Milanka
 5. Strižak M. Živojin
 6. Ćosić Lj. Petar
 7. Milinović B. Gordana
 8. Stanojević S. Ljubiša
 9. Kovačević V. Radenko
 10. Tmušić M. Slobodan
 11. Despotović M. Ružica
 12. Pavlović M. Miodrag
 13. Smiljanić V. Dušan
 14. Čararmiš D. Smilja
 15. Mijušković D. Mirko
 16. Mašić J. Mićo
 17. Vojinović V. Vojin
 18. Janković B. Slađana
 19. Hotomski Z. Petar
 20. Mršević D. Mila
 21. Veselinović N. Grozdana
 22. Jovašević S. Ljiljana
 23. Dujanović P. Mirjana
 24. Jovanović B. Snežana
 25. Kujundžić P. Izet
 26. Životić R. Slobodanka
 27. Stojanović V. Slobodan
 28. Stojanović S. Ljubinka
 29. Kecojević N. Vukota
 30. Manić Č. Dimitrije
 31. Boljevski I. Ivan
 32. Kurtagić I. Fahrudin
 33. Tomanović P. Aleksandar
 34. Tanasijević B. Ljiljana
 35. Šehanović J. Jusuf
 36. Brkić N. Tatjana
 37. Ivanovski M. Trajko
 38. Jelić M. Afrodita
 39. Simić M. Miloš
 40. Holod M. Zlata
 41. Radojević Č. Dušan
 42. Jančić B. Spasenija


Diplomirali 1967/1968. godine

 1. Lukač M. Milan
 2. Katana B. Ilija
 3. Gabrić P. Krešimir
 4. Todorović Ž. Ljubisav
 5. Kosić S. Senka
 6. Dutina G. Neđo
 7. Zavišin S. Veselin
 8. Ilić Ž. Hristivoje
 9. Maljković P. Jovan
 10. Žunić J. Savko
 11. Ušendić S. Milorad
 12. Šarac S. Milan
 13. Levi M. Mara
 14. Đorđević Č. Ivanka
 15. Mišović D. Milan
 16. Antonijević B. Milosav
 17. Georgijević R. Dušan
 18. Kurir I. Lidija
 19. Lukić I. Jela
 20. Mišić M. Mile
 21. Dinić M. Miroslava
 22. Radovančev E. Eva
 23. Arsić S. Gordana
 24. Vujović D. Aleksa
 25. Potkonjak J. Ljiljana
 26. Nikolić D. Mihajlo
 27. Aleksić B. Staniša
 28. Janković A. Ljiljana
 29. Dardić M. Jelena
 30. Beko M. Mirko
 31. Milinović M. Aneta
 32. Jovanikić J. Branko
 33. Lakičević P. Milorad
 34. Kmezić N. Desanka
 35. Stojev S. Ljuben
 36. Lajović M. Danica
 37. Kečkić D. Jovan
 38. Lalić V. Đorđe
 39. Despotović V. Gordana
 40. Popova D. Mirjana
 41. Bogdanović M. Stojan
 42. Krstić M. Predrag
 43. Šajin R. Đorđe
 44. Obućina D. Milojko
 45. Marković M. Slobodanka
 46. Milenović V. Dragiša
 47. Popović V. Bojan
 48. Radeta B. Desanka
 49. Perišić U. Blagota
 50. Šalinić M. Olivera
 51. Bošković D. Bosiljka
 52. Matavulj P. Stevan
 53. Petrović B. Radomir
 54. Lukačević S. Margita
 55. Tomović V. Milutin
 56. Tandirović S. Ismet


Diplomirali 1968/1969. godine

 1. Janković B. Ljiljana
 2. Pavlović D. Dušanka
 3. Matić S. Gordana
 4. Šperac I. Zoja
 5. Petrović Ž. Budislav
 6. Stanojević B. Milutin
 7. Gulan Đ. Tatjana
 8. Nikolić M. Vera
 9. Kaličanin M. Dimitrije
 10. Batanjski D. Miodrag
 11. Tasković R. Milan
 12. Branović V. Želimir
 13. Pejković Đ. Vidosava
 14. Njilaši A. Marija
 15. Udovičić M. Enes
 16. Popović B. Borislav
 17. Todorić M. Vera
 18. Vrkljan L. Ljerka
 19. Stanković R. Vojko
 20. Jovanović S. Boško
 21. Crnogorac R. Zdravka
 22. Bokan P. Neda
 23. Ašić D. Miroslav
 24. Cvetković D. Vidosava
 25. Kušutcaji P. Vera
 26. Miškov B. Nedeljka
 27. Savić N. Vladimir
 28. Rondović J. Mido
 29. Bulatović Z. Jelena
 30. Bratičević B. Dušan
 31. Studin J. Ica
 32. Sopić P. Mihail
 33. Žikić D. Vladislav
 34. Dobrašinović M. Frontimir
 35. Ušćumlić M. Šćepan
 36. Filipović M. Nadežda
 37. Lacković B. Ivan
 38. Cerović M. Ljiljana
 39. Uskoković N. Stanka
 40. Pejović P. Špiro
 41. Vićovac D. Aleksandar
 42. Adžić M. Mirko
 43. Šelić A. Miodrag
 44. Stević B. Čedomir
 45. Zečević M. Milija
 46. Vukomanović V. Đorđe
 47. Radović V. Radun
 48. Piper V. Aleksandar
 49. Vukić P. Katija
 50. Stojanović D. Olivera
 51. Mihajlov S. Sredoje
 52. Pestorić J. Drago
 53. Dapčević S. Lidija
 54. Nastić B. Jovan
 55. Pećić D. Magdalena
 56. Veljković G. Tomislav
 57. Miloradović D. Slobodan


Diplomirali 1969/1970. godine

 1. Orlić M. Radmila
 2. Petrović B. Milutin
 3. Pavlović M. Olivera
 4. Bojčić P. Radmilo
 5. Živadinović A. Milan
 6. Njegomirović V. Slobodan
 7. Bokan P. Dragoljub
 8. Krpić D. Vladan
 9. Bonić B. Božidar
 10. Petković D. Darko
 11. Sekulić B. Radoslav
 12. Lukić D. Dimitrije
 13. Jović D. Žarko
 14. Petrović K. Miroslava
 15. Tošić S. Bogdan
 16. Kecman C. Novo
 17. Terzić M. Marko
 18. Kamber M. Slobodanka
 19. Džajević V. Dragoljub
 20. Žigić C. Slobodanka
 21. Berbeč M. Borislava
 22. Stanču J. Trajan
 23. Todorović M. Živka
 24. Dugošija P. Đorđe
 25. Lazarević M. Svetlana
 26. Vukmirović Đ. Jovan
 27. Torgašev N. Aleksandar
 28. Karanović G. Mara
 29. Radić M. Branko
 30. Popović B. Milorad
 31. Radosavljević R. Ljubica
 32. Radonjić B. Nataša
 33. Kapetanović M. Miodrag
 34. Gavrilović M. Branko
 35. Zatezalo D. Savka
 36. Ćurčić Ž. Milovan
 37. Stojković I. Georgije
 38. Ćirić B. Vukoica
 39. Tukač F. Aleksandar
 40. Lalić N. Ljubica
 41. Milićević L. Lazar
 42. Kovačević V. Vera
 43. Osvald M. Oto
 44. Dragićević G. Boža
 45. Lečić A. Nikola
 46. Ristović P. Olivera
 47. Lukić I. Mirko
 48. Marković B. Radonja
 49. Bajić L. Ljubinko
 50. Jerotić M. Dragica
 51. Milinković R. Prvoslav
 52. Konfino N. Sonja
 53. Mitrović S. Nedeljko
 54. Čičak J. Ana
 55. Miličić Z. Maja
 56. Živanović S. Sofija
 57. Milojević M. Lela
 58. Knežević A. Dimitrije
 59. Popović V. Sanja
 60. Popović A. Predrag
 61. Jovanović B. Aleksandar
 62. Milovančević M. Dušan
 63. Erdeljan M. Miroslava
 64. Mala M. Bahri
 65. Ignjatović M. Marko
 66. Petrović M. Miroslav
 67. Pajić D. Milka
 68. Obradović I. Mirjana
 69. Smerdelj E. Marija


Diplomirali 1970/1971. godine

 1. Orlović N. Milica
 2. Stojčić S. Duško
 3. Bakalov R. Slavka
 4. Seleš V. Šandor
 5. Mihajlović S. Savka
 6. Pleskonja M. Ranko
 7. Radošević S. Dragomirka
 8. Đukić O. Zdravko
 9. Dražić I. Dragica
 10. Dragić M. Dragoslav
 11. Miličić M. Miloš
 12. Dostanić S. Dragomir
 13. Jelesijević Lj. Zoran
 14. Malenić B. Vladica
 15. Radosavljević D. Mirjana
 16. Radivojević M. Radoš
 17. Ušćumlić M. Luka
 18. Đukić R. Stojanka
 19. Vukadinović A. Nenad
 20. Đorđević B. Dragiša
 21. Milićević M. Mitar
 22. Andesilić R. Momir
 23. Janković Ž. Borislav
 24. Mijajlović S. Branislav
 25. Ernjaković G. Mirjana
 26. Damjanović V. Zorica
 27. Šami N. Zoran
 28. Dimitrijević S. Radoslav
 29. Banković D. Dragić
 30. Jelić P. Milena
 31. Radenović N. Stojan
 32. Ćirić M. Dušan
 33. Ćulafić M. Dragoljub
 34. Suđić S. Radmila
 35. Cvetković S. Vesna
 36. Avdić S. Šaban
 37. Stojanović V. Veljko
 38. Milosavljević B. Milisav
 39. Kišimre I. Ištvan
 40. Banjević M. Dragan
 41. Borić B. Slobodan
 42. Marković M. Zoran
 43. Knežević D. Julka
 44. Stojanović T. Milanka
 45. Popović R. Milisav
 46. Simonović V. Ljiljana
 47. Davidović A. Gordana
 48. Đuranović I. Nada
 49. Ilić I. Biljana
 50. Bjeličić S. Zoran
 51. Poljovka J. Jan
 52. Jovanović Č. Ivan
 53. Mijajlović D. Žarko
 54. Karas B. Zorica
 55. Lilić S. Svetlana
 56. Ninkov V. Dragoslav
 57. Dobnikar J. Vesna
 58. Krstić D. Ilija
 59. Janković D. Slobodan
 60. Stijelja Đ. Rada
 61. Lučić M. Anica
 62. Bartoš A. Paljo
 63. Mojsilović B. Dragoljub
 64. Madić D. Jovan
 65. Kalajdžić V. Gojko
 66. Pavlović M. Svetlana
 67. Jovanović S. Siniša
 68. Vučković L. Nada
 69. Brzić D. Milica
 70. Šćepanović V. Radoje
 71. Bogdanović Lj. Mirjana
 72. Krnjetin N. Slavoljub
 73. Radlović B. Momčilo
 74. Petrov H. Milče
 75. Merdanović P. Nadežda


Diplomirali 1971/1972. godine

 1. Babić M. Mileta
 2. Pribišić M. Nada
 3. Obradović M. Velimir
 4. Tošić E. Emilija
 5. Ganić M. Mioljub
 6. Ivković A. Dragica
 7. Živković V. Milovan
 8. Savić P. Vladimira
 9. Novičević Lj. Branislav
 10. Milanković D. Marija
 11. Đorđević M. Milorad
 12. Rakić V. Stanimir
 13. Dimitrijević V. Jelica
 14. Osmić A. Mirsada
 15. Lacmanović F. Vesna
 16. Stamenković Lj. Vesna
 17. Trebješanin M. Branimir
 18. Gorčić A. Ljiljana
 19. Dobrić Đ. Milisav
 20. Jevtić J. Miroljub
 21. Piletić M. Nebojša
 22. Mrđanov S. Slavenka
 23. Đerman A. Šandor
 24. Vukadin P. Mara
 25. Vuković R. Ruža
 26. Zec M. Ljiljana
 27. Žižović R. Mališa
 28. Mitošević M. Mileva
 29. Jelovac M. Ljubica
 30. Bajić M. Momčilo
 31. Vojnović B. Dana
 32. Damjanov M. Matija
 33. Andrić M. Rodoljub
 34. Milić R. Vera
 35. Pavlović D. Slobodan
 36. Glišić D. Zoran
 37. Mršulja B. Branka
 38. Miletić K. Rodoljub
 39. Vukasović P. Desanka
 40. Tošić D. Dušan
 41. Tanasijević V. Milan
 42. Jankov Jovan
 43. Jerenić S. Vojislav
 44. Laban M. Miloš
 45. Đorđević B. Jovica
 46. Bulatović M. Ljubeta
 47. Lisov G. Milojka
 48. Dobrivojević B. Radmila
 49. Kotević T. Goran
 50. Stojković J. Vojislav
 51. Turčinhodžić M. Hermina
 52. Obradović Č. Milutin
 53. Perović M. Miodrag
 54. Kecojević J. Mitar
 55. Urbanija A. Vera
 56. Trifunović R. Dragiša
 57. Krepelnik M. Josip
 58. Krunić S. Svetlana
 59. Adanović A. Radomir
 60. Herbez Đ. Milenko
 61. Šoškić B. Božidar
 62. Jović V. Vukmir
 63. Protić V. Svetlana
 64. Mijatović M. Radmila
 65. Peulja G. Nevenka
 66. Šanović B. Dragan
 67. Grajić P. Milomir
 68. Kujundžić F. Felim
 69. Ivanović D. Lav
 70. Vučković M. Ljiljana
 71. Marić Ž. Stanka
 72. Živanović M. Neđo
 73. Bogdanić M. Branko
 74. Srećković Ž. Branislav
 75. Milić P. Ljubomir
 76. Pajović D. Roksanda
 77. Savić S. Milutin
 78. Batinić B. Zorica
 79. Filimonović S. Marina
 80. Milovanović B. Andrija
 81. Andrić M. Ljiljana
 82. Bjelogrlić P. Miloš
 83. Konstantinović M. Zoran


Diplomirali 1972/1973. godine

 1. Mladenović S. Bora
 2. Jovičić T. Slavica
 3. Halilović H. Kemal
 4. Srdanović T. Vladimir
 5. Karanović D. Gordana
 6. Aleksić S. Mirjana
 7. Stojović P. Julija
 8. Ivanović M. Predrag
 9. Luburić V. Mladen
 10. Simić V. Anđelko
 11. Todović M. Neđeljko
 12. Jovović B. Vladeta
 13. Tošić D. Dušica
 14. Ristanić D. Spasoje
 15. Šunjkić N. Vojin
 16. Milošević A. Ljubomir
 17. Đaković V. Ranko
 18. Petković J. Zoltan
 19. Đorđević J. Milan
 20. Jovičić M. Angelina
 21. Petković S. Svetlana
 22. Pilipović S. Branka
 23. Stevanović D. Mirjana
 24. Božić L. Blagoje
 25. Mišković M. Zoran
 26. Miličić B. Krsto
 27. Marković G. Slavomir
 28. Bešlin D. Vesna
 29. Aličković H. Salko
 30. Radivojević Lj. Mirjana
 31. Rašajski B. Slavica
 32. Ćulibrk D. Boško
 33. Milojević Ž. Vladimir
 34. Šešlija D. Dragan
 35. Petrović A. Radojica
 36. Tanacković M. Verica
 37. Cvetković D. Miroslav
 38. Lakić B. Mara
 39. Širbegović E. Jasminka
 40. Antić A. Branko
 41. Alvadžin Ž. Nadica
 42. Kadelburg L. Zoran
 43. Milenković S. Dragica
 44. Mašanović P. Slobodanka
 45. Raičević P. Radovan
 46. Božović Lj. Zorica
 47. Miladinović M. Zoran
 48. Ljamović S. Azra
 49. Lažetić L. Nebojša
 50. Cvetković D. Stanoje
 51. Arsić P. Milica
 52. Verdal J. Eugen
 53. Kokoruš M. Jesenka
 54. Stojanović J. Milorad
 55. Trnčić D. Draža
 56. Pevac M. Lazar
 57. Stanojević Ž. Ljiljana
 58. Marinković T. Irena
 59. Dizdar V. Darko
 60. Ostrogorski G. Tatjana
 61. Krapež L. Aleksandar
 62. Čukić Lj. Ljubomir
 63. Stanojević D. Gordana
 64. Jaćimović Đ. Milojica
 65. Vitas M. Duško
 66. Profirović D. Dušica
 67. Marinković M. Jelena
 68. Živanović V. Vladislav
 69. Živanović Spomenka
 70. Požarac Ž. Biljana
 71. Nedeljković R. Ranko
 72. Urošević M. Radoš
 73. Šišić M. Dragica
 74. Janjić S. Slobodanka
 75. Blagojević Đ. Dragan
 76. Vojnović R. Veselka
 77. Aćimović J. Budimir
 78. Mateljević S. Miodrag
 79. Crkvenjakov M. Dubravka
 80. Gorunović S. Divna
 81. Antić Š. Anka
 82. Mileusnić M. Mirjana
 83. Krivaćević Đ. Zorica
 84. Petrović Ž. Veselin
 85. Vidaković Branimir
 86. Trifoni Nenad
 87. Gelev-Grbić Radmila
 88. Anđić M. Milanka
 89. Stojanović S. Momčilo
 90. Beroš J. Dubravka
 91. Maksimović S. Vesna
 92. Pantić V. Zoran
 93. Zimonja Đ. Branko
 94. Temkiv K. Helena
 95. Stanojević D. Nadežda
 96. Kostić M. Dobrila
 97. Jovanović J. Novica
 98. Petrović V. Milun
 99. Maksimović N. Milanka


Diplomirali 1973/1974. godine

 1. Vlatković B. Dušanka
 2. Džinkić M. Nada
 3. Milošević T. Milan
 4. Marinković M. Svetislav
 5. Žarković Lj. Bojana
 6. Frankl Z. Milan
 7. Jovanov J. Jelena
 8. Momčilović V. Ilinka
 9. Ždrnja N. Đuro
 10. Protić M. Radenko
 11. Nedeljković D. Zoran
 12. Donkali Mohamed
 13. Vujović A. Vukašin
 14. Vuković B. Božo
 15. Stefanović S. Radoslav
 16. Crnković J. Jakov
 17. Balaban V. Vojislava
 18. Biković G. Mirjana
 19. Milošević B. Anđelka
 20. Vujić S. Jovan
 21. Taušanović P. Milenko
 22. Grbić S. Božo
 23. Božanić G. Vera
 24. Radnić D. Cvetko
 25. Jovanović B. Bosiljka
 26. Stojković Ž. Slobodanka
 27. Maljković D. Miloš
 28. Grebović S. Ivo
 29. Rapajić P. Vajo
 30. Crnčević S. Neđeljko
 31. Stanković M. Dragan
 32. Panjković V. Gordana
 33. Marjanović V. Dragoljub
 34. Vujović V. Milika
 35. Abel F. Ištvan
 36. Mandić S. Radmila
 37. Rađenović Đ. Danica
 38. Nikčević Ž. Stana
 39. Šanović M. Milan
 40. Zečević Đ. Dejan
 41. Lazić M. Živojin
 42. Puzović M. Neško
 43. Mićović M. Ljubomir
 44. Pandurov M. Marija
 45. Jovanović S. Milanka
 46. Janković S. Dragan
 47. Božić D. Milan
 48. Janković N. Vladimir
 49. Kladek P. Marija
 50. Lopušina B. Milena
 51. Mrđenović D. Branko
 52. Stanković P. Olivera
 53. Bogosavljević M. Srđan
 54. Janc B. Mirko
 55. Bogosavljević Đ. Mila
 56. Šegrt M. Marko
 57. Todorović Ž. Ilija
 58. Milojković M. Ljubinka
 59. Stanković M. Jovica
 60. Milić M. Mirjana
 61. Vukosavljević R. Dragomir
 62. Drašković R. Slavica
 63. Popović B. Jovan
 64. Stojković N. Ivko
 65. Stojković R. Verica
 66. Isidorović M. Gordana
 67. Cvetković M. Predrag
 68. Stojković D. Slavica
 69. Garčić A. Biljana
 70. Miljković B. Dragoslava
 71. Dotlić N. Branimir
 72. Pančić P. Aleksandar
 73. Dragičević Prodana
 74. Tasović I. Lejla
 75. Vukosavljević Anđa
 76. Komatina Dušanka
 77. Ignjatović Krsta
 78. Ćirić Ninoslav
 79. Šarac M. Ruža
 80. Ilić Predrag
 81. Jovković Mirjana
 82. Momirova Valerija
 83. Lepšanović R. Vesna
 84. Mihailović Dušica
 85. Kosić M. Đorđe
 86. Baksa M. Vlastimila
 87. Tanović M. Vojislav
 88. Drenovak Ž. Miroslav
 89. Popović B. Milovan
 90. Bašanović J. Slavka
 91. Lalović M. Miloš
 92. Milenković J. Marina
 93. Vojkić B. Verica
 94. Tečić A. Zvonko
 95. Šarac M. Marica
 96. Radan S. Branka
 97. Kosanović M. Snežana
 98. Busovača M. Senad
 99. Plećaš M. Jagoda
 100. Pavlović M. Branislav
 101. Kostić S. Ljiljana
 102. Bošnjak B. Dušan
 103. Atanacković D. Marija
 104. Andrić B. Slavka
 105. Vujnović D. Borka
 106. Popović V. Milovan
 107. Blumenberg Z. Jelena
 108. Radić J. Pavle
 109. Mićanović M. Ratko
 110. Pilipović S. Jelena
 111. Sićeca H. Dašnor
 112. Stojanović V. Radmila
 113. Ješić M. Katarina
 114. Vrsajkov B. Snežana
 115. Tomić D. Uroš
 116. Marić G. Radojka
 117. Dubajić M. Olivera
 118. Medenica B. Ljubinka
 119. Obradović M. Ivan
 120. Radaković M. Slobodan
 121. Stošić Č. Tomislav
 122. Peruničić M. Predrag
 123. Rajković M. Slobodanka
 124. Todorović Đ. Todor
 125. Stefanović S. Srđan
 126. Vesović M. Mirjana
 127. Kulizić M. Gordana
 128. Petrović D. Vera
 129. Stijepović N. Sonja
 130. Jelinek M. Libor


Diplomirali 1974/1975. godine

 1. Jovičić M. Ljiljana
 2. Kovačević V. Slobodan
 3. Radosavljević S. Zoran
 4. Todorović M. Dejan
 5. Ljubanović M. Ivana
 6. Milić L. Olivera
 7. Božić S. Dejan
 8. Obradović R. Anđa
 9. Vujičić Đ. Radunka
 10. Kostić V. Branimir
 11. Mićić P. Vlajko
 12. Manojlović D. Stanče
 13. Panjavić M. Svetlana
 14. Ralević R. Nebojša
 15. Maksimović O. Persida
 16. Šijan D. Mirjana
 17. Subotić B. Nevenka
 18. Jakovljević O. Bogoljub
 19. Šefer B. Ljubica
 20. Krčmar M. Emina
 21. Milanović S. Miroslav
 22. Živanović R. Miroslava
 23. Vučković M. Milovan
 24. Radović S. Miša
 25. Čangalović M. Mirjana
 26. Stupar Đ. Planinko
 27. Parun F. Marinko
 28. Momirov N. Snežana
 29. Stojisavljević S. Mirjana
 30. Vladušić Đ. Olgica
 31. Nedeljković R. Mirjana
 32. Andrić A. Milisav
 33. Vukičević D. Aleksandar
 34. Zotović R. Mirjana
 35. Ilić V. Vladimir
 36. Potić J. Milena
 37. Cvijić T. Danilo
 38. Todorović A. Radojka
 39. Đoković D. Sava
 40. Palavičini I. Nora
 41. Fabjan P. Jaroslav
 42. Trninić Ž. Vesna
 43. Đapić G. Vesna
 44. Pavlović M. Miroslav
 45. Živković V. Ljubica
 46. Romac A. Ivana
 47. Babić B. Vladimir
 48. Zagorac P. Jovo
 49. Mastilović V. Đuka
 50. Božović A. Andreja
 51. Damjanović M. Boško
 52. Krunić M. Miladinka
 53. Bjeladinović A. Jelena
 54. Jovanović A. Milorad
 55. Marković Ž. Zoran
 56. Damjan R. Dušan
 57. Spasić A. Veljko
 58. Mileta Š. Igor
 59. Bajković Branislava
 60. Milin S. Lazar
 61. Šarenac M. Jovan
 62. Tomić V. Luka
 63. Oljača M. Nada
 64. Sajdl A. Jovan
 65. Jović S. Natalija
 66. Avdulaj M. Milorad
 67. Đenić B. Radmila
 68. Tumbas J. Josip
 69. Petrović R. Radisav
 70. Tomić J. Biljana
 71. Marinković M. Dušan
 72. Pavićević S. Ljiljana
 73. Trnavac M. Nadežda
 74. Milanović R. Vukomir
 75. Mlatković S. Vesna
 76. Lipkovski T. Aleksandar
 77. Kojović D. Jasmina
 78. Percan A. Marija
 79. Gavrilović G. Miloš
 80. Kenig I. Maja
 81. Potkonjak J. Željko
 82. Milić Đ. Dragica
 83. Šakić D. Stanko
 84. Ršumović R. Nebojša
 85. Samardžijević J. Miroslav
 86. Filipović P. Luka
 87. Rašković D. Miodrag
 88. Košutić B. Vladimir
 89. Mišljenović M. Đura
 90. Lisov R. Milimir
 91. Šuleić B. Ljiljana
 92. Putnik D. Milorad
 93. Štrbac R. Gojko
 94. Ćuk D. Jelena
 95. Bošnjak M. Biljana
 96. Pejčić J. Ružica
 97. Ilić D. Radomir
 98. Matijašević R. Branka
 99. Jovanović A. Mihajlo
 100. Bjeloglav M. Dragiša
 101. Bauk F. Gordana
 102. Stefanović M. Vesna
 103. Cerić V. Mirjana
 104. Đuričić B. Toma
 105. Čvorkov B. Radoslav
 106. Ilić B. Slađana
 107. Marinković V. Ljubinka
 108. Boljanović Đ. Smilja
 109. Lučić S. Zoran
 110. Vidaković N. Dragan
 111. Takač Lj. Olga
 112. Vujošević N. Dean
 113. Ralević V. Nebojša
 114. Simić V. Dušanka
 115. Gajić Ž. Mihajlo
 116. Jeumović R. Dragana
 117. Stanišić S. Marina
 118. Mihajlović S. Snežana
 119. Krstev J. Cvetana
 120. Vasiljević D. Zoran
 121. Feher P. Katalin
 122. Sarić Lj. Miodrag
 123. Zadić F. Alma
 124. Parežanin V. Dragana
 125. Andesilić V. Dragomir
 126. Terzić D. Stanko
 127. Gogić M. Erna
 128. Đapić G. Zoran
 129. Živković N. Miroljub
 130. Vujnović M. Nada
 131. Koršoš T. Arpad
 132. Tanasković B. Jovan
 133. Ljubisavljević S. Edi
 134. Dirina S. Marija


Diplomirali 1975/1976. godine

 1. Sponza T. Dragan
 2. Kovačević G. Miladin
 3. Malara K. Olgica
 4. Marković M. Mirjana
 5. Danilov Ž. Verica
 6. Davinić M. Dušica
 7. Lukić M. Mirjana
 8. Bogićević B. Stanislava
 9. Vujnić U. Stevan
 10. Cerović D. Mihailo
 11. Ćulum I. Petar
 12. Đurić B. Dragoljub
 13. Popović A. Gordana
 14. Mladenović M. Nenad
 15. Janković S. Savka
 16. Lazić M. Mališa
 17. Paramendić T. Miodrag
 18. Radović V. Svetlana
 19. Abadžija L. Petar
 20. Stojanović A. Radoslav
 21. Kostić P. Ivana
 22. Stojanović Ž. Leposava
 23. Vujić M. Luka
 24. Lazić B. Biserka
 25. Andrić V. Vojislav
 26. Stefanović M. Nadežda
 27. Šopić D. Radmila
 28. Mutavdžić M. Milovan
 29. Pavlović V. Dobrila
 30. Perić M. Marija
 31. Jovičić M. Ratko
 32. Jelovac Đ. Nadežda
 33. Maksimović V. Dušica
 34. Ilić R. Vera
 35. Prelević M. Dženana
 36. Matić A. Vladan
 37. Spasović R. Vukašin
 38. Višnjevac M. Vinkosava
 39. Matić V. Branka
 40. Budimirović M. Vjekoslav
 41. Perišić R. Pavle
 42. Đuković T. Jovan
 43. Kojdić O. Ratko
 44. Stevanović P. Milan
 45. Orgovan J. Anka
 46. Ružičić L. Jovan
 47. Antonić A. Jela
 48. Dželatović B. Savo
 49. Vujović M. Milorad
 50. Vukdelija N. Milena
 51. Đokić M. Jevgenije
 52. Aleksić D. Miroljub
 53. Jovanović S. Mirko
 54. Milojić B. Andra
 55. Jeličić Đ. Boško
 56. Ognjenović D. Srđan
 57. Manojlović D. Radmila
 58. Grbović V. Radivoje
 59. Bati P. Žužana
 60. Dular S. Nevenka
 61. Pantelić M. Ljubiša
 62. Tuba J. Milan
 63. Stojiljković Dragi
 64. Oštrić Z. Gordana
 65. Pavićević S. Vidoje
 66. Melovski M. Olga
 67. Vitorović M. Miroslava
 68. Mihajlović L. Ljiljana
 69. Petrović Đ. Miroslava
 70. Kraljević K. Marina
 71. Arsić Č. Slobodan
 72. Petrović P. Milan
 73. Đukić F. Njegovan
 74. Zečević Đ. Milica
 75. Boras M. Svetlana
 76. Todorović S. Mirko
 77. Poljovka J. Vladimir
 78. Vujačić Đ. Borivoje
 79. Vukov D. Bosiljka
 80. Tasić M. Miroslava
 81. Nenadović N. Svetlana
 82. Todorović A. Danica
 83. Pavlović D. Dušanka
 84. Torbica J. Vladimir
 85. Tesla D. Snežana
 86. Vukoje M. Božidar
 87. Pošarac M. Lilena
 88. Manojlović V. Slobodan
 89. Mandić Đ. Momčilo
 90. Batev I. Snežana
 91. Korać V. Darko
 92. Najčević D. Anđelka
 93. Klimčuk M. Milorad
 94. Marinković Ž. Dragan
 95. Dragojlović A. Veselin
 96. Grmuša M. Biljana
 97. Babić N. Nada
 98. Popović V. Sofija
 99. Jović V. Bilja
 100. Martinović B. Milan
 101. Šerbedžija B. Nikola
 102. Vermezović R. Slobodan
 103. Grebović S. Mileta
 104. Vučković I. Drago
 105. Zoranović V. Nada
 106. Ćebić B. Savo
 107. Stojadinović V. Dušica
 108. Radulović J. Vesna
 109. Simović V. Zorica
 110. Škoro L. Jovo
 111. Stojanović S. Snežana
 112. Mirić M. Milovan
 113. Ćalasan R. Rajko
 114. Tubić V. Rajko
 115. Aranđelović M. Smiljana
 116. Tubić V. Rajko
 117. Stankić M. Rade
 118. Mihajlović B. Branka
 119. Subin Đ. Ljiljana
 120. Stojković Đ. Nikola
 121. Atanasijević M. Dušanka
 122. Žikić A. Ljiljana
 123. Gvozden B. Nebojša
 124. Milić M. Gordana
 125. Dedijer S. Mila
 126. Jovanović M. Mirjana
 127. Kovačević S. Milorad
 128. Šahbegović M. Enisa
 129. Dejanović D. Milutin
 130. Jovanović V. Milan
 131. Miladinović R. Latinka
 132. Vujanić Lj. Jovanka
 133. Radisavljević J. Mirjana
 134. Bokšan T. Ljubica
 135. Petrović B. Natalija
 136. Daleore M. Ines
 137. Cvetinović M. Milivoje
 138. Petrović G. Dragana
 139. Skenderija S. Zoran
 140. Roganović B. Velizar
 141. Lazarević R. Nenad
 142. Lekić K. Jelena
 143. Klašnja M. Miloš
 144. Milenković L. Dragana
 145. Ilijevski D. Nevenka
 146. Anđelković M. Dušica


Diplomirali 1976/1977. godine

 1. Četrović M. Dragana
 2. Ignjatović R. Olivera
 3. Lazarević M. Nada
 4. Tomašević N. Miodrag
 5. Bivolarević S. Ljubiša
 6. Petrović M. Dragoslav
 7. Jaćimović M. Rada
 8. Tanasijević M. Milena
 9. Dejić R. Mirko
 10. Teofilović A. Vesna
 11. Vujačić M. Ljiljana
 12. Lukić D. Vinka
 13. Drašković R. Mirjana
 14. Zlatković D. Biljana
 15. Zuković R. Dragan
 16. Ristić M. Milinka
 17. Ristić Đ. Ilija
 18. Mihajlović Z. Aleksandra
 19. Panić M. Dragana
 20. Nikolić S. Vesna
 21. Čatipović B. Mira
 22. Nikolić B. Emilija
 23. Gagić S. Aleksa
 24. Kostadinović K. Živan
 25. Urošević M. Mirjana
 26. Stanišić M. Vera
 27. Mitrović M. Ninoslav
 28. Stanković A. Stojan
 29. Simić V. Slavko
 30. Robić Lj. Nenad
 31. Marčeta M. Ružica
 32. Đurić N. Dragica
 33. Vrećica T. Siniša
 34. Vukšić V. Borislav
 35. Mihailović K. Milanka
 36. Diković M. Ljiljana
 37. Bukovojac J. Mirjana
 38. Mađarević V. Jasna
 39. Živadinović P. Vidosava
 40. Tabački S. Dragoslav
 41. Tomić S. Josko
 42. Anđelković B. Mirjana
 43. Mrdalj M. Ljiljana
 44. Cvetković D. Mirjana
 45. Jakšić B. Dragan
 46. Vlatković A. Slobodan
 47. Ranković Ž. Miroslav
 48. Jovanović D. Borko
 49. Krsmanović B. Ilija
 50. Durutović M. Slobodan
 51. Ralenac M. Vera
 52. Jovanović B. Radivoje
 53. Mišić M. Rodoljub
 54. Pavlović M. Biljana
 55. Mitrović R. Anđelka
 56. Filipović S. Đurđina
 57. Todorčević B. Stevo
 58. Simeunović O. Dragan
 59. Kostić R. Predrag
 60. Kostić M. Radmila
 61. Novaković A. Vojislav
 62. Slavuljica M. Anđa
 63. Janković M. Stana
 64. Naglić J. Kata
 65. Jovanović M. Nada
 66. Pejčić J. Dragan
 67. Puzović M. Miodrag
 68. Đokić-Krasojević M. Vesna
 69. Antić N. Vera
 70. Živadinović P. Jovan
 71. Mirković Lj. Živorad
 72. Vasić D. Miroslava
 73. Đorić S. Dragan
 74. Jovanov S. Đurica
 75. Ćojbašić S. Radovan
 76. Marković M. Anđelko
 77. Čabarkapa R. Periša
 78. Milićev D. Sofija
 79. Arsova M. Lenče
 80. Krivokapić V. Biljana
 81. Kolar R. Dragan
 82. Franković D. Boris
 83. Vuković V. Vida
 84. Matić D. Silva
 85. Savić N. Marija
 86. Đurić Đ. Svetlana
 87. Maksimović P. Anđelka
 88. Brković M. Periša
 89. Lugić J. Dževad
 90. Jordanov Spirov Angel
 91. Jablan V. Slavik
 92. Bugarčić R. Gordana
 93. Brankov M. Biljana
 94. Gvozdenović M. Branka
 95. Gogić M. Goran
 96. Dragojlović V. Miodrag
 97. Kožović P. Gordana
 98. Ljubić Č. Dragoslav
 99. Ružić Ž. Ljiljana
 100. Ćetković S. Gordana
 101. Živaljević T. Rade
 102. Pavićević V. Žarko
 103. Šćepanović L. Ranko
 104. Savčić S. Mirko
 105. Milenković Lj. Ljiljana
 106. Filipović S. Mila
 107. Marinković M. Nataša
 108. Novaković B. Aleksandar
 109. Banović M. Slavoljub
 110. Jovanović D. Bratislav
 111. Ćirović P. Gordana
 112. Vujošević R. Vojislav
 113. Mišić S. Dušan
 114. Lazarević M. Ljiljana
 115. Boričić R. Branislav
 116. Pajić M. Milija
 117. Čabarkapa R. Milan
 118. Rajić S. Dušan
 119. Sokić V. Miodrag
 120. Avramović O. Bojana
 121. Ivkov A. Dragan
 122. Stanković M. Miodrag
 123. Dojčinović D. Miloš
 124. Vesković A. Branislav
 125. Nikolić M. Ljiljana


Diplomirali 1977/1978. godine

 1. Antonijević V. Branislava
 2. Begović M. Dušan
 3. Dinić D. Milan
 4. Dinić Ž. Ratko
 5. Šparović P. Ljiljana
 6. Ivanovski M. Divna
 7. Vojvodić Đ. Nada
 8. Slović S. Dragan
 9. Stojić M. Milena
 10. Timotijević J. Slavica
 11. Aleksić N. Zdravko
 12. Sarić M. Sava
 13. Jocić B. Branka
 14. Jovanović Ž. Vlasta
 15. Tomić M. Zorica
 16. Đorđević B. Radmila
 17. Vrcelj Đ. Vesna
 18. Simonović J. Ljiljana
 19. Džamić P. Živorad
 20. Stražišar R. Biserka
 21. Veljković S. Mihailo
 22. Jevremović S. Vesna
 23. Vukašinović S. Milosav
 24. Ćuković M. Mladen
 25. Tomić M. Cana
 26. Smiljković S. Dragan
 27. Mitrović R. Nada
 28. Gavrilović M. Dragica
 29. Janković J. Dragiša
 30. Nikolić R. Veroslava
 31. Kožović P. Svetlana
 32. Milanović M. Biserka
 33. Stefanović P. Slobodanka
 34. Lukić Ž. Nadežda
 35. Vukojević M. Dragica
 36. Marinković M. Anica
 37. Nešić A. Jasmina
 38. Štajner E. Zvonko
 39. Jelić D. Milica
 40. Nikolić Č. Jasminka
 41. Gulić L. Silvana
 42. Poganja K. Tibor
 43. Lilčić I. Slavica
 44. Žikić M. Slađana
 45. Đorđević D. Gordana
 46. Mušicki Đ. Vesna
 47. Popović M. Vasilije
 48. Ratković R. Nada
 49. Jovanov T. Jelena
 50. Milinković M. Zorica
 51. Ignjatović M. Milica
 52. Mečanin M. Milica
 53. Maljković M. Branko
 54. Ivković R. Rade
 55. Vujinović M. Milan
 56. Ivančević S. Branislava
 57. Biorac S. Milanko
 58. Dišović S. Milka
 59. Milin S. Milan
 60. Simić Č. Hristijan
 61. Mandić B. Jagoda
 62. Mršević P. Đorđe
 63. Đaković M. Vojislava
 64. Aleksić T. Ivan
 65. Malnar V. Zlatko
 66. Đurđević B. Radmila
 67. Jakovljevski D. Vladimir
 68. Janković M. Vujoš
 69. Starčević M. Momčilo
 70. Tomić M. Gojko
 71. Unkašević B. Jelena
 72. Sikora V. Jelka
 73. Mitrović Ž. Biljana
 74. Nikolić S. Smiljka
 75. Tomić S. Dobrivoje
 76. Dimitrić M. Radoslav
 77. Mladenović J. Čedomir
 78. Krajšić R. Milunka
 79. Jorđaković D. Radica
 80. Đurić S. Zorica
 81. Pop-Jordanova J. Lunja
 82. Glišić D. Milanko
 83. Pejović U. Radojica
 84. Senić N. Milorad
 85. Milinković D. Zlatko
 86. Kremović V. Mirjana
 87. Bolovai M. Marija
 88. Đorđević M. Biljana
 89. Krčmar G. Milovan
 90. Mirković C. Miomira
 91. Kuzmanović N. Nenad
 92. Stošić S. Ljiljana
 93. Avramović N. Slobodan
 94. Stjepanović P. Miladin
 95. Vučković N. Stevan
 96. Zavaljevski V. Aleksandar
 97. Tica B. Dušan
 98. Ročkamanović B. Dragana
 99. Stojiljković Đ. Mirjana
 100. Pavlović Ž. Ivan
 101. Cigunov B. Sava
 102. Džuverović S. Desimir
 103. Krstić A. Sava
 104. Jelić T. Milovan
 105. Prekajski P. Mirjana
 106. Čuković M. Obrad
 107. Mozetić M. Hermina
 108. Čupić V. Mirjana
 109. Božić R. Novak
 110. Vidaković D. Branislav
 111. Šili E. Endre
 112. Stamenković Lj. Miroslav
 113. Milojković S. Dragana
 114. Risović J. Dragana
 115. Đurđević M. Branislav
 116. Drašković V. Dragan
 117. Lazarević B. Radojica
 118. Mladenović N. Pavle
 119. Ilić D. Biljana
 120. Radosavljević D. Slobodanka
 121. Orbović M. Ljubiša
 122. Stanojević A. Jelena
 123. Odrljin Ć. Vladimir
 124. Pavlović M. Zorica
 125. Kašćelan B. Vidosava
 126. Laković V. Ilija
 127. Šćepanović Ž. Božidar
 128. Harizanov S. Valentina
 129. Grujić S. Ruža
 130. Radonjić T. Jana
 131. Stojković M. Dobrica
 132. Škondrić M. Mirjana
 133. Sikora S. Ljubomir
 134. Đorđević R. Vera
 135. Marčetić B. Marija
 136. Petrović V. Vesna
 137. Birač V. Radojka
 138. Pavlović M. Gordana
 139. Plećaš D. Svetlana
 140. Petrović M. Ratko
 141. Tatalović Z. Milica
 142. Božinović M. Radmilo
 143. Vojvodić B. Ljiljana
 144. Jošović R. Dragica
 145. Matić D. Nedeljko
 146. Vitošević V. Mirjana


Diplomirali 1978/1979. godine

 1. Filipović S. Miroslav
 2. Vitanović S. Gordana
 3. Tasić A. Časlav
 4. Bjelica V. Momčilo
 5. Popović Z. Branislav
 6. Kulezić S. Dragan
 7. Joković D. Vera
 8. Ćirić J. Snežana
 9. Kontić B. Dobrila
 10. Milinković S. Miroslava
 11. Petrović D. Svetlana
 12. Škrbina B. Boško
 13. Kopunović V. Dragan
 14. Miljić J. Dragomir
 15. Glumac L. Milan
 16. Ružić V. Ljiljana
 17. Jovanović V. Zoran
 18. Bižić S. Bojana
 19. Drezgić T. Čedo
 20. Stančić M. Miloš
 21. Jovanović R. Dragoljub
 22. Pamuković T. Ranko
 23. Avdulaj M. Milena
 24. Stojanović Ž. Svetislav
 25. Trifunović B. Jelica
 26. Vučić Lj. Mile
 27. Nikolić R. Svetlana
 28. Ušjak S. Jarmila
 29. Đurišić B. Dušan
 30. Dautović M. Dragan
 31. Stević B. Ljubodrag
 32. Nigrinović V. Aleksandar
 33. Žikić N. Ljiljana
 34. Kostić B. Milutin
 35. Milosavljević Lj. Anđelka
 36. Dragović S. Vera
 37. Petrović M. Nebojša
 38. Jovović V. Dragica
 39. Caprdža Đ. Jonel
 40. Radić I. Ivan
 41. Popović Lj. Veselinka
 42. Imamović M. Radmila
 43. Mažuranić B. Ivan
 44. Šahbegović I. Aida
 45. Agović M. Elmaz
 46. Nedić Đ. Mila
 47. Starc F. Zdravko
 48. Šćekić G. Ljiljana
 49. Jauković S. Lazar
 50. Petrović D. Vladeta
 51. Radovanović B. Danica
 52. Tešić N. Dragan
 53. Radinović S. Predrag
 54. Mirosavljević M. Jasmina
 55. Đorđević R. Olga
 56. Anđić G. Miomir
 57. Pejakov Ž. Vera
 58. Boljevski A. Agnica
 59. Stojanović V. Draško
 60. Jandrić J. Željko
 61. Đorđević R. Slaviša
 62. Kosijer M. Ljiljana
 63. Kablar P. Dragica
 64. Lekić S. Radmila
 65. Radovanović Lj. Eleonora
 66. Marković M. Duško
 67. Merkle J. Milan
 68. Mirosavljević A. Zora
 69. Semiz M. Jadranka
 70. Krsman J. Momčilo
 71. Petrović S. Milić
 72. Bekovac M. Miroslava
 73. Radović S. Vesela
 74. Mojsilović M. Slava
 75. Dragović S. Vesna
 76. Jovanović Z. Gordana
 77. Salcberger S. Borka
 78. Čučulović-Stojanović Jadranka
 79. Đorđević Đ. Draga
 80. Blagojević Đ. Branka
 81. Jovanović S. Stanica
 82. Tušup B. Milica
 83. Milunov V. Vera
 84. Milošević Ž. Radmilo
 85. Petrušić D. Vera
 86. Lončarević N. Milica
 87. Božić R. Olivera
 88. Mandić S. Duška
 89. Radaković P. Dušanka
 90. Perović D. Žikica
 91. Vodopivec D. Zorica
 92. Đurđević A. Milijana
 93. Havkić M. Emina
 94. Mihailović M. Verica
 95. Gracun J. Milan
 96. Pavlović D. Sava
 97. Jelesić D. Milenija
 98. Mućan S. Milenko
 99. Ristić B. Gordana
 100. Ivković A. Branka
 101. Stojanović Ž. Veljko
 102. Janković B. Gordana
 103. Pribaković M. Budimir
 104. Vesić R. Nebojša
 105. Šešum M. Milan
 106. Janković D. Olgica
 107. Milović V. Ranko
 108. Lazić J. Ivana
 109. Jovanović S. Vesna
 110. Gvozdenović J. Vukašin
 111. Obrenić O. Slavka
 112. Georgiev P. Snežana
 113. Dinov S. Eftim
 114. Josić M. Radmila
 115. Ilić D. Ljiljana
 116. Đorđević M. Ružica
 117. Velimirović I. Zoran
 118. Misimović M. Mirjana
 119. Hadžić B. Nenad
 120. Maletić D. Dragoslava
 121. Antičević P. Nada
 122. Papić D. Dragana
 123. Antonijević V. Dragan
 124. Mladenović P. Dragana
 125. Mračević J. Veselin
 126. Nikolić S. Milica
 127. Đukanović J. Vjera
 128. Ogrizović S. Zora
 129. Radonjić P. Borivoje
 130. Pavković Đ. Valentina
 131. Pandurov M. Olgica
 132. Ilić Đ. Veselin
 133. Gajić M. Radmila
 134. Bogdanović U. Nada
 135. Stamenković D. Miodrag
 136. Dizdar V. Zlatko
 137. Đokić N. Vesna
 138. Stojanović S. Dragan
 139. Zidarn B. Janja
 140. Novaković S. Ljubica
 141. Lojanica R. Dragiša
 142. Đurić D. Ljubica
 143. Toman M. Jarmila
 144. Gavrilović B. Dubravka
 145. Spasić M. Biljana
 146. Tirnanić P. Slobodan
 147. Vojvodić M. Zorka
 148. Bućan N. Milka
 149. Klement F. Katica
 150. Janković Đ. Slavko
 151. Živković S. Dejan
 152. Martinović M. Miroslav
 153. Đokić M. Mara
 154. Branković D. Selena
 155. Jeličić M. Miroslav
 156. Vetmić Lj. Milovan
 157. Zorić S. Vesna
 158. Cerović P. Dragomir
 159. Pavlović B. Zlatka
 160. Banjac P.Miodrag
 161. Nikolić J.Radoslav
 162. Lukić D. Sonja
 163. Savčić M. Radojka
 164. Dojčinović V.Dragica


Diplomirali 1979/1980. godine

 1. Crnković A. Lidija
 2. Ćojbašić M. Milenko
 3. Đurić Đ. Ljiljana
 4. Soranovac V. Mara
 5. Mladenović V. Radmila
 6. Mitrović S. Slobodanka
 7. Pantić M. Dražen
 8. Knežević B. Pavle
 9. Dedeić M. Svetlana
 10. Vasojević V. Miro
 11. Đurić V. Žarko
 12. Stojković J. Vera
 13. Stamatović D. Siniša
 14. Radošević S. Dušan
 15. Stošić B. Duško
 16. Stefanović B. Anka
 17. Stepanović B. Gordana
 18. Mravljević Š. Milan
 19. Sovilj D. Zorica
 20. Prole D. Ivan
 21. Jurković P. Nevenka
 22. Savić S. Mirko
 23. Slivka M. Jon
 24. Petrović D. Jelena
 25. Ilić V. Zoran
 26. Milovanović S. Nenad
 27. Kremzer N. Marina
 28. Cvetković S. Ljiljana
 29. Marković M. Mirjana
 30. Tomić J. Duško
 31. Janković N. Jadranka
 32. Duborija J. Marija
 33. Matić K. Biljana
 34. Ivanovski T. Nada
 35. Đukić J. Anđelka
 36. Stojković Đ. Slobodan
 37. Mladenović P. Zorica
 38. Cicmil N. Ranko
 39. Golob F. Ivanka
 40. Manojlović S. Bojana
 41. Cvetanović M. Zorka
 42. Stanojević A. Nevenka
 43. Konstantinović A. Maja
 44. Jurić A. Gorica
 45. Mihajlović Lj. Radmila
 46. Andorov N. Vladimir
 47. Mitrović N. Radica
 48. Đorđević J. Dragutin
 49. Veličković M. Ljiljana
 50. Cvetković M. Bratislava
 51. Manić M. Nadica
 52. Hiršl J. Slađana
 53. Adamović J. Milica
 54. Mitrović V. Dragutin
 55. Stojanović N. Nebojša
 56. Purić M. Boško
 57. Jovčić M. Mirjana
 58. Rajković A. Siniša
 59. Alimpić B. Đurađ
 60. Grbić D. Slavica
 61. Nikolić P. Biljana
 62. Klajn J. Zvezdana
 63. Milovanović S. Radovan
 64. Stanić A. Vesna
 65. Milinović M. Božidarka
 66. Lazović R. Rade
 67. Arunović N. Ljiljana
 68. Anđić S. Radmila
 69. Rodić S. Miodrag
 70. Đurić Ž. Mirjana
 71. Tončić D. Branislav
 72. Andrijašević J. Dušan
 73. Lazić K. Dobrila
 74. Gajić R. Miodrag
 75. Lazarević D. Nada
 76. Savić M. Snežana
 77. Nikolić S. Mihajlo
 78. Kaloper R. Milja
 79. Gojković B. Radoslav
 80. B. Varga M. Jožef
 81. Pećaranin B. Verica
 82. Petkovska M. Dragica
 83. Ignjatović T. Miroslava
 84. Guteša B. Dragica
 85. Knežević A. Vukola
 86. Kratohvil J. Ivana
 87. Đuretanović V. Ivan
 88. Petronijević M. Svetlana
 89. Dugić V. Momčilo
 90. Koprivica M. Čedo
 91. Dakaj Đ. Nikola
 92. Simin S. Gordana
 93. Hočevar R. Vesna
 94. Lukić M. Mira
 95. Irižanin R. Miloš
 96. Jauković B. Mirjana
 97. Dičić Ž. Promislav
 98. Redžić M. Vesna
 99. Bulić R. Snežana
 100. Ristivojević M. Vladan
 101. Pejić G. Jasna
 102. Ranković S. Slavica
 103. Novakov M. Petar
 104. Stojanović T. Milina
 105. Paunović S. Nada
 106. Kiselički B. Borislav
 107. Petrović R. Zoran
 108. Raković M. Dragan
 109. Miloradović P. Miroljub
 110. Backović B. Dušan
 111. Kosovac V. Vera
 112. Stepanović A. Milorad
 113. Momčilović V. Milica
 114. Marjanović D. Mira
 115. Popović D. Mira
 116. Stojanović M. Slobodan
 117. Damjanović B. Milan
 118. Mihailović V. Svetlana
 119. Petrović M. Dragan
 120. Temeljković Lj. Biserko
 121. Jovev A. Ljubiša
 122. Mijatović M. Nikola
 123. Duplančić R. Anđelko
 124. Nedović S. Danijela
 125. Ristić J. Blagomir
 126. Vuksanović Z. Dušan
 127. Andrijević I. Dimitrije
 128. Cvetanović Ž. Pero
 129. Popović M. Dušanka
 130. Petrić M. Željko
 131. Aleksić M. Vule
 132. Kapetanović M. Ljubica
 133. Boljanović S. Ljubica
 134. Grgić J. Lidija
 135. Milošević S. Slobodan
 136. Kuzman A. Goran
 137. Stanarević S. Ljubomir
 138. Stanojković S. Stojanka
 139. Zejnuluhu I. Abdulah
 140. Golubović V. Dara
 141. Kovačević V. Ilija
 142. Ilić P. Mirjana
 143. Radojičić V. Milunka
 144. Petrović S. Srđan
 145. Ranđelović D. Sevlija
 146. Čkrebo S. Slavoljub
 147. Đorić Đ. Mirjana
 148. Svrdlan N. Mladen
 149. Mladenović N. Dragan
 150. Grubetić S. Ljiljana
 151. Bojović G. Jasmina
 152. Batanić N. Biljana
 153. Stojanović J. Bosiljka
 154. Jeftić M. Ljiljana
 155. Martinović R. Sonja
 156. Šahbegović H. Besim
 157. Strahinja V. Ljiljana
 158. Dražić D. Milan
 159. Vujić M. Margita
 160. Ivanovski T. Ljiljana
 161. Obuljen A. Viktor
 162. Vilotić B. Aleksandar
 163. Đelić V. Momir
 164. Mozetić M. Siniša
 165. Bandeva B. Lenče
 166. Dostanić R. Milutin
 167. Matić M. Slavomir
 168. Jeremić Lj. Gordana
 169. Popović M. Vojislava
 170. Živanović M. Radmila
 171. Zeković L. Snežana
 172. Popadić J. Zorka
 173. Radovanović M. Jovanka
 174. Rašić M. Živorad
 175. Mitrović R. Ivan
 176. Cotić S. Majda
 177. Babić M. Ružica
 178. Đurđević V. Dobrica
 179. Janković S. Dragoljub
 180. Jovanović M. Živojin


Diplomirali 1980/1981. godine

 1. Pančevski K. Vinko
 2. Šušić D. Živan
 3. Simić Č. Ljiljana
 4. Zubić M. Branko
 5. Đuričić O. Branka
 6. Mirosavljević A. Jelena
 7. Zlatić M. Nadežda
 8. Matić P. Mirjana
 9. Perotić Đ. Dušanka
 10. Tarana S. Anica
 11. Duhandžija S. Danica
 12. Jovanović R. Nada
 13. Pop-Ilić P. Momčilo
 14. Babušić M. Mirjana
 15. Cvetkov Z. Olivera
 16. Jocković A. Ljiljana
 17. Đukić D. Jovanka
 18. Urošević D. Radmila
 19. Kirović N. Milenko
 20. Pavlović D. Petar
 21. Petrović Ž. Ljiljana
 22. Atanasković V. Ljiljana
 23. Filipović M. Radmila
 24. Petaković M. Slobodanka
 25. Dimitrić M. Ivko
 26. Radlović B. Nenad
 27. Petijević O. Aneta
 28. Stambolić P. Višnja
 29. Radenović V. Velimir
 30. Adžić V. Aćim
 31. Utornik M. Smilja
 32. Stefanović S. Miroljub
 33. Bundra I. Siniša
 34. Mijatov S. Ljiljana
 35. Mijević S. Radmila
 36. Zečević Đ. Svetozar
 37. Koković D. Kosa
 38. Kežić S. Vesna
 39. Aksentijević M. Mladen
 40. Savić G. Miodrag
 41. Milović K. Vesna
 42. Vidosavljević M. Dragoljub
 43. Ivanov S. Krum
 44. Isanović U. Lidija
 45. Milosavljević H. Zorica
 46. Smiljanić D. Slavica
 47. Savić A. Duško
 48. Minić T. Zdravka
 49. Petković V. Bratislav
 50. Badurina B. Jadranka
 51. Perović D. Branko
 52. Stokić A. Bogomir
 53. Lazić Đ. Dragica
 54. Gharambeh T. Spomenka
 55. Vukasojević S. Ljiljana
 56. Olujić Đ. Aleksandra
 57. Radić J. Mirjana
 58. Jurjević I. Ljiljana
 59. Bundalo J. Mićo
 60. Raspopović O. Dragomir
 61. Ivanović D. Svjetlana
 62. Mijailović Đ. Mato
 63. Jauković D. Milenka
 64. Stupar D. Desanka
 65. Kovačević V. Radiša
 66. Radeta M. Slobodan
 67. Perić Ž. Milan
 68. Radanović N. Branka
 69. Smederevac Lj. Snežana
 70. Šoškić V. Dušanka
 71. Maksimović M. Dragana
 72. Mićković A. Slaven
 73. Tešić M. Jasminka
 74. Vican A. Jovan
 75. Lukić N. Milan
 76. Jakovljević M. Zorica
 77. Petrović U. Slobodan
 78. Vučelić T. Miodrag
 79. Jakovljević Ž. Dubravka
 80. Ćosić R. Stojka
 81. Davidović A. Dragana
 82. Marković P. Nada
 83. Tomić M. Branka
 84. Vrućinić B. Ljubica
 85. Subota D. Milorad
 86. Bojinović A. Zorka
 87. Marković Z. Radmila
 88. Stanišić M. Jelica
 89. Čorlija V. Ljubomir
 90. Krunić M. Vlado
 91. Satipanov T. Jovan
 92. Zec M. Svetlana
 93. Kilibarda D. Goran
 94. Zeljković P. Danka
 95. Kolarski R. Ivanka
 96. Novaković M. Rada
 97. Marinović R. Vukosava
 98. Vukmir V. Milan
 99. Hotemski R. Tatjana
 100. Mirković M. Vera
 101. Đuričanin P. Zorica
 102. Petrović S. Slavoljub
 103. Sekulić K. Dubravka
 104. Rajčić M. Milica
 105. Damjanović B. Milica
 106. Ignjatović Đ. Aleksandar
 107. Volčkov I. Andrej
 108. Đurković D. Kosta
 109. Nađ J. Ildiko
 110. Pavlović Ž. Lidija
 111. Živanović M. Slobodan
 112. Čavić D. Dubravka
 113. Veljković M. Mira
 114. Sretenović R. Ljuban
 115. Radulović D. Nataša
 116. Kićanski B. Dragana
 117. Špadijer S. Mirjana
 118. Lazović B. Nebojša
 119. Antonović I. Adela
 120. Cvetković V. Verica
 121. Vesić M. Ljiljana
 122. Čakarević M. Ana
 123. Glavaš N. Dragan
 124. Zafirović N. Mirjana
 125. Stankić D. Katica
 126. Minić Lj. Vukota
 127. Muharemagić A. Edin
 128. Ćirić M. Anđelka
 129. Mirković M. Nikola
 130. Jazić B. Živan
 131. Andrić M. Silvija
 132. Ožegović S. Slavica
 133. Kadijević M. Đorđe
 134. Dimitrijević T. Slađana
 135. Pešić N. Radivoje
 136. Ilić V. Radmilo
 137. Gavrilović D. Branka
 138. Jovanović P. Ljubomir
 139. Ajnšpiler S. Dragana
 140. Ilić Ž. Milena
 141. Stojić V. Slavica
 142. Jovanović B. Ljiljana
 143. Brkić M. Jodran
 144. Dulović Lj. Radmila
 145. Kurtić S. Jovan
 146. Nikolić M. Vera
 147. Drašković R. Svjetlana
 148. Milenković R. Dragana
 149. Miljković M. Verica
 150. Dragišić D. Biljana
 151. Đurašević M. Dragan
 152. Bulajić V. Milica
 153. Blagojević V. Miomira
 154. Krstić M. Nenad
 155. Gorbunov V. Aleksandra
 156. Milenković R. Vukadin
 157. Jevremović D. Miruljub
 158. Radulović B. Milan
 159. Zorić T. Predrag
 160. Savić M. Branka
 161. Filipović D. Jasna
 162. Vuković R. Milorad
 163. Samardžić V. Jovo


Diplomirali 1981/1982. godine

 1. Đorđević A. Mirela
 2. Milošević S. Miladin
 3. Rabrenović M. Ivka
 4. Popović U. Jelena
 5. Jovčić V. Stanko
 6. Miladinov I. Stanko
 7. Bjeković R. Vesna
 8. Maša B. Zoltan
 9. Antić H. Zvezdica
 10. Vukotić K. Vladimir
 11. Kočović R. Predrag
 12. Dimitrijević Ž. Vladimir
 13. Markov M. Miroslava
 14. Ajzenkal O. Marijana
 15. Jakovljević M. Milan
 16. Ugarković N. Mira
 17. Milenković Lj. Zoran
 18. Povrenović S. Slavica
 19. Kostić V. Miroljub
 20. Spasić Ž. Jezdimir
 21. Ćalasan B. Rajko
 22. Arsenijević B. Gordana
 23. Jovanov T. Olivera
 24. Vujović I. Miloš
 25. Veljković B. Ljiljana
 26. Lazić A. Slavica
 27. Vidović G. Tašana
 28. Srdanov S. Aleksa
 29. Borković S. Milka
 30. Gavrilović M. Milica
 31. Milanović S. Zoran
 32. Davidović V. Nevenka
 33. Sretić R. Vesna
 34. Boraj V. Đurđina
 35. Jovanović Lj. Vesna
 36. Stojanović B. Nebojša
 37. Jovanović Lj. Emil
 38. Miljević S. Verica
 39. Kopčok V. Stanislav
 40. Milenković M. Zorica
 41. Nikolić M. Slobodanka
 42. Stojković M. Dragana
 43. Crnogorac M. Finka
 44. Vasiljević M. Nenad
 45. Vučić B. Aleksandar
 46. Todorović M. Angelina
 47. Adžović B. Vesna
 48. Blažić Lj. Novica
 49. Đurić R. Milanka
 50. Marelj S. Olgica
 51. Jasak I. Zoran
 52. Jovović S. Mirjana
 53. Trifković A. Slobodanka
 54. Egersdofer H. Darko
 55. Marković M. Marina
 56. Stanković R. Predrag
 57. Ristić D. Dragomir
 58. Sokol S. Ružica
 59. Potkonjak N. Aleksandar
 60. Jovanović M. Milibor
 61. Sretenović S. Milica
 62. Cerović T. Zorica
 63. Vasilijević A. Dobrivoje
 64. Andrijević I. Milan
 65. Knežević J. Risto
 66. Nikolić J. Radmilo
 67. Jurić D. Vesna
 68. Plećaš D. Dušanka
 69. Subotić S. Slobodan
 70. Bralović M. Rodoljub
 71. Milovanović R. Branislav
 72. Stanković Z. Dragica
 73. Milisavljević B. Radiša
 74. Malinić B. Milica
 75. Malinić B. Jelena
 76. Joksimović J. Milisav
 77. Topalović B. Magdalena
 78. Kovačević M. Snežana
 79. Žarković V. Zorica
 80. Raos P. Vesela
 81. Vasiljević B. Nadežda
 82. Savić C. Nada
 83. Albić V. Srećko
 84. Pantić M. Radmila
 85. Rokvić D. Mirjana
 86. Joković M. Danica
 87. Lakić V. Slavica
 88. Petrović T. Prvoslavka
 89. Tripković M. Nada
 90. Glavaš N. Snježana
 91. Tomić Ž. Ivanka
 92. Ranđić R. Ljiljana
 93. Mitić S. Nenad
 94. Kučera F. Zvonimir
 95. Čepreganova V. Ljubica
 96. Žigić D. Gordana
 97. Veličković D. Boban
 98. Gluhajić R. Mara
 99. Predić D. Gorica
 100. Dželetović V. Vesna
 101. Burić S. Nada


Diplomirali 1982/1983. godine

 1. Đorđević Ž. Tomislav
 2. Ristić S. Miroslav
 3. Minjević Đ. Željko
 4. Savić S. Snežana
 5. Kranjec R. Katarina
 6. Gašić M. Verica
 7. Minić V. Milena
 8. Mihailović M. Predrag
 9. Dimitrijević D. Radmila
 10. Jaušovec I. Irena
 11. Veljković J. Dušan
 12. Čivljak F. Ambroz
 13. Pešić B. Miodrag
 14. Majstorović M. Rade
 15. Todorović N. Dragana
 16. Kirovski P. Slobodan
 17. Kozić R. Biljana
 18. Komarica Ž. Milenko
 19. Đorđević M. Dragiša
 20. Stojaković M. Vesna
 21. Gađanski D. Borislav
 22. Srdić Lj. Dubravka
 23. Petrović P. Aleksandra
 24. Janković S. Vladimir
 25. Falak A. Ljubica
 26. Milosavljević R. Slavka
 27. Nikolić P. Svetlana
 28. Jović N. Smiljana
 29. Cvetanović G. Radica
 30. Lovrić M. Nevenka
 31. Milojević S. Zorica
 32. Stanić D. Maja
 33. Tešović K. Branko
 34. Naunović S. Dragana
 35. Vasić T. Radoje
 36. Arsić M. Veroslava
 37. Babić Lj. Nada
 38. Jelić M. Lela
 39. Aleksić D. Goran
 40. Veljković S. Miroljub
 41. Radulović M. Zorica
 42. Legaz A. Igor
 43. Zarev C. Mirjana
 44. Ćatić S. Dobrila
 45. Mitrović S. Ljubiša
 46. Radosavljević S. Milica
 47. Jovanovski J. Živko
 48. Koprivica G. Snežana
 49. Jablanović R. Slavica
 50. Vladić S. Rade
 51. Žigić M. Dragan
 52. Vučurović V. Velika
 53. Popović M. Biljana
 54. Minić S. Dragan
 55. Paštar S. Dušan
 56. Nikolić D. Dragan
 57. Jerić S. Vera
 58. Jovanović R. Mila
 59. Ćirić G. Dragana
 60. Javorina Lj. Goran
 61. Mihajlov S. Miroslava
 62. Milanović M. Vladan
 63. Topčić A. Suljo
 64. Ivković D. Vera
 65. Tomaš P. Dragan
 66. Radisavljević M. Olgica
 67. Jocić R. Danko
 68. Poleksić M. Milutin
 69. Rešetar J. Zorica
 70. Tomić M. Dušan
 71. Terek M. Mate
 72. Stoja M. Slađana
 73. Matić Z. Miroslav
 74. Milanović Lj. Ljiljana
 75. Grajfenštajn R. Elizabeta
 76. Milošev B. Vladanka
 77. Kovljanić M. Danica
 78. Miloradović S. Duško
 79. Bašić E. Zećir
 80. Stanković B. Zorica


Diplomirali 1983/1984. godine

 1. Arsić Ž. Borivoj
 2. Brašanac D. Ljubiša
 3. Mijajlović D. Gordan
 4. Ignjatović B. Bojana
 5. Marjanović D. Dijana
 6. Igić M. Žana
 7. Kačkin G. Ljiljana
 8. Milutinović M. Božo
 9. Nakić D. Maja
 10. Novaković R. Milorad
 11. Milinković S. Svetlana
 12. Gajić D. Goran
 13. Milunov S. Radovan
 14. Malenović V. Marina
 15. Sokol M. Vesna
 16. Radičević Đ. Momir
 17. Tomanović M. Uroš
 18. Stevanović D. Milan
 19. Bogićević P. Ljubiša
 20. Spasić Ž. Emina
 21. Dragosavac M. Bosa
 22. Arsenović M. Miloš
 23. Vlahović D. Milan
 24. Cvetković M. Hristina
 25. Marković A. Dragana
 26. Dević L. Milorad
 27. Bešić D. Dragana
 28. Pavlović Č. Radoslav
 29. Krstić N. Dobrila
 30. Čabarkapa R. Milica
 31. Đurić D. Gordana
 32. Prpa M. Vlastimir
 33. Stefanović I. Ljiljana
 34. Marinčić R. Dragan
 35. Radulović S. Dmitar
 36. Ilić N. Dragana
 37. Pavlović R. Nadežda
 38. Banjević M. Boris
 39. Mihajlović B. Ljiljana
 40. Veličković R. Vedran
 41. Jovanović R. Milica
 42. Miljković M. Nikola
 43. Jablanov J. Gordana
 44. Kandić R. Jugoslav
 45. Ćosić P. Slavica
 46. Jovanović S. Zorica
 47. Petrov R. Gordana
 48. Gluščević S. Milena
 49. Tanović N. Predrag
 50. Pavlović S. Biserka
 51. Pavićević R. Dragan
 52. Žigmond A. Nandor
 53. Antonijević M. Ljiljana
 54. Pupavac Ž. Ljiljana
 55. Gajić Ž. Dragica
 56. Popović J. Zoran
 57. Pavlović Lj. Radoje
 58. Lukić C. Aleksandar
 59. Gligorijević M. Mirjana
 60. Tomas I. Jelica
 61. Cakić P. Nenad
 62. Marković R. Milovan
 63. Ivezić M. Snežana
 64. Ivanović M. Radoslava
 65. Kapetanović F. Armin
 66. Marković M. Zoran
 67. Bojić Ž. Dragan
 68. Milović M. Biljana
 69. Medenica M. Olivera
 70. Išić Ž. Saša
 71. Urošević M. Mirjana
 72. Arežina M. Mira
 73. Joksimović G. Paulina
 74. Bogićević Ž. Danica
 75. Stolić S. Jelena
 76. Purić D. Bojana
 77. Antonijević T. Ljubezna
 78. Tošić D. Dragica
 79. Kovačević S. Jasminka
 80. Zafirović S. Tihomir
 81. Panović S. Ružica
 82. Radivojević D. Zlatomir
 83. Janjić R. Ivana
 84. Vuković M. Ljiljana


Diplomirali 1984/1985. godine

 1. Đorđević S. Snežana
 2. Radojković R. Ivan
 3. Komarica A. Novica
 4. Nikolić N. Dragana
 5. Stojanović D. Vera
 6. Kalabić V. Nada
 7. Brnjada I. Tatjana
 8. Tomić D. Tanasko
 9. Kureš L. Momčilo
 10. Milovanović Z. Radiša
 11. Ličanin S. Olga
 12. Malušić V. Miodrag
 13. Kaljević D. Miloš
 14. Simjanovski V. Boce
 15. Radaković R. Slobodan
 16. Đikanović M. Veselinka
 17. Savić V. Dragan
 18. Ćirić M. Mirjana
 19. Džombić M. Vesna
 20. Klajn E. Ljubomir
 21. Katić P. Olivera
 22. Dabić D. Jelena
 23. Ćurčija N. Radomir
 24. Jeremić S. Ljubica
 25. Hajdin P. Anka
 26. Ljujić M. Božidar
 27. Đuran Đ. Jagoda
 28. Dovčevski T. Ljubica
 29. Jekić R. Ljubica
 30. Novović Đ. Radule
 31. Ranković M. Mirjana
 32. Milenković M. Mirjana
 33. Rajačić M. Snežana
 34. Negovan Ž. Predrag
 35. Bošković L. Ljiljana
 36. Kovačević D. Nikola
 37. Borojević B. Dragoljub
 38. Čubrić N. Đorđe
 39. Stekić B. Mirjana
 40. Domanović M. Tomislav
 41. Crmarić Lj. Ljiljana
 42. Skerl Z. Vesna
 43. Race Z. Iztok
 44. Sokolović M. Željko
 45. Lolić F. Dragan
 46. Raspopović M. Jadranka
 47. Popović M. Nikola
 48. Žugić M. Ružica
 49. Zarić V. Miloš
 50. Jakić N. Dragana
 51. Rešić M. Sead
 52. Vasilev P. Bojan
 53. Novaković M. Vladanka
 54. Petrović S. Svilana
 55. Knežević Đ. Jovan
 56. Đokić B. Ljiljana
 57. Unkašević B. Tomislav
 58. Maksimović R. Jelica
 59. Živković Ž. Snežana
 60. Miljković B. Dragan
 61. Tajić N. Zlatan
 62. Đorđević B. Marina
 63. Bolog-Mutrn J. Marta
 64. Stojanović I. Nikola
 65. Cvijetić Š. Branko
 66. Vuković R. Ljiljana
 67. Radočaj M. Vesna
 68. Mladenović D. Siniša
 69. Kuvekalović M. Aleksandar
 70. Rabrenović D. Maja
 71. Zolnai A. Žolt
 72. Stojković B. Marija
 73. Mihajlović J. Bojana
 74. Mladenović M. Rajka
 75. Prica M. Željko
 76. Živanović A. Slobodan
 77. Vukotić M. Dragan
 78. Mihajlović H. Živica
 79. Ocokoljić M. Slađana
 80. Đurić V. Ljiljana
 81. Jovanović D. Sunčica
 82. Bušbaher J. Eduard


Diplomirali 1985/1986. godine

 1. Rankov S. Ljubica
 2. Vasiljević M. Svetlana
 3. Vukašinović S. Milka
 4. Nešković M. Nataša
 5. Rabrenović V. Spomenka
 6. Stipić N. Tatjana
 7. Mihajlović Ž. Branislav
 8. Vasilić G. Nevena
 9. Konstantinović R. Filip
 10. Pavlović P. Dragana
 11. Kosanović P. Biljana
 12. Erdeš I. Ilona
 13. Obradović P. Zoran
 14. Prokopić Ž. Snežana
 15. Nedović M. Tomislav
 16. Stanković B. Ljubinka
 17. Đere I. Robert
 18. Jelić D. Anđelka
 19. Šarac M. Milutin
 20. Kilibarda D. Vera
 21. Aleksić Č. Dragana
 22. Kadić V. Zoran
 23. Tomić K. Gorica
 24. Vlasonjić Z. Dubravka
 25. Dimitrijević M. Dejan
 26. Vučetić K. Živka
 27. Kandić M. Gordana
 28. Pavlović D. Mariola
 29. Tomić J. Vesna
 30. Ilić J. Nenad
 31. Jelić S. Jasna
 32. Dmitrović R. Vito
 33. Đurković R. Vesna
 34. Stamatović M. Dejan
 35. Popović V. Dragana
 36. Mrkaljević R. Čedo
 37. Pajić S. Milenija
 38. Stoilović V. Ljiljana
 39. Mitrović V. Milan
 40. Ilić N. Ljiljana
 41. Sečanski S. Vesna
 42. Filipović M. Milan
 43. Ristić M. Rada
 44. Ječmenica M. Mirjana
 45. Manić P. Dragan
 46. Spasić A. Zorica
 47. Krunić Đ. Katarina
 48. Pavlović B. Tomislav
 49. Joksimović T. Ilija
 50. Đorđević Đ. Jovan
 51. Titić V. Olivera
 52. Lalović T. Radmila
 53. Stankov T. Slavka
 54. Saiti I. Naim
 55. Kovačević V. Marina
 56. Mišić G. Zoran
 57. Jovanović M. Darinka
 58. Kanurić N. Tatjana
 59. Kovačević M. Nataša
 60. Živanić M. Ana
 61. Nikolić V. Ljiljana
 62. Mladenović S. Verica
 63. Tešić P. Svetlana
 64. Jevtić M. Marija
 65. Kašca C. Alida
 66. Jakšić N. Senka
 67. Filipović M. Zorica
 68. Stanković M. Marica
 69. Lukić A. Biljana
 70. Milović M. Vera
 71. Davidov R. Stevan
 72. Davidović Lj. Dušan
 73. Đurović P. Mirjana
 74. Popadić V. Tanja
 75. Spasojević M. Mirjana
 76. Dimitrijević D. Darko
 77. Borovnica D. Danilo
 78. Ajzerle Z. Mario
 79. Držajić T. Vesna
 80. Marković R. Mirjana
 81. Kojović M. Slavica
 82. Blagojević R. Petar
 83. Aćimović M. Dušanka
 84. Đorđević S. Dejan
 85. Kovačević L. Dušanka
 86. Radaković J. Ljiljana
 87. Blagojević A. Snežana
 88. Vidić V. Marjan
 89. Ilić B. Goran
 90. Ercegović I. Miomir
 91. Vasiljković M. Slavoljub
 92. Manov S. Aleksandar
 93. Mraković R. Magdalena


Diplomirali 1986/1987. godine

 1. Radojević V. Slobodan
 2. Marković R. Divna
 3. Pantić V. Smilja
 4. Pavlović R. Živana
 5. Pantović B. Stanica
 6. Marinković V. Nataša
 7. Seizović D. Zoran
 8. Matić M. Biljana
 9. Ogrizović D. Mirjana
 10. Stanković S. Gorica
 11. Stojanović A. Milica
 12. Todorić S. Dragana
 13. Adnađević D. Ljiljana
 14. Marković M. Svetlana
 15. Mićović M. Konstadin
 16. Hajdin P. Savka
 17. Vuković M. Rastko
 18. Rakonjac R. Ivanka
 19. Marković Đ. Suzana
 20. Đaković V. Gorica
 21. Milosavljević N. Mirjana
 22. Nikolić K. Petar
 23. Pejoska B. Vesna
 24. Petrović R. Dobrila
 25. Petrović R. Sanja
 26. Lakićević V. Slavka
 27. Gradištanac M. Dragana
 28. Božić Đ. Đurđevka
 29. Đurišić N. Milovan
 30. Nenadov S. Verica
 31. Stojanović T. Zoran
 32. Hadžić V. Melita
 33. Trenkić M. Branimir
 34. Jovanović M. Stevan
 35. Knežević R. Dobrinka
 36. Prokić Đ. Donka
 37. Janković M. Vladislav
 38. Stošić S. Marijan
 39. Jovanović S. Kata
 40. Pribičević L. Lidija
 41. Kolenc M. Aleksandra
 42. Vučić Ž. Dragan
 43. Bratić D. Nebojša
 44. Martinov J. Milorad
 45. Jakšić S. Vojkan
 46. Gudalo B. Katarina
 47. Trajković Č. Snežana
 48. Mihajlović D. Svetlana
 49. Nikolić S. Suzana
 50. Milunović M. Dragoslav
 51. Rebić N. Milan
 52. Petrović L. Tatjana
 53. Slović I. Jasna
 54. Švabić S. Jasmina
 55. Mihajlov S. Marica
 56. Jevtović V. Marijana
 57. Zeljković S. Željka
 58. Sredojević D. Dragana
 59. Kostić M. Zoran
 60. Todorović D. Dragana
 61. Vasović M. Dragan
 62. Popadić N. Gradimirka
 63. Vuksanović I. Zorica
 64. Zorić M. Mirjana
 65. Minić D. Snežana
 66. Stanković H. Svetislav
 67. Ristović Z. Zorka
 68. Marcel Cece Balamou
 69. Vukušić T. Irena
 70. Šimić N. Ankica
 71. Jovanović B. Ljiljana
 72. Božić Ć. Đorđe
 73. Kovačević Ž. Ljubica
 74. Karuović M. Jovan
 75. Novaković M. Dragana
 76. Stefanov B. Nevena
 77. Mikić S. Marija
 78. Andonov E. Nataša


Diplomirali 1987/1988. godine

 1. Mirković L. Miodrag
 2. Cvetkova S. Cvetanka
 3. Korać V. Ivan
 4. Kaštelan I. Ante
 5. Rumiha M. Miroslava
 6. Petrović M. Tatjana
 7. Stevanović M. Vesna
 8. Cvetković S. Dragana
 9. Kusurović M. Stevan
 10. Dragović I. Vladimir
 11. Tadić V. Nada
 12. Kovačević Lj. Miroslav
 13. Bojović M. Gordana
 14. Armenulić R. Gordana
 15. Matić M. Miodrag
 16. Dimitrijević D. Brankica
 17. Nešković I. Gordana
 18. Marković D. Slavica
 19. Radovanović M. Željko
 20. Ognjanović D. Zoran
 21. Glođevic T. Ljubica
 22. Marković S. Željko
 23. Grbić S. Mirjana
 24. Ristić S. Ljiljana
 25. Radivojević B. Lidija
 26. Subotić N. Ljiljana
 27. Ostojić D. Mirjana
 28. Urošević B. Dragan
 29. Petković B. Milanka
 30. Stojanović V. Marko
 31. Bingulac S. Slavica
 32. Todorović B. Marija
 33. Lacmanović D. Milena
 34. Živković S. Jovanka
 35. Mihailović D. Olivera
 36. Stanišić T. Predrag
 37. Kramer D. Diana
 38. Ležaje D. Željko
 39. Živanović M. Gordana
 40. Farah A. Ilijas
 41. Vranić Ž. Milan
 42. Veličković S. Nevenka
 43. Kurepa Đ. Jurij-Arhimed
 44. Lješević Ž. Marina
 45. Zlatković V. Radivoje
 46. Mihailović D. Nebojša
 47. Simić M. Dragan
 48. Ninković O. Zoran
 49. Janković R. Gordana
 50. Ilić S. Maja
 51. Krupniković D. Nataša
 52. Popović D. Jasna
 53. Starčević M. Mirjana
 54. Kalmarević J. Jovanka
 55. Subotić M. Radmila
 56. Veljković A. Sanja
 57. Tomić M. Svetlana
 58. Babić T. Tanja
 59. Jovanović J. Slavica
 60. Stankov T. Dragan
 61. Milenković R. Goran
 62. Vasiljević G. Despet
 63. Divac V. Dragić
 64. Gligorijević B. Vojkan
 65. Mišković T. Nenad
 66. Karapandžić M. Ljiljana
 67. Minković J. Tatjana
 68. Ristić R. Žarko
 69. Kaurović M. Vesna
 70. Ristović V. Zorana
 71. Eraković R. Jasmina
 72. Protić K. Radivoj
 73. Radžić R. Vesna
 74. Nikolić S. Dragan
 75. Antonijević D. Zoran
 76. Nikolić D. Dragan
 77. Rakić B. Biljana
 78. Ven J. Marija
 79. Krnić A. Dragana
 80. Lazović M. Goran
 81. Pavićević N. Mila
 82. Milić M. Boro
 83. Nikolić V. Dragan
 84. Nikolić B. Anica
 85. Dimitrijević D. Svetlana
 86. Lujanov M. Lepa
 87. Strnad P. Ljiljana
 88. Kočović K. Gordana
 89. Mladenović A. Gordana
 90. Babić M. Gordana
 91. Andrejević R. Nadica
 92. Nikolić D. Milan
 93. Novaković P. Miodrag
 94. Tanasković D. Nenad
 95. Lipovac A. Mira
 96. Milinković Z. Darko


Diplomirali 1988/1989. godine

 1. Perin Đ. Nikola
 2. Ilišić-Ješić Radmila
 3. Vasiljević S. Ljiljana
 4. Popović V. Zorana
 5. Grujić R. Rajko
 6. Kratica J. Jozef
 7. Ralić P. Vladan
 8. Pejčić T. Zorica
 9. Đurić R. Slaviša
 10. Simić S. Slobodan
 11. Dostanić D. Goran
 12. Apostolska Č. Tatjana
 13. Gogić S. Goran
 14. Kovačević M. Zorana
 15. Kovačević M. Dragana
 16. Mitrović D. Miša
 17. Petrić J. Zoran
 18. Šipoš Đ. Elvira
 19. Milojević R. Dušica
 20. Kopecki A. Marta
 21. Savović M. Dragana
 22. Kaluđerović M. Ranka
 23. Vasić D. Radmila
 24. Vajović P. Mirjana
 25. Vitošević M. Vladimir
 26. Šabanović N. Nada
 27. Tomašević N. Danilo
 28. Radulović S. Milena
 29. Krasić R. Goran
 30. Basta Đ. Dragan
 31. Vujović M. Nadica
 32. Radenković B. Snežana
 33. Stanković G. Ljiljana
 34. Janaćković V. Draginja
 35. Popović S. Dragana
 36. Janković D. Obrad
 37. Tucaković M. Siniša
 38. Aćimović D. Zorica
 39. Parežanin N. Gajo
 40. Vukićević V. Ratimir
 41. Đorđević D. Životije
 42. Subotić V. Sonja
 43. Mitrinović S. Igor
 44. Kovrlija Đ. Draženka
 45. Petrović T. Marjan
 46. Stijaković B. Svetlana
 47. Filipović D. Vesna
 48. Miletić D. Mićo
 49. Bebić Lj. Miodrag
 50. Lazarević S. Zorica
 51. Petrović Z. Zoran
 52. Batočanin Lj. Nenad
 53. Đorđević D. Slađana
 54. Živanović B. Ivan
 55. Erić Lj. Aleksandra
 56. Damjanov S. Marija
 57. Korolija Ž. Svjetlana
 58. Ljubičić D. Đorđe
 59. Radivojević B. Zorica
 60. Todorović M. Gordana
 61. Karleuša V. Dragana
 62. Stević M. Stevo
 63. Paskota J. Mirko
 64. Marković N. Dragan
 65. Nedeljković M. Nenad
 66. Radisavljević T. Ljiljana
 67. Živojinov D. Nevena
 68. Mojsilović D. Ratko
 69. Madžarević A. Tatjana
 70. Fejzula S. Jadranka
 71. Cvetković M. Nataša
 72. Budimir M. Gordana
 73. Čabarkapa T. Marina
 74. Radošević M. Predrag
 75. Radenović J. Davor
 76. Tomašević G. Gordana


Diplomirali 1989/1990. godine

 1. Mihajlović Lj. Mirjana
 2. Kijevčanin Dž. Azra
 3. Stepić V. Slavica
 4. Đorđević I. Dragoljub
 5. Đoviš M. Miroslav
 6. Velimirović V. Dragan
 7. Azdejković B. Dragan
 8. Đurišić N. Mijodrag
 9. Kojić R. Snežana
 10. Mitić S. Dragiša
 11. Momčilović J. Dragana
 12. Marić J. Branko
 13. Lilić M. Goran
 14. Mirić V. Aleksandra
 15. Šantrić M. Slavica
 16. Mirović Ž. Ilija
 17. Vugdelija J. Milan
 18. Andreić M. Jovan
 19. Katić A. Dragana
 20. Marović V. Mirko
 21. Tošić J. Milan
 22. Čović L. Mladen
 23. Protić B. Despina
 24. Marović Lj. Tatjana
 25. Filipović S. Goran
 26. Pešić D. Gordana
 27. Skrbinšek Đ. Lidija
 28. Pantić S. Radosav
 29. Mijušković D. Dragana
 30. Davidović N. Miloš
 31. Mitrović M. Dejan
 32. Brkanović B. Milan
 33. Trifunović M. Nenad
 34. Spasić B. Ljubiša
 35. Isaković M. Mirjana
 36. Bogdanović M. Gordana
 37. Stojanov K. Stevica
 38. Ponjavić G. Nebojša
 39. Dmitrić T. Vesna
 40. Antić B. Biljana
 41. Boreli F. Dragana
 42. Borisavljević P. Mirjana
 43. Đokić Ž. Tomislav
 44. Lakić B. Nikola
 45. Vuković Lj. Nataša
 46. Dražović B. Ljiljana
 47. Janković D. Duško
 48. Kapor M. Olivera
 49. Cvetić D. Srboljub
 50. Žunić D. Jasna
 51. Čogurović V. Dubravka
 52. Dubaić J. Biljana
 53. Radovanović S. Milomir
 54. Roljić N. Dragana
 55. Jelenković S. Marina
 56. Bojović M. Vera
 57. Rnjak Đ. Vesna
 58. Todorović B. Dragana
 59. Jirček A. Branko
 60. Marković R. Tatjana
 61. Manojlović M. Marija
 62. Glušica I. Momir
 63. Stanković S. Marija
 64. Čikonjić Ž. Vesna
 65. Savić Lj. Aleksandar
 66. Popović Ž. Zoran
 67. Aranđelović D. Ivan
 68. Garašanin J. Slobodan
 69. Kubura N. Željko
 70. Pavlović S. Radmila
 71. Rančić V. Lidija
 72. Knezić N. Olgica
 73. Milovanović M. Biljana
 74. Marković B. Tatjana
 75. Atanasković R. Katarina
 76. Filipović I. Zora
 77. Veljković J. Eva
 78. Okičić A. Nermin
 79. Radovanović G. Mila
 80. Lavrnić L. Veljko
 81. Ščančar Z. Stevan
 82. Mladenović D. Ljubiša


Diplomirali 1990/1991. godine

 1. Popović N. Dragan
 2. Nikolić S. Dragan
 3. Stojković M. Borka
 4. Rajačić B. Lidija
 5. Đukić S. Rajka
 6. Đurišić Lj. Marina
 7. Trajković K. Nenad
 8. Dunđerović S. Jasmina
 9. Milunović M. Tatjana
 10. Mrvoš B. Dušan
 11. Šimšić S. Ljiljana
 12. Todorović M. Snežana
 13. Dragosavac M. Dragana
 14. Roganović M. Jelena
 15. Belić B. Dušanka
 16. Petrović B. Ivan
 17. Bogdanović M. Dragan
 18. Matović B. Tamara
 19. Sarić S. Iva
 20. Topalov Ž. Ana
 21. Ivetić M. Dragan
 22. Doder O. Saša
 23. Đokić S. Marija
 24. Neoričić M. Vesna
 25. Balaban M. Mira
 26. Cakić C. Ljiljana
 27. Božić S. Gordana
 28. Lukić R. Dušica
 29. Ogar M. Dragoslav
 30. Tomašević M. Radmila
 31. Gačević J. Aleksandra
 32. Surla S. Biljana
 33. Dujović Lj. Zdenko
 34. Fradi M. Vera
 35. Petrović M. Snežana
 36. Damnjanović T. Vesna
 37. Šćepanović D. Danojla
 38. Grgić V. Olivera
 39. Marković C. Snežana
 40. Tintor Z. Zoran
 41. Pantelić R. Biljana
 42. Živanović J. Dragan
 43. Sućević D. Jasna
 44. Grbić S. Vukica
 45. Božinovska S. Snežana
 46. Petrović S. Vera
 47. Milanović M. Pero
 48. Milutinović B. Slavka
 49. Prokopić Ž. Velizar
 50. Danilović M. Vesna
 51. Nešković Ž. Marina
 52. Vojinović Lj. Mirko
 53. Ćirić P. Nataša
 54. Boban M. Sanja
 55. Jovanović V. Svetlana
 56. Živanović M. Zoran
 57. Marković C. Stanislav
 58. Kovačević P. Sanja
 59. Lazarević N. Branka
 60. Bojković B. Divna
 61. Bajčetić G. Jelena
 62. Matković L. Stanka
 63. Matković L. Slobodanka
 64. Spasenović D. Tatjana
 65. Živanović T. Zorica
 66. Seničić M. Aleksandar
 67. Gligorijević D. Zoran
 68. Grubić S. Biljana
 69. Milenković M. Olivera
 70. Onodi J. Piroška
 71. Stanković M. Goran
 72. Žaković R. Stanislav
 73. Novičić D. Dragan
 74. Sredojević M. Savo
 75. Zamahajev V. Biljana
 76. Živanović V. Milan
 77. Golubović M. Violeta
 78. Berger S. Vladimir
 79. Hrga Z. Heliodor
 80. Grčki M. Tatjana
 81. Radojević B. Gordana
 82. Vicković V. Sanja
 83. Pešić R. Dragana
 84. Nikolić Đ. Dragana
 85. Nadlački B. Borjana
 86. Pejović B. Jelena
 87. Vujnović Đ. Dario
 88. Lipovac N. Ljudmila
 89. Arsić V. Dejan
 90. Stefanov J. Zoran
 91. Matić D. Snežana
 92. Gardašević D. Milanka


Diplomirali 1991/1992. godine

 1. Nedić M. Naum
 2. Mitrović M. Zoran
 3. Bitos T. Hristos
 4. Šalinački B. Milica
 5. Kastratović R. Zoran
 6. Stojiljković S. Tanja
 7. Pešić S. Gordana
 8. Ignjić C. Biljana
 9. Stošić S. Mirjana
 10. Đapić P. Lenka
 11. Milovanović M. Marina
 12. Milošević T. Snežana
 13. Leković P. Sanja
 14. Ilić Z. Slađana
 15. Bosnić S. Ljiljana
 16. Mićić V. Jasmina
 17. Stanković S. Slađana
 18. Račić M. Snežana
 19. Malnar J. Ranka
 20. Jelić D. Zorica
 21. Brezičanin V. Snežana
 22. Aksić M. Aleksandra
 23. Kuljak J. Tatjana
 24. Dondur D. Tatjana
 25. Buga P. Kornelija
 26. Milutinović R. Jasmina
 27. Stojković M. Sunčica
 28. Plavšić D. Branislava
 29. Bulatović S. Aleksandar
 30. Šuljagić R. Olivera
 31. Omić H. Fahira
 32. Milojković S. Olivera
 33. Radojević V. Gordana
 34. Filipović B. Gordana
 35. Mitrović Lj. Senka
 36. Kiš L. Tatjana
 37. Čović Lj. Snežana
 38. Lalić A. Milanka
 39. Despotović A. Jovanka
 40. Pantić V. Sanja
 41. Dudić J. Gordana
 42. Čanić P. Tanja
 43. Marić S. Vesna
 44. Kolbert E. Aleksandra
 45. Metanijevska M. Marina
 46. Cvetković B. Miodrag
 47. Dobrić R. Boško
 48. Stanojčić D. Ljiljana
 49. Konečni A. Aleg
 50. Jevtić M. Jasna
 51. Jović S. Vanja
 52. Vlahović R. Željko
 53. Jegdić T. Ina
 54. Popović I. Maja
 55. Guševac K. Olja
 56. Obradović M. Slavijanka
 57. Dromnjak M. Aleksandar
 58. Đurić O. Goran
 59. Popović S. Jelena
 60. Paunović V. Jelena
 61. Vasović V. Smiljana
 62. Marković D. Biljana
 63. Nikolić T. Aleksandra
 64. Kokotović D. Maja
 65. Đurđević Lj. Željko
 66. Simić M. Gordana
 67. Brusić B. Jelena
 68. Volić M. Tihomir
 69. Timčić V. Omer
 70. Panić T. Aleksandra
 71. Gluvačević B. Vesna
 72. Dumić M. Marko
 73. Marinković M. Aleksandra


Diplomirali 1992/1993. godine

 1. Đurčić Ž. Dragan
 2. Lazić L. Aleksandra
 3. Milašinović D. Miloš
 4. Martić M. Milan
 5. Marjanović D. Dragana
 6. Karapandžić Lj. Radovan
 7. Soković B. Milibor
 8. Andrić A. Živadin
 9. Cvetić M. Ljubiša
 10. Marjanović V. Dragana
 11. Ranđelović D. Ivan
 12. Grujić N. Vladimir
 13. Vasić S. Dragana
 14. Kulić A. Davor
 15. Ranković V. Srđan
 16. Puškaš L. Lidija
 17. Malešević J. Branko
 18. Janković M. Dragan
 19. Pejčić D. Zoran
 20. Vrhovšek M. Gorjana
 21. Bugarinović A. Ivan
 22. Petrašinović M. Aleksandra
 23. Filipović M. Dragan
 24. Živković P. Ksenija
 25. Đuretanović D. Milan
 26. Aleksić T. Smiljka
 27. Trifunović N. Zoran
 28. Vulin B. Tanja
 29. Opačić T. Branka
 30. Kojić G. Sanja
 31. Stišović R. Bojana
 32. Bonić B. Branka
 33. Knežević M. Zorica
 34. Pušica D. Milan
 35. Žarkov M. Maja
 36. Pejović R. Ljubica
 37. Kovačević D. Verica
 38. Božović T. Vladan
 39. Mirković M. Dragana
 40. Rajačić B. Mirjana
 41. Komnenović P. Violeta
 42. Krsmanović M. Milanko
 43. Nedeljković D. Vladan
 44. Đorđević C. Olivera
 45. Jelić Ž. Svetlana
 46. Filipović D. Aleksandra
 47. Kekanović N. Nives
 48. Vuletić S. Mirjana
 49. Vukotić Đ. Branislav
 50. Jovanović I. Zoran
 51. Milović R. Ljiljana
 52. Tatalović M. Dragana
 53. Jevtović M. Dobrinka
 54. Vasiljević M. Nebojša
 55. Terzić B. Miloš
 56. Lalatović R. Nenad
 57. Jerković M. Marina
 58. Janičić Đ. Predrag
 59. Lisica Đ. Marija
 60. Mitić S. Sandra
 61. Zotović B. Maja
 62. Radnović M. Milena
 63. Vujinović P. Vanja
 64. Đokić Ž. Jelena
 65. Savić R. Branimir
 66. Blagojević R. Milanka
 67. Tahirović V. Tatjana
 68. Nojner S. Anđelka
 69. Drmanović V. Siniša
 70. Filipović J. Vladimir
 71. Jovanović Ž. Božidar
 72. Miloradović S. Ivana
 73. Janjić S. Aleksandra
 74. Marinković S. Darko
 75. Blažek A. Barbara
 76. Rasulić P. Aleksandar
 77. Jovanović N. Jelena
 78. Brkić Lj. Duško
 79. Bogdanović S. Jovanka
 80. Đurić R. Nataša
 81. Pantelić T. Olivera
 82. Mirosavljević M. Zorica
 83. Novičić D. Vera


Diplomirali 1993/1994. godine

 1. Ristić S. Bojan
 2. Filipović R. Nataša
 3. Stojanović S. Jelena
 4. Otović S. Mirjana
 5. Babić N. Slobodan
 6. Šoljaga Lj. Valentina
 7. Nenadić M. Goran
 8. Jakovljević R. Zorana
 9. Pavlović R. Zorica
 10. Jeremić T. Vladeta
 11. Đorđević D. Tatjana
 12. Jelenković B. Natalija
 13. Keleze S. Suzana
 14. Kostov M. Nataša
 15. Marangudakis G. Georgios
 16. Eremić M. Ana
 17. Radulović R. Zoran
 18. Ivković Lj. Suzana
 19. Stojiljković S. Dragan
 20. Pantelić M. Gordana
 21. Karpetas G. Milijadis
 22. Pantić J. Vojislav
 23. Stojanović G. Ljiljana
 24. Stanić D. Milan
 25. Nešić S. Vladimir
 26. Vukosavljević O. Ljubica
 27. Petrović M. Dušica
 28. Marković R. Olivera
 29. Vasiljević V. Ljubomir
 30. Mujičić J. Vesna
 31. Skorić M. Svetlana
 32. Dević D. Slobodanka
 33. Đokić Z. Oprolećovana
 34. Ćulibrk V. Milan
 35. Maksimović Lj. Zoran
 36. Sokić M. Čedomir
 37. Jovanović D. Ivana
 38. Blagojević M. Pavle
 39. Manigoda V. Goran
 40. Đorđević M. Vesna
 41. Grabovska Radivojević M. Milena
 42. Lekić Ć. Goran
 43. Jeveričić R. Milunka
 44. Petrović S. Slađana
 45. Novak V. Dragan
 46. Krstić M. Vladan
 47. Bojović V. Vladimir
 48. Novaković M. Goran
 49. Samardžija M. Jasmina
 50. Stojanović M. Zoran
 51. Spasić J. Irena
 52. Petković D. Branka
 53. Gugolj M. Mira
 54. Odalović D. Žana
 55. Novičić D. Maja
 56. Jojić D. Duško
 57. Pajović T. Milojko
 58. Lazić P. Aleksandra
 59. Maksimović R. Nataša
 60. Milivojević J. Aleksandra
 61. Katanić T. Jelisaveta
 62. Đurić J. Dragana
 63. Terzić D. Andrija
 64. Bogdanović S. Milena
 65. Miljković Z. Tatjana
 66. Tanasijević D. Sanja
 67. Rovčanin A. Himzo
 68. Petrišorović Lj. Dragan
 69. Đorđević R. Vesna
 70. Cerovac S. Nenad
 71. Rakić R. Jasmina
 72. Branković T. Zoran
 73. Krivokapić M. Siniša
 74. Đorđević T. Dragan
 75. Radovanović M. Maja
 76. Todorović R. Rade
 77. Stojsavljević J. Dragana
 78. Stamenčić M. Dušan
 79. Varnica A. Nebojša
 80. Beović P. Renata
 81. Janković S. Gordana
 82. Lazarević B. Milanka
 83. Nikčević B. Dragan
 84. Bosnić Č. Novica
 85. Anđelković T. Sanja
 86. Malik T. Vladimir
 87. Todorović T. Valerija
 88. Petrović Z. Jelena
 89. Dasukidis J. Maja
 90. Stojanović D. Ljiljana
 91. Slavković S. Svetlana
 92. Janković S. Vesna
 93. Vidović B. Dragan
 94. Dunjić R. Vanja
 95. Bošković K. Željko
 96. Marjanović R. Marija
 97. Prica N. Gordana
 98. Bajčetić V. Nataša
 99. Ješić N. Siniša


Diplomirali 1994/1995. godine

 1. Kešelj V. Vlado
 2. Petrović P. Tanja
 3. Nikolić T. Nebojša
 4. Mucić I. Slađana
 5. Malkov N. Saša
 6. Šešum Č. Vesna
 7. Tričković M. Maja
 8. Janjić Z. Tijana
 9. Milosavljević M. Nikola
 10. Tasić R. Boža
 11. Šarić M. Dragomir
 12. Ivankić R. Gradimir
 13. Veličković S. Biljana
 14. Vukmirović N. Srđan
 15. Kečkić J. Dragoljub
 16. Anić R. Ivan
 17. Mahđik M. Aleksandar
 18. Uzunović D. Jelena
 19. Martać D. Vesna
 20. Marković Z. Vladimir
 21. Jovanović D. Gordana
 22. Kordić Lj. Stevan
 23. Kulezić Ž. Predrag
 24. Sineš K. Gabor
 25. Petković S. Sanja
 26. Popović B. Boban
 27. Vančetović P. Marija
 28. Kovačević B. Svetlana
 29. Omrčen J. Damir
 30. Filipović V. Dejan
 31. Marinković R. Rastko
 32. Milutinović S. Snežana
 33. Ristić Ž. Miroslav
 34. Jovanović V. Vesna
 35. Obradović B. Ljiljana
 36. Korać M. Verica
 37. Marinković M. Boban
 38. Jovičić T. Jelena
 39. Kecman N. Ivona
 40. Ječmen V. Jana
 41. Miletić L. Zoran
 42. Bakić V. Radoš
 43. Radunović V. Jelena
 44. Mladenović M. Marijana
 45. Stevanović P. Stevka
 46. Vasiljević M. Violeta
 47. Matić S. Marija
 48. Lazić M. Goran
 49. Stanković Lj. Mirjana
 50. Jovović V. Aleksandra
 51. Đorić B. Dragan
 52. Vidanović I. Lidija
 53. Marković V. Miroslav
 54. Jevtić D. Dragica
 55. Vancaš M. Sanja
 56. Stevanović V. Đuka
 57. Pavlović M. Natalija
 58. Rakić A. Slobodan
 59. Pantović V. Dragana
 60. Grabar J. Goran
 61. Grujičić V. Marija
 62. Žarić R. Tatjana
 63. Petrović M. Maja
 64. Milivojević Lj. Zlatan
 65. Mavridis T. Vasilios
 66. Pisarević M. Radmila
 67. Pantelić M. Lidija
 68. Paranos Ž. Irena
 69. Kocić R. Saša
 70. Kukić M. Tatjana
 71. Janković M. Jelina
 72. Jovović M. Milena
 73. Živkov M. Vesna
 74. Pejović R. Ljubica
 75. Perović M. Katarina
 76. Crnogorac N. Gordana
 77. Selaković O. Lucija
 78. Žižić V. Anđela
 79. Popović M. Mirjana
 80. Hatjigianis D. Apostolos
 81. Đorojević P. Vera
 82. Radosavljević S. Željko
 83. Bošnjović N. Biljana
 84. Pucanović S. Zoran
 85. Krgović V. Zorica
 86. Popović I. Petar
 87. Kanjo S. Stevan
 88. Ljubenović T. Ivana
 89. Zdravković D. Dragan
 90. Rackov L. Miloš
 91. Jelisavčić S. Dragana
 92. Dragićević V. Ljubica
 93. Albijanić Z. Miloljub
 94. Lazić V. Aleksandar
 95. Dragosavac M. Svetlana
 96. Đorđević B. Saša
 97. Stojković A. Dragan
 98. Generalski J. Tatjana
 99. Prvulović R. Zorica
 100. Vučković D. Mirjana
 101. Pjević N. Vladimir
 102. Rašajski S. Marija
 103. Tešankić M. Smiljana


Diplomirali 1995/1996. godine

 1. Božinović T. Bojan
 2. Milosavljević Ž. Jasmina
 3. Rvović D. Draginja
 4. Sahter M. Snežana
 5. Talijan M. Olivera
 6. Tešić R. Željko
 7. Cigić F. Elizabeta
 8. Milišić M. Sanda
 9. Švabić R. Saša
 10. Božin S. Vladimir
 11. Hotomski P. Mirjana
 12. Vlahović B. Tatjana
 13. Rudić V. Tatjana
 14. Ilić M. Danijela
 15. Perunović M. Tatjana
 16. Pavlović M. Petar
 17. Živanović D. Danijela
 18. Despotović S. Mihailo
 19. Ristović M. Radovan
 20. Gavrilović V. Danijela
 21. Krlić M. Jelena
 22. Najdanović Z. Zorana
 23. Đorđević R. Olivera
 24. Trmčić D. Ivana
 25. Todorović D. Dragana
 26. Obradović Lj. Predrag
 27. Stojković Ž. Danijela
 28. Ajduković D. Radoje
 29. Momić M. Tatjana
 30. Terzić R. Goran
 31. Filipović P. Sandra
 32. Nikolić P. Svetlana
 33. Dotlić I. Dražen
 34. Stefanović R. Snežana
 35. Ratković M. Ljiljana
 36. Popović V. Boško
 37. Kajali S. Luma
 38. Šćepanović S. Ana
 39. Zajc C. Ivana
 40. Kljajić S. Senka
 41. Toader N. Mirča
 42. Novak K. Emil
 43. Todorović B. Branka
 44. Ivankić Ž. Dejan
 45. Popović M. Dragoljub
 46. Pavlović D. Radojka
 47. Nikolić D. Marko
 48. Ivović S. Danijela
 49. Pavlović B. Dragan
 50. Urošević D. Sonja
 51. Kostić D. Vera
 52. Urošević D. Goran
 53. Petrović M. Nataša
 54. Blagojević S. Snežana
 55. Kandić M. Slobodan
 56. Glišić D. Branko
 57. Kolarić D. Vladimir
 58. Stojanović Z. Vesna
 59. Katanić V. Igor
 60. Kostadinović M. Violeta
 61. Vračar M. Ljiljana
 62. Ranković Lj. Dragoslav
 63. Janković M. Dragana
 64. Eraković L. Dubravka
 65. Jaraković V. Tamara
 66. Đorđević R. Gordana
 67. Ivanović R. Suzana
 68. Milkanović D. Olivera
 69. Kovačević Č. Stana
 70. Dudić I. Marko
 71. Krneta I. Nataša
 72. Bijedić N. Nina
 73. Dolenc E. Vesna
 74. Đuretić S. Predrag
 75. Čorokalo V. Branka
 76. Božović Đ. Radomir
 77. Jelisavac-Jevremović M. Vesna
 78. Glišević R. Zorica
 79. Vučetić M. Vesna
 80. Gligorić D. Milenko
 81. Teofilović R. Snežana
 82. Stević M. Julija
 83. Obradović R. Ankica
 84. Todorović I. Anđelka
 85. Malinović T. Nela
 86. Pušić D. Miloš
 87. Jaraković A. Vladan


Diplomirali 1996/1997. godine

 1. Nikić Č. Vladimir
 2. Laudanović Z. Mladen
 3. Medojević R. Ana
 4. Amanović R. Jelena
 5. Vujić Lj. Vesna
 6. Pavlović J. Nataša
 7. Plavšin M. Tamara
 8. Prica N. Suzana
 9. Koroman B. Dragana
 10. Stanojević B. Saša
 11. Marić N. Mirjana
 12. Damjanović S. Danijela
 13. Stojičić B. Jelena
 14. Mladenova J. Vesna
 15. Popović S. Gordana
 16. Jovanović Ž. Željka
 17. Popović Lj. Sandra
 18. Mihajlović Ž. Filip
 19. Knežević V. Miljan
 20. Đurković S. Slobodan
 21. Trivić M. Zoran
 22. Marković Lj. Nataša
 23. Stanojević G. Srđan
 24. Pavković Ž. Mila
 25. Dragutinović V. Aleksandra
 26. Stanković V. Marina
 27. Vidić M. Mladen
 28. Lalević B. Danica
 29. Gajić K. Vladan
 30. Milićević Z. Nataša
 31. Stančetić I. Vesna
 32. Malović Đ. Milana
 33. Jelovac R. Jelena
 34. Božin S. Vladimir
 35. Hadžić D. Slađana
 36. Tešanović J. Rada
 37. Šećerovski S. Slobodan
 38. Ivanović Ž. Svetlana
 39. Uskoković R. Vera
 40. Pavlov K. Milana
 41. Perić Z. Boban
 42. Stanković T. Nebojša
 43. Vreta N. Aleksandar
 44. Milošević V. Vesna
 45. Filipović J. Slobodan
 46. Jovanović M. Goran
 47. Nenić U. Dragan
 48. Perošević B. Žana
 49. Tomić M. Suzana
 50. Simić D. Andrej
 51. Milić R. Nikola
 52. Smiljanić B. Jelena
 53. Kosić B. Sandra
 54. Sofijanić B. Goran
 55. Todorović R. Nada
 56. Grozdanić M. Snežana
 57. Plamenac P. Snežana
 58. Knežević J. Nino
 59. Baltić M. Vladimir
 60. Tasić Ž. Valentina
 61. Stanković D. Ivica
 62. Ivanković N. Verica
 63. Mitić M. Marija
 64. Adžić M. Jelena
 65. Pejović P. Vuksan
 66. Milenković B. Valentina
 67. Simić R. Ksenija
 68. Milenković M. Dragana
 69. Stanić M. Jelena
 70. Ljubanić Lj. Dejan
 71. Stojanović S. Marica
 72. Stolić Đ. Dejan
 73. Kovačević S. Vesna
 74. Despotović M. Slavica
 75. Stojaković D. Predrag
 76. Nikić M. Mira
 77. Kreculj N. Valentina
 78. Novaković B. Adela
 79. Mitrović T. Nebojša
 80. Minić S. Goran
 81. Pavlić V. Željko
 82. Dimitrijević M. Saša
 83. Božinović B. Danijela
 84. Čučković B. Katica
 85. Dević D. Nataša
 86. Bogićević T. Dragoslav
 87. Jevtić V. Saveta
 88. Uzelac M. Draženka
 89. Bosanac R. Svetlana
 90. Mironicki A. Sanja
 91. Baštovanović B. Jelena
 92. Pavlović T. Marija
 93. Lazarević D. Goran
 94. Brkanović D. Snežana
 95. Labović D. Aleksandra


Diplomirali 1997/1998. godine

 1. Stefanović L. Aleksandra
 2. Fenjčev R. Jelena
 3. Miladinović D. Emina
 4. Domazet R. Dragana
 5. Levajković B. Tijana
 6. Čvorović B. Gordana
 7. Tanasković D. Gordana
 8. Lukić I. Aleksandar
 9. Stakić Đ. Aleksandra
 10. Krivokapić N. Marina
 11. Bogunović S. Jasna
 12. Jovanović M. Zlata
 13. Živanović S. Tamara
 14. Beguš D. Draško
 15. Ćojbašić M. Vesna
 16. Tintor L. Snežana
 17. Ćeranić D. Žana
 18. Paunović V. Marija
 19. Mladenović M. Biljana
 20. Gavrić R. Ljiljana
 21. Vojnović B. Bojana
 22. Jovanović Ž. Milan
 23. Sremčević R. Nela
 24. Grbić M. Jelena
 25. Malić S. Tamara
 26. Živković A. Jasmina
 27. Jovičić A. Nina
 28. Petković R. Ljubica
 29. Majhenšek R. Vera
 30. Lazarević B. Zorica
 31. Marinković Lj. Sandra
 32. Janković B. Dragan
 33. Erbez S. Časlav
 34. Orolić S. Dejan
 35. Šoš B. Darko
 36. Veličković V. Ana
 37. Karličić R. Čedomir
 38. Bojić M. Snežana
 39. Brzaković B. Dragana
 40. Matić T. Mirjana
 41. Milić M. Snežana
 42. Krstić P. Ljubica
 43. Lazarevska B. Violeta
 44. Sibinović N. Vladan
 45. Džaković S. Biljana
 46. Petrović P. Nataša
 47. Đurić M. Sandra
 48. Đerić M. Sanja
 49. Stefanović V. Teodora
 50. Kevrešan B. Radica
 51. Vasić T. Lepa
 52. Nešković D. Marija
 53. Ivanović B. Snežana
 54. Vićentić S. Gordana
 55. Karajić M. Zorica
 56. Pantelić M. Jelica
 57. Čikara R. Suzana
 58. Jelenković N. Vladimir
 59. Jovanović M. Igor
 60. Bošković Ž. Aleksandar
 61. Mladenović Z. Vesna
 62. Karličić Goran
 63. Bojović V. Ivana
 64. Blagojević B. Sanja
 65. Čavić Ž. Zlatko
 66. Velimirović D. Ana
 67. Marković S. Vesna
 68. Antonijević S. Slavica
 69. Savić M. Ana
 70. Bešinović D. Gordana
 71. Lazović M. Tatjana
 72. Brković R. Borko
 73. Radovanović L. Vesna
 74. Arula D. Željka
 75. Radulović U. Maja
 76. Živković D. Marija
 77. Bulatović J. Danijela
 78. Ćuzović R. Danijela
 79. Timotijević Z. Zorana
 80. Jelić M. Marija
 81. Jovičić M. Bojana
 82. Sladoja V. Anđelka
 83. Paranos Ž. Ana
 84. Antonijević M. Ljiljana
 85. Marković Nataša
 86. Bogićević S. Zoran
 87. Kovačević M. Ana
 88. Dmitrović S. Tijana
 89. Matijević D. Biljana
 90. Nikolić Đ. Anđelka
 91. Marjanović M. Ivan
 92. Vuletić S. Ana
 93. Lilić M. Miroljub
 94. Dolinac S. Željko
 95. Maričić B. Nenad
 96. Stanojev S. Jelena
 97. Antonić M. Miroslav
 98. Ilić B. Silvana
 99. Bučevac M. Sanja
 100. Dominović D. Andrea
 101. Bošković D. Senka
 102. Stojković S. Vesna
 103. Ignjatović M. Snežana
 104. Marković S. Vesna
 105. Stambolija S. Biljana
 106. Sredanović D. Mirko
 107. Sredanović D. Mirjana
 108. Petrović S. Tatjana
 109. Čokorilo V. Nadežda
 110. Pantelić R. Danijela
 111. Polić R. Jelena
 112. Marković S. Vladimir
 113. Vulović B. Željko
 114. Stojanović B. Živojin
 115. Kežić S. Iva
 116. Tintor S. Velibor
 117. Anđelković Ž. Vesna
 118. Vukas N. Nataša
 119. Janjin D. Srđan
 120. Pokorni D. Boris
 121. Dragaš G. Biljana
 122. Bekčić V. Dragana
 123. Stojanov B. Sonja
 124. Vulović G. Tatjana
 125. Kojdić R. Milica
 126. Šešum M. Nataša
 127. Stavrov A. Iva
 128. Dodić S. Tanja
 129. Antanasijević S. Jasmina
 130. Koščak R. Nataša
 131. Udovičić E. Zlatko
 132. Blanuša N. Marija
 133. Drobnjaković D. Gordana
 134. Stepanović T. Aleksandra
 135. Filipović Lj. Zlatko
 136. Srbljak M. Isidora
 137. Dragić D. Marija
 138. Vukadinović I. Danica
 139. Pešić S. Bora
 140. Milovanović R. Mladenka
 141. Pavlica D. Tatjana
 142. Kuzmanović S. Cvijeta
 143. Pešić D. Dragana
 144. Milošević S. Goran
 145. Stojićević P. Biljana
 146. Krtinić M. Đorđe


Diplomirali 1998/1999. godine

 1. Žujović Jelena
 2. Stanić Marina
 3. Minić Marija
 4. Tomić Ljiljana
 5. Paunović Gordana
 6. Ćeranić Branko
 7. Žabić Stanislav
 8. Krtinić Đorđe
 9. Milošević Goran
 10. Karan Predrag
 11. Aleksić Vera
 12. Poljarac Vesna
 13. Krstić Dragan
 14. Kojić Vesna
 15. Jović Ivana
 16. Milojković Boris
 17. Dubajić Goran
 18. Josić Pavle
 19. Ravas Aleksandra
 20. Rančić Vladimir
 21. Kovačević Ana
 22. Aleksić Gordana
 23. Kecman Nataša
 24. Petrić Saša
 25. Porić Zlata
 26. Stojisavljević Sandra
 27. Joksić Dragana
 28. Rajšić Vesna
 29. Meligonis Ioannis
 30. Savićević Marjana
 31. Mutavdžić Gordana
 32. Stevanović Jelena
 33. Sadžaković Slavica
 34. Dašković Svetlana
 35. Sorajić Marijana
 36. Kečkić Nataša
 37. Kecojević Ivana
 38. Svjetlica Svjetlana
 39. Lukić Veliborka
 40. Marić Nevena
 41. Lakić Zorica
 42. Marjanović Jasminka
 43. Stanković Jelena
 44. Nikolić Danijela
 45. Vlačić Srećana
 46. Mitov Sonja
 47. Lazić Nataša
 48. Kokerić Ivica
 49. Bećirević Tanja
 50. Arnaut Vesna
 51. Spasović Verica
 52. Đurković Biljana
 53. Marušić Jelena
 54. Perović Aleksandar
 55. Jovanović Tamara
 56. Radnović Milan
 57. Ilić Biljana
 58. Radovanović Ljubica
 59. Medić Tijana
 60. Marjanović Zorica
 61. Stojanović Neda
 62. Krstajić Damjan
 63. Brković Mirjana
 64. Ilić Svetlana
 65. Bajić Tatjana
 66. Vujinović Snježana
 67. Hamedović Safet
 68. Milutinović Ela
 69. Đurić Jelena
 70. Gavrilović Javorka
 71. Čuljković Jelena
 72. Suljić Sanela
 73. Janjić Violeta
 74. Bošnjak Marija
 75. Maksimović Saša
 76. Petrović Ivan
 77. Antanasijević Dušica
 78. Vučković Sanda
 79. Lakić Dragana
 80. Linta Ana
 81. Vojinović Dragana
 82. Kostić Andrija
 83. Trajković Nenad
 84. Blagojević Suzana
 85. Drobnjak Ivana
 86. Jovanović Zoran
 87. Predić Dragica
 88. Pešić Nebojša
 89. Trajković Dejan
 90. Savić Dejan
 91. Stanković Danijela
 92. Jeremić Nataša
 93. Obradović Seka
 94. Babić Jelena
 95. Nikolić Zoran
 96. Sekulić Lidija
 97. Stojanović Sanja
 98. Aleksić Milena
 99. Čubrilo Suzana
 100. Krkotić Ana
 101. Gilezan Marin
 102. Marković Igor
 103. Jovanović Višnja
 104. Samolovac Saša
 105. Đorđević Vukašin
 106. Živković Vladan
 107. Vučenović Zoran
 108. Zalad Aleksandra
 109. Spalević Milija
 110. Milivojević Biljana
 111. Pajić Jasmina
 112. Obradović Snežana
 113. Žitko Katarina
 114. Nikolić Vesna
 115. Janjetović Dragana
 116. Gošić Dejan
 117. Petrović Aleksandra
 118. Cvetković Ljiljana
 119. Stojanović Gordana
 120. Dobrašinović Nataša
 121. Todović Nataša
 122. Mitić Tihomir
 123. Marković Krsto
 124. Kojić Nebojša
 125. Sredojević Senka
 126. Daničić Sandra
 127. Janković Radosava
 128. Jovanović Jelena
 129. Nikolić Jelena
 130. Vukašinović Ana
 131. Sokić Gordana
 132. Šamara Marko
 133. Petrović Vladimir
 134. Čutura Dejan
 135. Perovanović Mirjana
 136. Stamenković Nenad
 137. Roljić Zorica
 138. Vodopivec Mario
 139. Nikolajev Biljana
 140. Nikolić Jasmina
 141. Anđelković Ana
 142. Janić Jasmina


Diplomirali 1999/2000. godine

 1. Nikolić Nevena
 2. Lončar Sanja
 3. Sretenović Branko
 4. Ilinčić Slobodan
 5. Čakarević Marjana
 6. Pavlović Jelena
 7. Slijepčević Svetlana
 8. Kosovac Anđelka
 9. Gojković Marina
 10. Kužić Davorka
 11. Kokanović Velibor
 12. Midić Uroš
 13. Sandić-Anić Ružica
 14. Vijatov Valentina
 15. Huskić Mersa
 16. Huskić Mersada
 17. Popović Ivan
 18. Stefanović Nedeljko
 19. Milosavljević Jelena
 20. Zečević Maša
 21. Đoreski Mirjana
 22. Krstić Jelena
 23. Gilezan Sorin
 24. Radaković Dušanka
 25. Đukić Aleksandra
 26. Nikolić Sanja
 27. Plazinić Milena
 28. Glođović Snežana
 29. Nedeljković Biljana
 30. Begović Nikola
 31. Žagrić Snežana
 32. Todić Darko
 33. Miljković Katarina
 34. Ćirković Zora
 35. Gligorov Miroslav
 36. Kostadinović Maja
 37. Dodić Brankica
 38. Brađan Adrian
 39. Mitrović Jovana
 40. Čolić Sanda
 41. Sušanj Tatjana
 42. Tmušić Zorica
 43. Stanković Aleksandra
 44. Galkanović Zoran
 45. Bekić Suzana
 46. Kuzmanović Sanja
 47. Popović Aleksandra
 48. Đurđević Nebojša
 49. Jovanović Ana
 50. Krunić Aleksandra
 51. Zatezalo Tanja
 52. Popović Ljubica
 53. Ilić Nataša
 54. Lulašić Tatjana
 55. Mitrović Ivana
 56. Kovačević Maja
 57. Tišma Vladimir
 58. Jovanović Nataša
 59. Stošić Jadranka
 60. Andrić Ivana
 61. Babović Aleksandra
 62. Bajić Tanja
 63. Matović Valentina
 64. Marina Marinika
 65. Milovanović Danica
 66. Vukosavljević Miloš
 67. Milićević Đorđe
 68. Dodevski Ana
 69. Ludajić Jelena
 70. Meglič Tanja
 71. Avramović Tanja
 72. Vesković Dejan
 73. Vujić Daliborka
 74. Radovanović Predrag
 75. Poštić Jelena
 76. Stošić Marko
 77. Obradović Marina
 78. Erdeljan Slađana
 79. Katić Danijela
 80. Nedeljković Gordana
 81. Marjanović Miloš
 82. Dilparić Ljiljana
 83. Rajković Dalibor
 84. Radinković Svjetlana
 85. Obradović Vesna
 86. Kalić Ivana
 87. Kljaić Andrea
 88. Vladisavljević Jelena
 89. Sokić Miodrag
 90. Katančević Predrag
 91. Milić Zorica
 92. Petrović Nataša
 93. Ilić Dejan
 94. Katić Jelena
 95. Branović Larisa
 96. Petković Biljana
 97. Đurić Srđan
 98. Ignjatović Jovanka
 99. Rajčić Đorđe
 100. Šarović Zoran
 101. Zubić Sandra
 102. Jakimovska Biljana
 103. Ivković Miloš
 104. Živković Aleksandra
 105. Grujičić Bojana
 106. Labrović Irena
 107. Tešanović Sandra
 108. Kurdulija Nadežda
 109. Mitrović Aleksandar
 110. Trošić Galina
 111. Bežanović Dragan
 112. Plamenac Danica
 113. Stević Bojana
 114. Bošković Valentina
 115. Kitanović Slađan
 116. Veljković Ivana
 117. Stojilković Suzana
 118. Štrkalj Marina
 119. Labus Milica
 120. Tresač Snežana
 121. Milosavljević Daliborka
 122. Janković Neda
 123. Davidović Tatjana
 124. Plazinić Vera
 125. Anđelić Milica
 126. Dedić Nenad
 127. Strunjaš Svetlana
 128. Jokić Svetlana
 129. Vukčević Miloš
 130. Đurđević Gojko
 131. Gligorijević Ana
 132. Tomašević Jelena
 133. Budimirov Goran
 134. Aleksić Snežana
 135. Mitrović Gordana
 136. Pavić Aleksandra
 137. Kostić Nebojša
 138. Spasojević Vesna
 139. Lukić Nena
 140. Stanković Jelena
 141. Erčević Radonja
 142. Sibinović Danijela
 143. Stanimirović Zorica
 144. Šekularac Nadežda
 145. Vukasović Tamara
 146. Trajić Nebojša
 147. Šutić Jelena


Diplomirali 2000/2001. godine

 1. Đokić Jelena
 2. Krivokapić Mirjana
 3. Dodig Marija
 4. Vukašinović Ana
 5. Stanić Zoran
 6. Koledin Tamara
 7. Miličić Maja
 8. Sekulić Dragana
 9. Pilipović Maja
 10. Kisić Mirjana
 11. Zubac Snježana
 12. Filipović Jelena
 13. Čurić Milica
 14. Katanić Branko
 15. Matejić Ivana
 16. Stjepanović Mirjana
 17. Jokić Miljana
 18. Jokić Milijana
 19. Đurđević Dragana
 20. Todić Danica
 21. Korać Vesna
 22. Petrović Jelena
 23. Perović Suzana
 24. Radojičić Irena
 25. Krsmanović Verica
 26. Paunović Marija
 27. Končar Dejan
 28. Gavrilović Jelena
 29. Jevtić Predrag
 30. Krstić Aleksandra
 31. Mihailović Jelena
 32. Milošević Miloš
 33. Knežević Predrag
 34. Kokot Bojana
 35. Vuksanović Tanja
 36. Stojanović Saša
 37. Kirin Maja
 38. Antonijević Danijela
 39. Todorović Snežana
 40. Desivojević Marija
 41. Simonović Marija
 42. Jovanović Ljiljana
 43. Ćaćić Rade
 44. Jerinić Mirjana
 45. Marinko Nataša
 46. Milivojević Nataša
 47. Rajkov Jovana
 48. Krpić Nikoleta
 49. Vavić Ivan
 50. Runteski Jelena
 51. Zlatković Ljiljana
 52. Jovičić Gordana
 53. Vukosavljević Milan
 54. Mihajlović Danijela
 55. Krstić Slavica
 56. Rosić Marina
 57. Trajković Ana
 58. Stanić Dragana
 59. Stanković Biljana
 60. Komarica Lucija
 61. Miljković Dragana
 62. Mitrović Aleksandar
 63. Petrović Igor
 64. Jocić Nada
 65. Filipović Aleksandra
 66. Miljković Denis
 67. Kukolj Sanja
 68. Mijović Zorka
 69. Lekić Snježana
 70. Arsić Marina
 71. Zoranović Ana
 72. Pašić Dragana
 73. Sretenović Sandra
 74. Stevanović Danijela
 75. Josimović Igor
 76. Grozdanić Nebojša
 77. Mijajlović Ivana
 78. Lukić Marijana
 79. Kajtez Čedomir
 80. Perišić Magdalena
 81. Jovanović Dejan
 82. Ević Igor
 83. Đukić Sonja
 84. Jovanović Dragan
 85. Radivojević Milica
 86. Jaglica Dragana
 87. Veselinović Nebojša
 88. Đorđević Nada
 89. Stevanović Borivoje
 90. Aleksić Vladimir
 91. Janković Marijana
 92. Radosavljević Svetlana
 93. Dabić Nataša
 94. Bubić Sandra
 95. Ilić Marina
 96. Nikolić Ana
 97. Stamenković Srđan
 98. Đukanović Ana
 99. Mijailović Milan
 100. Vučković Marija
 101. Milošević Ida
 102. Štrbac Svetlana
 103. Jovanović Jelena
 104. Čale Vladislav
 105. Višacki Slobodanka
 106. Šuljamčević Mirjana
 107. Ćorović Irena
 108. Utvić Miloš
 109. Jovanović Lidija
 110. Šišić Branka
 111. Marjanović Danijela
 112. Jovanović Nataša
 113. Radivojević Vladan
 114. Pavlović Snežana
 115. Marković Verica
 116. Živković Nela
 117. Ristić Jelena
 118. Popović Marija
 119. Torbica Maja
 120. Mandić Snežana
 121. Žižić Katarina
 122. Stevanović Dragana
 123. Delibašić Ivana
 124. Čorbić Biljana
 125. Stoisavljević Tamara
 126. Milekić Zorica
 127. Dobrić Jasmina
 128. Žiberna Ana
 129. Kostadinović Vladan
 130. Momčilović Nataša
 131. Damnjanović Zoran
 132. Milosavljević Dejan
 133. Veljković Aleksandra
 134. Čobeljić Andreja
 135. Trifunović Milka
 136. Radovanović Marija
 137. Stojadinović Tanja
 138. Zoranović Duša
 139. Ranđelović Milena
 140. Jovanović Marija
 141. Tasić Svetlana
 142. Vujisić Jelena
 143. Pavić Milan
 144. Petričković Jelena
 145. Glođović Snežana
 146. Dragićević Slađana
 147. Bećir Jelena
 148. Kostić Ivana
 149. Stefanović Mladen
 150. Čolović Brankica
 151. Čepić Biljana
 152. Đukić Marija
 153. Grmuša Jelena
 154. Čevrljaković Biljana
 155. Marjanović Saša
 156. Mitić Snežana
 157. Cvijetić Dejan
 158. Antić Miroslava
 159. Miletić Ivana
 160. Ignjatović Katarina
 161. Uglješić Jasna
 162. Gačić Miroslav


Diplomirali 2001/2002. godine

 1. Rakić Milana
 2. Simić Danica
 3. Mišić Jelena
 4. Cvetinović Kjara
 5. Stošić Jelena
 6. Cvijan Maja
 7. Dragičević Dragana
 8. Bošković Aleksandar
 9. Gajić Bojan
 10. Đukanović Saša
 11. Šaranović Dijana
 12. Krunić Mirjana
 13. Perović Vladimir
 14. Pantelić Slaviša
 15. Janković Marijana
 16. Nikolić Žaklina
 17. Crveni Zorica
 18. Mićović Branko
 19. Jovanović Jelena
 20. Đurović Marija
 21. Radosavljević Tanja
 22. Stojanović Nadica
 23. Vukobrat Pero
 24. Šušić Branka
 25. Samardžić Nenad
 26. Kostić Tatjana
 27. Mirković Olga
 28. Desivojević Bojana
 29. Jovanić Aleksandra
 30. Jeličić Snežana
 31. Stanković Tatjana
 32. Nešić Sunčica
 33. Bukorović Milan
 34. Knežević Igor
 35. Stojsavljević Zaharije
 36. Bojanić Maja
 37. Šimunović Miodrag
 38. Manola Ana
 39. Dubočanin Ljiljana
 40. Džamić Gordana
 41. Bilbija Jasmina
 42. Božilović Danijela
 43. Grujić-Ćirić Jasna
 44. Jovanović Milica
 45. Nikodinović Violeta
 46. Đinđić Jagoda
 47. Miladinović Vesna
 48. Lukić Ljiljana
 49. Popović Ljiljana
 50. Malidža Tatjana
 51. Ivezić Marko
 52. Predolac Slobodan
 53. Gligorijević Predrag
 54. Vasić Tanja
 55. Vićentić Slavica
 56. Starčević Milena
 57. Čumić Katarina
 58. Dronjak Zorica
 59. Dakić Nikolina
 60. Gajić Marina
 61. Milaković Nevena
 62. Radović Mirjana
 63. Milanović Ivan
 64. Kuprešanin Damir
 65. Tanasijević Jasmina
 66. Carević Nikola
 67. Rosić Jelena
 68. Šošić Olivera
 69. Lazar Jana
 70. Babić Mirjana
 71. Ristić Živojin
 72. Kaluđerović Jasna
 73. Petrovič Ksenija
 74. Radević Sandra
 75. Lemajić Veselinka
 76. Jestrović Nataša
 77. Radić Silvia
 78. Carić Marko
 79. Milošević Ivan
 80. Petrović Tanja
 81. Dražić Dragana
 82. Stanković Tamara
 83. Stevanović Vesna
 84. Zdravković Kristina
 85. Stojnić Slađana
 86. Bašić Marijana
 87. Radojević Rasko
 88. Jović Mirjana
 89. Marić Ivona
 90. Radić Nataša
 91. Đanković Goran
 92. Marković Milena
 93. Kecman Albina
 94. Marić Miroslav
 95. Lazarević Tijana
 96. Krdžić Ivana
 97. Adžić Gojko
 98. Lekić Marija
 99. Jerinić Maja
 100. Stevanović Ljubica
 101. Manojlović Zorica
 102. Marisavljević Ivana
 103. Jevremović Miloš
 104. Vujnić Brankica
 105. Gavrilović Maja
 106. Mišković Ljiljana
 107. Baltić Ivana
 108. Novičić Gordana
 109. Mirčetić Miloš
 110. Marić Nataša
 111. Kovačević Ognjen
 112. Rula Sandra
 113. Gibarac Ivana
 114. Utješinović Danica
 115. Džikić Danijela
 116. Marić Filip
 117. Blagojević Filip
 118. Todorić Nada
 119. Milenković Ana
 120. Veljović Olivera
 121. Kresović Gordana
 122. Obradović Marko
 123. Blažić Violeta
 124. Ratković Slavica
 125. Zloporubović Jelena
 126. Subotić Jelena
 127. Udovičić Mirna
 128. Marković Tatjana
 129. Mićović Radica
 130. Andrejić Vladica
 131. Vulović Svetlana
 132. Jocić Darko
 133. Novokmet Bratislav
 134. Savić Zagorka
 135. Perović Svetlana
 136. Španović Ivana
 137. Mijušković Maja
 138. Stanojević Jelena
 139. Petrović Anđelka
 140. Kovačević Jasna
 141. Đorović Marijana
 142. Radosavljević Jasmina
 143. Pavlović Gordana
 144. Jovičić Jelena
 145. Vezmar Vladana
 146. Katić Danijela
 147. Dimić Suzana
 148. Eror Petar
 149. Nenadović Violeta
 150. Đukić Ana
 151. Simonović Branislav
 152. Marković Vesna
 153. Dimitrijević Borjana
 154. Jović Gordana
 155. Gočobija Branislav
 156. Marković Goran
 157. Tepavac Maja
 158. Jovanović Olivera
 159. Matić Ivan
 160. Subotić Marija
 161. Radosavljević Mirjana
 162. Popović Jelena


Diplomirali 2002/2003. godine

 1. Grujić Jana
 2. Žarić Vlado
 3. Drenovak Mikica
 4. Jezdimirović Svetlana
 5. Jovanović Raka
 6. Vuković Branislava
 7. Obrenović Olivera
 8. Krsmanović Slavica
 9. Đermanović Miloš
 10. Bilić Novak
 11. Antonić Jelena
 12. Ljubojević Dragan
 13. Tutunović Dragana
 14. Vasiljević Milena
 15. Jovanović Bosiljka
 16. Ćosić Ivan
 17. Turza Andrej
 18. Belić Gordana
 19. Stevanović Ognjen
 20. Živanić Ognjen
 21. Prokić Maja
 22. Lovčević Aleksandra
 23. Pavličević Ljiljana
 24. Janković Olivera
 25. Miljković Mirjana
 26. Kapetanović Branka
 27. Pavlović Tanja
 28. Krasić Srđan
 29. Starčević Maša
 30. Vemić Tanja
 31. Cikić Ana
 32. Bjelić Ivana
 33. Popovac Maja
 34. Jovanović Jelena
 35. Stojanović Dragan
 36. Petrović Zvezdana
 37. Milosavljević Ljiljana
 38. Terzić Goran
 39. Jovanović Sonja
 40. Tomašević Jelena
 41. Korez Ana
 42. Perić Branislava
 43. Simić Sanja
 44. Stanojević Dragan
 45. Mutavdžić Danijela
 46. Ilić Marijana
 47. Stanković Katarina
 48. Milošević Srđan
 49. Urošević Marija
 50. Đukić Dušan
 51. Bukvić Gordana
 52. Marjanović Slobodanka
 53. Dukanac Nevena
 54. Radosavljević Maja
 55. Karanjac Jelena
 56. Jokić Sandra
 57. Petković Jelena
 58. Gladović Ivana
 59. Čukić Sonja
 60. Borovčanin Momčilo
 61. Vuković Tanja
 62. Matijević Branka
 63. Živojinović Ratka
 64. Džambas Anica
 65. Rajić Lirika
 66. Golubović Đorđe
 67. Pejčić Nebojša
 68. Talijan Sonja
 69. Despotović Irena
 70. Babić Dragana
 71. Turčinović Savo
 72. Filipović Marija
 73. Čale Branislav
 74. Mojin Dragana
 75. Lević Nataša
 76. Kuzmanoski Ivana
 77. Đokanović Branislav
 78. Martić Mira
 79. Đorđević Olivera
 80. Trčka Nikola
 81. Ristić Ivan
 82. Kočijašević Dejan
 83. Popović Katarina
 84. Rakočević Snežana
 85. Mutavdžić Dejan
 86. Jovanović Nenad
 87. Blažin Igor
 88. Stekić Gordana
 89. Jocković Jelena
 90. Milovanović Danijela
 91. Karastojković Tomislav
 92. Zubac Miloš
 93. Jeremić Nenad
 94. Mijatović Ljiljana
 95. Đukelić Tatjana
 96. Pršić Jelena
 97. Šćepančević Nikola
 98. Ćurčić Smiljka
 99. Lazarević Danijela
 100. Kovač Zorica
 101. Tomićević Danijela
 102. Adamović Ana
 103. Jovanović Saša
 104. Vidić Jelena
 105. Karalić Biljana
 106. Pribišić Dubravka
 107. Pavlović Ivana
 108. Đurić Nataša
 109. Čakmak Nataša
 110. Ćirović Jugoslav
 111. Stevanović Saša
 112. Simić Biljana
 113. Cerović Marijana


Diplomirali 2003/2004. godine

 1. Bojović Branka
 2. Adamović Mladen
 3. Mratinković Dejan
 4. Ležaja Mladen
 5. Ćirić Tanja
 6. Kaluđerović Danka
 7. Đurović Elena
 8. Pavlović Jovan
 9. Tomović Andrija
 10. Antonijević Aleksandar
 11. Grozdanović Ljiljana
 12. Petrović Mihail
 13. Jovanović Dejan
 14. Prvulović Branislav
 15. Pavlović Srđan
 16. Lazić Vladimir
 17. Marčeta Maja
 18. Ševa Srđan
 19. Kolarević Mirjana
 20. Mijailović Bojan
 21. Radovanović Miroljub
 22. Rađen Snežana
 23. Vučetić Katarina
 24. Bogdanović Zoran
 25. Doder Dragan
 26. Predović Goran
 27. Veljović Slobodan
 28. Mihajlović Marija
 29. Rmuš Malina
 30. Milanović Marina
 31. Ilić Marija
 32. Ivanović Ivana
 33. Šutić Irena
 34. Brezo Dejan
 35. Glavinić Dušan
 36. Babić Ksenija
 37. Milanović Marijana
 38. Stanojević Ivana
 39. Nikolić Svetlana
 40. Stanojkovski Jordan
 41. Bojičić Jelena
 42. Zlatanović Tatjana
 43. Iličić Ivana
 44. Andrić Jelena
 45. Lučić Jelena
 46. Babačev Nataša
 47. Vilotijević Jelena
 48. Milovanović Svetlana
 49. Vujović Ivan
 50. Milanović Dragana
 51. Ristić Milan
 52. Vasiljević Milica
 53. Zečević Vasilija
 54. Popović Božidar
 55. Kostić Marko
 56. Zakić Aleksandra
 57. Bulajić Danijela
 58. Sanković Jovan
 59. Tomić Snežana
 60. Petković Branka
 61. Hubert Aleksandra
 62. Gardašević Dragana
 63. Ilić Angelina
 64. Danilović Jelena
 65. Lazović Zlatko
 66. Opačić Slađana
 67. Savić Jelena
 68. Todorovski Ivana
 69. Krupniković Stevan
 70. Đidić Aleksandra
 71. Golubović Davorka
 72. Milanović Sanja
 73. Jandrlić Andrija
 74. Stančić Milena
 75. Jelić Mirjana
 76. Šošić Milena
 77. Radičić Biljana
 78. Marjanović Sanja
 79. Harčinović Ulfeta
 80. Kos Dubravka
 81. Marković Katarina
 82. Selakov Branislav
 83. Milutinović Živka
 84. Stefanović Mila
 85. Marković Vesna
 86. Tanev Marina
 87. Martinović Katarina
 88. Butigan Darja
 89. Aranđelović Biljana
 90. Đorđević Jadranka
 91. Vuković Radenko
 92. Adžić Gordana
 93. Milenković Jelena
 94. Ćurić Aleksandar
 95. Vukosavljević Radomir
 96. Filipović Katarina
 97. Marinković Aleksandar
 98. Jakovljević Živan
 99. Lekin Miroslava
 100. Sajić Marija
 101. Vujović Nataša
 102. Komad Jelena
 103. Vujošević Milena
 104. Đanković Gordana
 105. Andrić Vladimir
 106. Krpić Violeta
 107. Đurić Vladimir
 108. Pantelić Sandra
 109. Semeraj Aleksandar
 110. Čolović Dubravka
 111. Tomašević Jelena
 112. Veljović Aleksandar
 113. Kitanović Jelena
 114. Milošević Jelena
 115. Savčić Aleksandar
 116. Petronić Sandra
 117. Jovanović Ljiljana
 118. Veličković Olivera
 119. Joksimović Ivana
 120. Tadić Tijana
 121. Stefanović Ivana
 122. Martinović Ivana
 123. Lozanovska Marija
 124. Janjušević Mirjana
 125. Kalafatić Ivan
 126. Kostić Goran
 127. Marković Dušica
 128. Kusurović Katarina
 129. Stevanović Marina
 130. Petrovič Marijana

Diplomirali 2004/2005. godine

 1. Brakočević Miljan
 2. Bošković Ljubica
 3. Pešić Dragana
 4. Minić Vesna
 5. Kosanović Danica
 6. Panić Danijela
 7. Paunović Dragana
 8. Simić Zvezdana
 9. Petrović Miloš
 10. Savić Aleksandra
 11. Obrenović Kristina
 12. Glišić Predrag
 13. Milovanović Tijana
 14. Pajkić Željko
 15. Golubović Anđelko
 16. Marković Sanja
 17. Anić Jovan
 18. Marinković Bojan
 19. Jovanović Ljiljana
 20. Pajić Lucija
 21. Paunić Aleksandra
 22. Đukić Ognjen
 23. Romčević Jelena
 24. Krstić Tatjana
 25. Maričić Đuro
 26. Mihajlović Zorica
 27. Miletić Jelena
 28. Lazić Jasmina
 29. Milić Miodrag
 30. Rajković Marina
 31. Šiniković Dejan
 32. Stikić Bojana
 33. Vučković Ivana
 34. Manojlović Ivan
 35. Jovanović Olivera
 36. Jovančić Svetlana
 37. Gavranović Ivana
 38. Kaplarević Mladen
 39. Tomić Radmila
 40. Antić Zoran
 41. Zeljić Tanja
 42. Vujičić Sandra
 43. Ćeklić Jelena
 44. Grčak Veljko
 45. Milosavljević Dejan
 46. Guslov Ana
 47. Živanović Miloš
 48. Markušić-Radojičić Mirjana
 49. Kalajdžić Snežana
 50. Krstić Toma
 51. Tomšić Tamara
 52. Mitrović Goran
 53. Jovanović Draginja
 54. Mitrović Ana
 55. Todorović Marija
 56. Todorović Vladimir
 57. Mančić Marina
 58. Ružić Milan
 59. Nikić Marijana
 60. Perišić Aleksandar
 61. Matović Miljan
 62. Sazdanović Radmila
 63. Stamatović Anka
 64. Milatović Marko
 65. Dimitrijević Jelena
 66. Milosavljević Branko
 67. Radusinović Bojan
 68. Radojičić Nataša
 69. Đaković Tamara
 70. Komnenić Milena
 71. Pavlićević Dragana
 72. Rubeša Jelena
 73. Maričić Jovan
 74. Zečević Nataša
 75. Šegrt Marija
 76. Stojanović Sana
 77. Nikolov Dalibor
 78. Nađ Monika
 79. Filipović Vladimir
 80. Božić Nenad
 81. Stanković Branko
 82. Grujić Aleksandra
 83. Radojević Marijana
 84. Lazović Bojana
 85. Jelić Ivan
 86. Tomović Predrag
 87. Blečić Vladimir
 88. Pecić Marija
 89. Stanković Maja
 90. ćorović Vladimir
 91. Majstorović Dragana
 92. Bukumirić Maja
 93. Koroman Marijana
 94. Ćirović Sanja
 95. Vragolić Marija
 96. Stojančev Aleksandra
 97. Nikolić Ivan
 98. Platanić Boban
 99. Vasiljević Marija
 100. Ivanović Stanislav
 101. Marković Dušica
 102. Pešić Ivan
 103. Rakas Sonja
 104. Milanović Božidar
 105. Nikolić Mladen
 106. Radovanović Ana
 107. Marković Ana
 108. Delić Radovan
 109. Matić Milanka
 110. Simčević Tatjana
 111. Grubišić Snježana
 112. Mišić Katarina
 113. Pavlović Ivica
 114. Tasić Bojana
 115. Ljujić Željka
 116. Nikolić Mirjana
 117. Vujičić Željka
 118. Luković Marijana
 119. ćeranić Sanja
 120. Rajić Sanja
 121. Drobnjak Marija
 122. Krsmanović Marija
 123. Veljković Ivan
 124. Radovanović Jelena
 125. Đorđević Ivan
 126. Mijušković Predrag
 127. Šerbula Branko
 128. Janković Marija
 129. Ivković Novica
 130. Novosel Ljubo
 131. Babić Miona
 132. Maksimović Marijana
 133. Pavić Radivoje
 134. Martać Jelena
 135. Veličković Dragan
 136. Novaković Novak
 137. Semibratov Ivana
 138. Mitrović ZoranaPOVRATAK