POVRATAK  
 
Diplomirani studenti astronomije


Školske godine:

 1935/1936   1936/1937   1937/1938   1938/1939 
 1939/1940   1948/1949   1949/1950   1950/1951 
 1951/1952   1952/1953   1953/1954   1954/1955 
 1955/1956   1956/1957   1957/1958   1958/1959 
 1959/1960   1960/1961   1961/1962   1962/1963 
 1963/1964   1964/1965   1965/1966   1966/1967 
 1967/1968   1968/1969   1969/1970   1970/1971 
 1971/1972   1972/1973   1973/1974   1974/1975 
 1975/1976   1976/1977   1977/1978   1978/1979 
 1979/1980   1980/1981   1981/1982   1982/1983 
 1983/1984   1984/1985   1985/1986   1986/1987 
 1987/1988   1988/1989   1989/1990   1990/1991 
 1991/1992   1992/1993   1993/1994   1994/1995 
 1995/1996   1996/1997   1997/1998   1998/1999 
 1999/2000   2000/2001   2001/2002   2002/2003 
 2003/2004   2004/2005 


Diplomirali 1935/1936. godine

 1. Dimitrijević S. Slobodanka


Diplomirali 1938/1939. godine

 1. Randić J. Leo


Diplomirali 1948/1949. godine

 1. Rakoš M. Dragutin
 2. Oskanjan S. Vasilije


Diplomirali 1950/1951. godine

 1. Mitić A. Ljubiša
 2. Protić B. Milorad


Diplomirali 1951/1952. godine

 1. Arnautović M. Pavle
 2. Đorđević M. Radmilo
 3. Čepinac N. Časlav
 4. Simovljević L. Jovan
 5. Teleki K. Đorđe


Diplomirali 1952/1953. godine

 1. Jotić M. Miroslava
 2. Stanišić P. Ljubomir
 3. Dačić M. Ljubiša
 4. Đorđević Đ. Gordana


Diplomirali 1953/1954. godine

 1. Stefanović M. Dušan
 2. Herceg M. Janoš
 3. Popović A. Ivanka
 4. Jovanović D. Božidar
 5. Lazović P. Jovan


Diplomirali 1954/1955. godine

 1. Urbanec K. Vera
 2. Lučić S. Vojislav
 3. Grković M. Stanislava
 4. Simeunović M. Dragomir
 5. Kunji B. Marija


Diplomirali 1955/1956. godine

 1. Sadžakov N. Sofija


Diplomirali 1956/1957. godine

 1. Matijašević Ž. Nadežda
 2. Stojadinović M. Ružica
 3. Grujić A. Radomir


Diplomirali 1957/1958. godine

 1. Vuković B. Vera
 2. Arsenijević D. Jelisaveta


Diplomirali 1958/1959. godine

 1. Despotović M. Vidosava
 2. Hek A. Hedviga
 3. Pivac M. Dimitrije


Diplomirali 1959/1960. godine

 1. Milinski J. Nikola


Diplomirali 1960/1961. godine

 1. Popović M. Georgije
 2. Pakvor J. Ivan


Diplomirali 1961/1962. godine

 1. Ivanić M. Zoran
 2. Mijatov Ž. Milan
 3. Kubičela Đ. Aleksandar


Diplomirali 1962/1963. godine

 1. Olević M. Dragomir
 2. Đurović M. Dragutin
 3. Zulević J. Danilo
 4. Franušić M. Boris


Diplomirali 1963/1964. godine

 1. Mali R. Snežana
 2. Radogostić J. Verica


Diplomirali 1964/1965. godine

 1. Radovanović M. Radovan


Diplomirali 1967/1968. godine

 1. Blagojević D. Milutin


Diplomirali 1968/1969. godine

 1. Angelov D. Trajko
 2. Aksentijević D. Miloš
 3. Marić M. Vera
 4. Dačić D. Miodrag
 5. Vuković M. Slobodan


Diplomirali 1969/1970. godine

 1. Đoković M. Nikola
 2. Kuzmanoski S. Mike


Diplomirali 1970/1971. godine

 1. Naumoski R. Krste
 2. Vince I. Ištvan


Diplomirali 1971/1972. godine

 1. Protić M. Vojislava
 2. Ivanović R. Zoran
 3. Miler Đ. Ratomirka
 4. Dimitrijević S. Milan


Diplomirali 1972/1973. godine

 1. Biliškov M. Vićenco
 2. Knežević I. Zoran
 3. Bavrlić S. Rodoljub
 4. Madić B. Vesna
 5. Trailović R. Bata
 6. Petronijević R. Rajko


Diplomirali 1973/1974. godine

 1. Ninković D. Slobodan


Diplomirali 1974/1975. godine

 1. Krunić J. Dejan
 2. Božičković S. Đuro
 3. Kekić J. Ljiljana
 4. Tomić S. Aleksandar
 5. Petrović V. Mihailo
 6. Rajković M. Borivoj


Diplomirali 1975/1976. godine

 1. Popović S. Mihailo
 2. Šneblić M. Ranko
 3. Čabrić N. Ninoslav
 4. Jovanović A. Borivoje
 5. Biberović T. Đula
 6. Jovanović R. Biljana
 7. Trajkovska K. Veselka
 8. Karovska Đ. Margarita


Diplomirali 1976/1977. godine

 1. Radojičić M. Slavica
 2. Matorčević R. Nadežda
 3. Šegan D. Stevo


Diplomirali 1977/1978. godine

 1. Ramani A. Nuhi
 2. Kakaševski Đ. Vlatko
 3. Đorgovski B. Stanislav


Diplomirali 1979/1980. godine

 1. Milošević R. Radmila
 2. Đurašević R. Gojko
 3. Jankov S. Slobodan
 4. Konrad S. Vera
 5. Carić S. Branka


Diplomirali 1980/1981. godine

 1. Nađ Đ. Geza
 2. Katić I. Zoran
 3. Jovanović H. Bora


Diplomirali 1981/1982. godine

 1. Atanacković M. Olga
 2. Blagojević M. Slobodan
 3. Stančić D. Zorica
 4. Krga M. Radmila


Diplomirali 1982/1983. godine

 1. Martić V. Milena
 2. Pavlović M. Rade
 3. Kršljanin M. Vladimir
 4. Klarić S. Mario
 5. Stanković D. Miroljub


Diplomirali 1983/1984. godine

 1. Radonjić D. Miloš
 2. Toplak I. Nenad
 3. Obradović D. Marjan
 4. Vranješ N. Jovo


Diplomirali 1984/1985. godine

 1. Dohčević D. Zorana
 2. Skuljan N. Jovan


Diplomirali 1985/1986. godine

 1. Avramović S. Dragoslava


Diplomirali 1986/1987. godine

 1. Đurđić Lj. Ljiljana
 2. Lujić B. Violeta
 3. Erkapić R. Sanja
 4. Toljaga D. Marinko
 5. Blešić J. Branko


Diplomirali 1987/1988. godine

 1. Ćatović S. Zlatko
 2. Todorović D. Neli Kristin
 3. Stepanović R. Momir
 4. Roter T. Svetlana
 5. Damljanović M. Goran
 6. Vuletić S. Milan
 7. Marković V. Snežana
 8. Popović Č. Luka


Diplomirali 1988/1989. godine

 1. Simić D. Goran


Diplomirali 1989/1990. godine

 1. Vulić S. Dobrila
 2. Dokić M. Ljiljana


Diplomirali 1990/1991. godine

 1. Radmilović D. Marija
 2. Ranković V. Vesna
 3. Petrović D. Jasmina


Diplomirali 1991/1992. godine

 1. Jevremović M. Darko
 2. Nikolić M. Silvana
 3. Matijaš I. Nada
 4. Stanković N. Dejan
 5. Dugandžija B. Marija


Diplomirali 1992/1993. godine

 1. Samurović S. Srđan
 2. Milovanov R. Tatjana
 3. Marjanović R. Petar


Diplomirali 1993/1994. godine

 1. Urošević V. Dejan


Diplomirali 1994/1995. godine

 1. Nagl G. Mirko
 2. Vančetović P. Marija
 3. Aleksić V. Gordana
 4. Čočovska R. Marika
 5. Punoševac D. Predrag
 6. Jovanović P. Predrag


Diplomirali 1995/1996. godine

 1. Jovanović Ž. Božidar
 2. Stanimirović Ž. Snežana
 3. Salim M. Samir
 4. Savković N. Miroslava
 5. Đurišić D. Ljubomir
 6. Čuljić M. Aleksandar
 7. Milošević M. Vesna


Diplomirali 1996/1997. godine

 1. Popović S. Nataša
 2. Bon A. Edi
 3. Kovačević B. Anđelka
 4. Trajković M. Nataša
 5. Simić J. Zoran


Diplomirali 1997/1998. godine

 1. Petrović I. Jelena
 2. Zečević D. Tijana
 3. Milovanović D. Nenad
 4. Nedeljković D. Saša
 5. Okolić M. Dragana
 6. Jovanović Đ. Aleksandra
 7. Kuzmanoska T. Olgica


Diplomirali 1998/1999. godine

 1. Skoko Dunja
 2. Ćuk Matija
 3. Vitas Nikola


Diplomirali 1999/2000. godine

 1. Vince Oliver
 2. Kereš Dušan
 3. Simić Aleksandar
 4. Stojimirović Irena
 5. Dajković Igor
 6. Otašević Aleksandar
 7. Širka Zlatko
 8. Bogdanović Tamara
 9. Miladinović Nataša
 10. Danilović Dušan
 11. Miović Vjera
 12. Kovač Katarina


Diplomirali 2000/2001. godine

 1. Mićić Miroslav
 2. Borić Nataša
 3. Vučković Maja
 4. Prodanović Tijana
 5. Bogosavljević Milan


Diplomirali 2001/2002. godine

 1. Jojić Radica
 2. Danilović Sanja
 3. Miletić Milka
 4. Todorović Nataša
 5. Ilić Dragana
 6. Rakić Milica
 7. Radujko Ranko
 8. Šurlan Brankica
 9. Borka Vesna
 10. Lukić Zarija
 11. Tešić Gordana
 12. Jezdimirović Milenko


Diplomirali 2002/2003. godine

 1. Damjanov Ivana
 2. Simić Vladan
 3. Pavluković Alan
 4. Stanković Marija
 5. Arbutina Bojan
 6. Karapandža Raša


Diplomirali 2003/2004. godine

 1. Grujić Vojislav
 2. Popović Mila
 3. Pešić Svetlana
 4. Gavrilović Nataša
 5. Vukasović Martina
 6. Novaković Bojan


Diplomirali 2004/2005. godine

 1. Vukotić Branislav
 2. Lalović Ana
 3. Bojičić Ivan
 4. Rakić Olivera
 5. Vlajić Marija
 6. Petrović Tihomir
 7. Pović Mirjana
 8. Popović Dušan
POVRATAK