Математички факултет
Univerzitet u Beogradu
[Home]
[Настава]
[Истраживачки рад]
О факултету [Службе]
[Остало]
[English]


Математички факултет Универзитета у Београду званично постоји као самостална научно-наставна установа од 1995. Међутим, још 20. децембра 1873. године на Великој школи је основана прва Катедра за математику на тадашњем природно-математичком одсеку Филозофског факулета. Ове године се, отуда, навршава 125 година од наставе математике на Универзитету у Београду, а овај датум наш Факултет слави као Дан Факулета.
Данас на Математичком факултету наставу изводи 110 наставника и сарадника са око 2000 студената на редовним и последипломским студијама. На редовним студијама постоји 9 смерова: теоријска математика и примене, вероватноћа и статистика, нумеричка математика и оптимизација, рачунарство и информатика, механика чврстих флуида, механика непрекидних средина, астрономија, астрофизика и смер професор математике и рачунарства. На последипломским студијама могућа су усмерења за математику (студијске групе за анализу, алгебру, геометрију, вероватноћу), рачунарство, астрофизику, астрономију и механику.